V únoru se ceny povinného ručení mírně zvedly, nadále však zůstává velký rozdíl mezi Prahou a menšími městy

Hodnota únorového Broker Consulting POVIndexu činila 6 682 Kč, v porovnání s lednem tak vzrostla o 62 Kč. Tento mírný nárůst je dán zvýšením ročního pojistného u odpovědnosti z provozu vozidel v hlavním městě, ke kterému se rozhodlo přistoupit hned několik pojišťoven. I přes drobný nárůst zůstává únorová hodnota nadále výrazně pod úrovní dlouhodobé průměrné hodnoty POVIndexu, která činí 6 919 Kč. Za výše uvedených 6 682 Kč bylo v únoru možné sjednat povinné ručení pro vůz Škoda Octavia 1,6 TDI, 85 kW, který je typickým vozem českých domácností. Index je složen z uvedených limitů povinného ručení v poměrech 55 % pro limity 150/150, 36 % pro limity 100/100 a 9 % pro limity 200/200.

POVIndex uvádí průměr cen za celou Českou republiku, v jednotlivých regionech se pak průměrná výše liší. V Praze se ceny povinného ručení pohybují v průměru o 9,6 % výše, naopak řidiči ve městech o velikosti Benešova za něj zaplatí průměrně o 11,9 % méně. Průměr ročního pojistného pro vozidla v Praze se podle indexu v únoru ustálil na částce 7 392 Kč, zatímco ve stejném období minulého roku to bylo 7 646 Kč. U malého města je meziroční rozdíl cen mnohem menší, jak ukazuje porovnání aktuální hodnoty 5 972 Kč s loňskou 5 911 Kč. „Rozdíl v cenách je dán konkrétní daty o nehodovosti, takže i dvě města podobné velikosti mohou být v různých krajích naceněná jinak. Ve velkých městech je riziko vzniku nehody samozřejmě o poznání vyšší. Cenu povinného ručení ovlivňuje i věk a místo bydliště řidiče a jeho řidičské zkušenosti. Nejrizikovějšími skupinami jsou řidiči do 21 let a senioři starší 75 let. Sazbu povinného ručení dále ovlivňují parametry vozidla, frekvence placení, informace o nájezdu kilometrů, frekvenci a rozsahu přestupků,“ vyjmenovává Jiří Váchal, analytik neživotního pojištění Broker Consulting.

Nejasnosti kolem bodového systému

Ačkoli bodový systém, který řeší přestupky řidičů, platí v Česku už od roku 2006, zůstává mezi motoristy hojně diskutovaným tématem i dnes. Někteří řidiči nemají zcela jasno v tom, kde a jak zjistí stav svého bodového konta, či zda se body přičítají, nebo odečítají. Platí, že čisté bodové konto je nulové a trestné body za přestupky se následně přičítají. V ojedinělých případech si však ani policista nemusí být jist, kolik trestných bodů čítá daný přestupek. Jiří Váchal objasňuje, proč k takovým situacím může dojít: „Trestné body za přestupky neuděluje policie, ale úřad obce s rozšířenou působností, kterému policista přestupek oznámí. Úřad má pak povinnost sdělit řidiči stav jeho bodového konta, nicméně o to musí řidič písemně zažádat na daném odboru dopravně správních agend. Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů, ale většina úřadů sdělí řidičům stav bodového konta na počkání.“

Jiří Váchal shrnuje další možnosti, jak si mohou řidiči hlídat stav svého bodového konta:

Portál občana

Nejpohodlnějším způsobem ověření bodového konta je prostřednictvím Portálu občana, dříve nazývaného Portál veřejné správy. Řidiči do něj mohou vstoupit buď přes svou datovou schránku, nebo za pomoci nejnovějšího typu občanského průkazu (eObčanka), opatřeného elektronickým čipem, a čtečky těchto čipů.

Czech POINT

Výpis z bodového hodnocení z Centrálního registru řidičů zajišťují na počkání také kontaktní místa Czech POINT. Patří sem i pobočky České pošty označené tímto logem. Cena za tuto službu činí 100 Kč za první stránku výpisu.

Hospodářská komora České republiky

O výpis mohou řidiči požádat také na jednotlivých pobočkách Hospodářské komory, je však nutné předem ověřit, zda daná pobočka tuto službu poskytuje. Cena první stránky výpisu je 60 Kč.

Poznámka pro média: Broker Consulting Indexy je možné volně publikovat pouze s označením „Broker Consulting Index“ (např. Broker Consulting Index hypotečních úvěrů). Více informací najdete též na webu https://www.bcas.cz/onas/pro-media/.

Broker Consulting POVIndex ukazuje průměrnou cenu za typické povinné ručení pro nový vůz Škoda Octavia 1,6 TDI, 85 kW. Typ vozu byl vybrán proto, že je typickým zástupcem vozů, které používají české domácnosti. Pojištění zahrnutá do POVIndexu obsahují nejběžnější možné krytí. Pojištění dostupná na trhu ale nemají úplně identický rozsah krytí. Vždy je potřeba posuzovat nejenom cenu, ale také rozsah benefitů (zejména asistenčních služeb) ve vztahu k potřebám řidiče (např. jak moc jezdí, jaké vzdálenosti, jak si představuje servis od pojišťovny v případě nehody). Rozdíly v pojištěních jsou například v limitech pro opravu na místě, v limitech pro vzdálenost hrazeného odtahu, případně v možnostech náhradního vozidla.

Proč je dobré index sledovat

Broker Consulting POVIndex je dlouhodobým spolehlivým ukazatelem ceny za pojištění z provozu motorového vozidla. Kdokoli chce zjistit, jak se historicky vyvíjely ceny za povinné ručení, nebo chce sledovat aktuální trend cen, získá díky POVIndexu odpovědi, které hledá. Je dobrou pomůckou řidičům pro orientaci při koupi automobilu.

Kontakt pro média:

Tereza Kunová, specialistka PR a externí komunikace

Mobil: +420 731 537 716, e-mail: tereza.kunova@bcas.cz