Společenská odpovědnost

Svět kolem nás je takový, jaký ho utváříme.
Se zdviženou hlavou se hlásíme k této odpovědnosti.

Dobré skutky ve prospěch těch, kteří neměli štěstí

V roce 2005 jsme společně se společností Jágr Team spoluzaložili charitativní organizaci Dobrý skutek, která umožňuje cíleně podporovat ty, kteří se převážně ze zdravotních důvodů ocitli ve složité životní situaci a stali se závislými na pomoci druhých. Jedná se o lidi nejrůznějšího věku a postižení, často i případy na okraji mediálního zájmu. Tzv. „klienty Dobrého skutku“ jsou mladiství, dospělí (zejména rodiče dětí), ale také senioři.

Prostředky pro tuto charitativní činnost jsou získávány formou finančních sbírek prostřednictvím webu, společnými akcemi se společností Broker Consulting a dary spolupracovníků a zaměstnanců společnosti Broker Consulting.

Každý, kdo se rozhodne potřebným pomoci, má možnost si vybrat příjemce svého finančního daru a kontrolovat tok vložených finančních prostředků na transparentním účtu Dobrého skutku.

Dobrý skutek podporujeme dále financováním režijních nákladů, poskytnutím výpočetní techniky, kancelářských prostor, poskytnutím služeb právního, marketingového a ekonomického oddělení i finančními dary. Díky tomu mohou být veškeré příspěvky dárců stoprocentně přerozdělovány mezi potřebné.

Patrony Dobrého skutku jsou Lucie Křížková-Váchová (Miss ČR 2003), Jaromír Jágr (jeden z nejlepších světových hokejistů všech dob) a Ilona Křížková (kreativní manažerka ve společnosti Krašovská Aktivity Centrum)

Můžete-li (a chcete-li) také pomoci, navštivte www.dobryskutek.cz.
Děkujeme za každou podporu.

Zvyšování finanční gramotnosti jako prevence

Od roku 2011 aktivně podporujeme činnost obecně prospěšné společnosti ABC Finančního vzdělávání, která realizuje vzdělávání na školách, pro firmy i pro veřejnost.

Proč si myslíme, že je to důležité? Přibývá domácností, které se dostávají do finanční tísně pro nedostatečnou znalost a neporozumění osobním i rodinným financím. Přibývá pádů do dluhových pastí a osobních bankrotů. Lektoři společnosti, často z řad spolupracovníků Broker Consulting, mohou svými zkušenostmi přispět ke zvýšení obecného povědomí o zákonitostech nakládání s rodinným rozpočtem, zákonitostech finančního trhu i fungování základních finančních produktů.

Jak se nám to daří? Například v roce 2019 společnost ABC Finančního vzdělávání realizovala celkem 100 vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnily tisíce mladistvých, stovky dospělých a desítky odborníků. Chcete pro svou školu nebo do firmy, kde pracujete, objednat taky takové vzdělávání? Hledejte informace na www.abcfv.cz.

Ke stejnému cíli, tedy ke zvýšení finanční gramotnosti, ovšem zábavnou formou přispívá také on-line hra FinGR Play, kterou vyvinuli specialisté ABC Finančního vzdělávání. Hráči se virtuálně stávají na 30 let správci rodinného rozpočtu, vstupují do světa osobních financí a ověřují si svoje schopnosti hospodaření s penězi. Chcete to také zkusit? Hra je volně přístupná (po registraci) na www.fingrplay.cz. Přejeme hodně štěstí!