Téměř tři čtvrtiny českých párů přiznávají rozdílné názory na společné finance

Finance v životě českých párů – sezdaných, registrovaných partnerů i těch, co dlouhodobě  žijí v páru tak zvaně „na psí knížku“ – hrají velmi významnou roli. 72,5 procent z nich přiznává, že se o nich diskutuje pravidelně, zhruba každý sedmý pár (14,3 %) pár se kvůli financím dokonce vášnivě hádá. Vyplývá to z průzkumu* Broker Consulting realizovaného přes Instant Research od Ipsos.

Mezi témata, která páry ve vztahu k financím řeší, jsou nejčastěji (34,5 procent) spory nad tím, do čeho budou společně investovat a v jaké výši. Pro každý zhruba pátý pár je pak důvodem sporů to, že jejich výdaje jsou vyšší než příjmy.

„Obě tato témata souvisí s finančním plánováním a vyrovnaným rodinným rozpočtem. Plánování výdajů v závislosti na příjmech je velmi podstatnou složkou zdravého vztahu, dlouhodobý nepoměr mezi příjmem a útratou páru vede k frustraci, která může vyústit až k ukončení vztahu,“ komentuje výsledky Michal Cibulka, metodik finančního plánování Broker Consulting, a radí: „Pro zlepšení rodinného rozpočtu doporučuji si začít pravidelně zapisovat příjmy a výdaje, třeba do jednoduché tabulky v počítači, nebo do aplikace v chytrém telefonu. Společně je pak s partnerem probrat a snažit se najít položky, které je možné snížit či omezit, aby se rodinný rozpočet dostal do plusových hodnot a pak opatření dodržovat. Pokud toho nejsou partneři sami schopni, doporučuji jim poradit se s nezávislým finančním konzultantem.“

Celých 13,3 procent párů také často řeší, že jeden z nich utrácí výrazně více než ten druhý, případně to, že jeden z partnerů vydělává méně než druhý (5,2 procent).

„I když se to na začátku vztahu zdát jako problém nemusí, značné rozdíly mezi příjmy partnerů mohou mít na pohodovost soužití značný vliv. Zejména pokud je lépe placeným v páru žena, muž se může cítit vydržovaný. S postupným narovnáváním platů mužů a žen, které je patrné už i v tuzemsku, je třeba si zvykat na to, že tyto modely budou stále častější,“ shrnuje Cibulka.

Další oblastí sporů českých párů jsou finanční požadavky jejich potomků (17 procent), případně společné dluhy (4 procenta) či finanční závazky jednoho z partnerů (7,3 procenta).

„Všeobecně platí, že rodiče by měli se svými potomky finanční situaci domácnosti probírat už od raného věku, samozřejmě adekvátním jazykem, kterému dítě porozumí. Jen tak se jejich děti naučí hodnotě peněz, budou vědět, jaké má rodina finanční závazky a proč a přestanou mít nereálné finanční požadavky,“ uzavírá metodik finančního plánování Broker Consulting.

*Průzkum byl realizován v srpnu 2018 pomocí Instant Research od Ipsosu, N=1044, respondenti ve věku 18 až 65 žijící v páru, registrovaném partnerství nebo sezdaní.