Family Office – nástroj pro péči o rodinný majetek

Je zcela běžné, že rodiny, které disponují velkým majetkem, ať už movitým či nemovitým, věnují velkou pozornost nejenom svému podnikání, ale také dlouhodobé péči o svůj rodinný majetek.Ten ne musí zahrnovat jenom firmy ve vlastnictví rodiny, ale také nemovitosti, cenné papíry, umělecká a sběratelská díla, investiční zlato či investiční kameny a vlastně jakákoliv aktiva, která dávají ve skladbě portfolia rodinného majetku smysl.

Komu je služba
určena

Službu MONECO Family Office ocení zákazníci s širokou majetkovou strukturou v řádech stovek milionů korun, kteří hledají funkční model pro jeho správu a ochranu. Přidanou hodnotou je zpřehlednění vlastnické struktury a v neposlední řadě zajímavá daňová úspora.

Jaký je princip
služby

Nabízíme unikátní řešení, které kombinuje vytvoření zvláštní investiční struktury za využití toho nejlepšího ze standardů správy a fungování alternativních investičních fondů s možností flexibilního řízení rodinných aktiv v horizontu 20 a více let.

Family Office
ve zkratce

  1. Vytvoříme pro vás efektivní investiční strukturu simulující investiční fond.
  2. Vzniklá investiční struktura generuje cenné papíry různých typů pro členy rodiny.
  3. To přináší daňově efektivní strukturu pro výplatu podílů.
  4. Rodinný majetek zůstává „uzamčen“ a ochráněn proti rozprodeji či rozdrobení.

Benefity MONECO Family office

  1. Zvýšení celkové výnosnosti majetkové struktury.
  2. Významná úspora prostředků na správu majetku a jeho vyšší ochrana.
  3. Výrazné snížení rizik spojených s investováním.
  4. Homgenizace majetkových podílů rodiny pod jednou entitou – holdingem /fondem.
  5. Jasné rozdělení majetkových hodnot mezi členy rodiny včetně jejich budoucích nároků.
Ilustrativní příklad:

Původní stav

Stav po transformaci za využití služby Moneco Family Office

Služba MONECO Family Office vznikla za přispění specialistů Broker Consulting, a.s., MONECO investiční společnosti, a.s. a Atret Consulting s.r.o. Hlavním garantem je významná osobnost českého finančního trhu - Ing. Martin Hanzlík, LL.M.

Pro vyjádření zájmu o službu MONECO Family Office kontaktujte svého konzultanta Broker Consulting nebo nám zanechte své kontaktní údaje prostřednictvím kontaktního formuláře.