Broker Consulting Index hypotečních úvěrů

Index hypotečních úvěrů je analytický nástroj znázorňující průměrnou úrokovou sazbu u hypotečních úvěrů, které zprostředkovali konzultanti Broker Consulting a pobočky Broker Point Premium u kteréhokoli poskytovatele hypotečních úvěrů v tuzemsku.

Graf znázorňuje vývoj naměřených hodnot v čase, a to od začátku roku 2016 až po současnost. Hodnoty jsou vyjádřeny v procentech. V dlouhodobém horizontu sleduje křivka růst, pokles či stagnaci úrokových sazeb.

Poznámka ke grafu: Předstihový ukazatel Broker Consulting Indexu hypotečních úvěrů a jeho výpočet reaguje na potřebu aktuálního výhledu výše sazeb, za které se budou s největší pravděpodobností poskytovat hypoteční úvěry s pětiletou fixací v následujícím měsíci.

Zdrojovou tabulku dat ke grafu je možné exportovat pomocí funkce „DATA EXPORT“, která se nachází nad grafem v pravém horním rohu.

Broker Consulting Indexy je možné volně publikovat pouze s označením „Broker Consulting Index“ (např. Broker Consulting Index hypotečních úvěrů).

Více informací a pravidelně vydávané tiskové zprávy najdete ZDE.