Společnost Broker Consulting v Česku a na Slovensku uzavřela rok 2021 s o třetinu vyšším obratem než v roce 2020. V objemu prodaných nemovitostí dosáhla nárůstu o téměř 85 %

Podle předběžných hospodářských výsledků za rok 2021 vzrostl obrat společnosti Broker Consulting v České republice a na Slovensku meziročně o 33 % na 2,03 miliardy korun. Širší skupina Broker Consulting pak dosáhla obratu 2,65 miliardy korun a zakončila loňský rok s 25% nárůstem. Od svého vzniku si drží růstové tempo již 23. rok v řadě, a potvrzuje tak svou pevnou pozici mezi lídry na trhu finančně-realitního zprostředkování. Na loňském úspěchu společnosti Broker Consulting se významnou měrou podílely realitní služby, zejména pak prodej nemovitostí v celkovém objemu 10,5 miliardy korun. Ten meziročně vzrostl o téměř 85 %.

„Rok 2021 byl pro nás ve znamení zvýšeného zájmu klientů o naše služby. Ti se na nás ještě častěji obraceli s přáním nalézt účinné investiční řešení dopadu rychle rostoucí inflace na jejich úspory. Spokojenost našich klientů s naší službou je dlouhodobě v centru našeho zájmu, proto jsme v polovině loňského roku zahájili pravidelné měření jejich zkušenosti s našimi službami pomocí nástroje NPS (Net Promoter Score). Aktuálně dosahujeme hodnoty NPS 59,5, která odráží vysokou spokojenost našich klientů. V letošním roce budeme pokračovat v hledání nových cest, jak být klientům co nejlepším partnerem v každé životní situaci,“ nastiňuje záměry společnosti Broker Consulting její zakladatel Petr Hrubý. Pro srovnání, podle mezinárodní platformy Survicate.com zaměřené na výzkum informací o zákaznících, dosáhlo v roce 2021 průměrné hodnocení NPS společností poskytujících finanční služby hodnoty 37. Spokojenost klientů s Broker Consulting tak vysoce přesahuje světový průměr.

Nárůst objemu prodaných nemovitostí o téměř 85 %

Jedním z hlavních motorů 33% růstu obratu společnosti Broker Consulting v České republice a na Slovensku byly v roce 2021 realitní služby. V loňském roce společnost klientům zprostředkovala prodej nemovitostí v celkové výši 10,5 miliardy korun. O rok dříve přitom celková hodnota prodaných nemovitostí dosáhla 5,7 miliardy korun, meziroční nárůst tak činí bezmála 85 %. Jen pro srovnání, v roce 2019 společnost Broker Consulting pomohla klientům prodat nemovitosti v celkovém objemu 3,5 miliardy korun.

Více než 100 tisíc sjednaných smluv

V roce 2021 společnost Broker Consulting zprostředkovala klientům v České republice úvěry v celkové výši 25,773 miliardy korun. „Objem sjednaných úvěrů na bydlení dosáhl 24,236 miliardy korun, z toho celková hodnota sjednaných hypotečních úvěrů činila 21,761 miliardy korun a úvěry ze stavebního spoření byly sjednány v celkové výši 2,475 miliardy korun,“ doplňuje generální ředitel společnosti a předseda představenstva Vilém Podliska. Počet smluv, které loni společnost Broker Consulting svým klientům v Česku a Slovensku sjednala, přesáhl 100 tisíc. Jednalo se nejčastěji o investice (čtvrtina smluv) a neživotní pojištění (třetina smluv).

Širší skupina Broker Consulting expanduje v několika oblastech. Jednou z nich je i development. V rámci skupiny je v přípravě investiční výstavba více než 3 000 bytových jednotek v různých regionech Česka. Ty budou v prodeji například prostřednictvím franšízových poboček OK POINT, které se nacházejí v centrech měst po celé republice.

Pozn.: Výše uvedené hospodářské výsledky vycházejí z předběžných neauditovaných údajů. O Broker Consulting

Broker Consulting patří mezi nejvýznamnější společnosti zprostředkující finanční a realitní služby v České republice a na Slovensku. Svým klientům přináší nadstandardní nabídku finančních, bankovních a realitních služeb. Od svého založení v roce 1998 už získala důvěru více než 600 000 klientů a přes 4 000 firem. Distribuci služeb zajišťuje přibližně 2 000 konzultantů ve více než 100 kancelářích a bezmála 50 franšízových pobočkách. Bankovní, finanční a realitní služby pod jednou střechou přináší franšízový koncept OK POINT, který společnost Broker Consulting již sedm let nabízí ve spolupráci s mBank a MONETA Money Bank. Širší skupina Broker Consulting se kromě finančního a realitního zprostředkování věnuje například developmentu, správě nemovitostí či poskytování férových nebankovních půjček. Do skupiny patří například Broker Consulting ČR, Broker Consulting Slovenská republika, BC Real, PRODOMIA Group, ProCredia, MONECO a MONECO investiční společnost.

Kontakt pro média:

Tereza Kunová

Specialistka PR a externí komunikace
mobil: +420 731 537 716, e-mail: tereza.kunova@bcas.cz