Snižování úrokových sazeb je velmi pozvolné

Klesající charakter úrokových sazeb u hypoték byl patrný také v měsíci květnu. Nicméně i přesto, že Česká národní banka opětovně v květnu snížila dvoutýdenní repo sazbu o půl procentního bodu, banky, dle Broker Consulting Indexu hypotečních úvěrů, sazby u hypoték snižují velmi pomalu. Oproti dubnu, kdy se hodnota Indexu ustálila na 5,23 procentech, došlo v měsíci květnu ke snížení o pouhých 0,08 procentního bodu. Ekonomové však očekávají, že se sazby přiblíží ke konci roku ke čtyřem procentům.

„Od začátku roku sledujeme pokles úrokových sazeb, který je však velmi pozvolný. K významnějším výkyvům v následujících měsících pravděpodobně nedojde, drobný výkyv ve voji sazeb mohou způsobit jen jednotlivé akce bank v rámci konkurenčního boje,“ uvádí Michaela Pudilová, analytička hypotečních a spotřebitelských úvěrů ze společnosti Broker Consulting.

I přes opakovaná snížení základní repo sazby Českou národní bankou, ke kterým dochází od začátku letošního roku, se průměrné úrokové sazby u hypoték stále ještě nedostaly pod pět procent. Ekonomové však očekávají, že se úrokové sazby přiblíží ke konci roku ke čtyřem procentům a podpoří tak poptávku po hypotečních úvěrech. Dle dat Broker Consulting Indexu, sledující vývoj hypoték je patrné, že se sazby od konce roku snížily o 0,54 procenta. Zatímco v prosinci základní úrokové sazby startovaly na 5,71 procentech, v květnu se jejich průměrná hodnota ustálila na 5,17 procentech. Stejně, jako sazby, klesá také předstihový ukazatel Broker Cosulting hypotečních úvěrů, který na měsíc červen předpovídá hodnotu 5,36 procenta.

Je Vám více než 36 let? Pak Vám banka půjčí maximálně 80 % z hodnoty nemovitosti.

Při posuzování žádosti o hypoteční úvěr berou banky v úvahu mnoho aspektů. Jedním z nich je také věk žadatele, který v jistém ohledu „omezuje“ výši finančních prostředků, které mu banka na financování nemovitosti zapůjčí. „Obecně banky žadateli staršímu 36 let půjčí maximálně 80 % z hodnoty nemovitosti. Výjimkou mohou být mladší klienti, kteří ještě nedosáhli věku 36 let, ti od banky mohou získat až 90% této hodnoty. I nad tuto hranici je však možné úvěr na bydlení poskytnout, ale v tomto případě se vždy každá situace posuzuje individuálně a úvěr je možné poskytnout pouze tzv. na výjimku. Je ale třeba mít na paměti, že v případě hypotéky nad 80% LTV již banky obvykle požadují vyšší úrokovou sazbu,“ komentuje Michaela Pudilová z Broker Consulting. Regulace poměru výše hypotečního úvěru a zástavní hodnoty nemovitosti (LTV) je dána Českou národní bankou, která na svém červnovém zasedání rozhodla ponechat horní hranice úvěrového ukazatele LTV na 80 %. To znamená, že klienti starší 36 let musí nákup nemovitosti financovat z 20 % vlastními nebo jinými než hypotečními zdroji.


Broker Consulting Index hypotečních úvěrů je analytický nástroj znázorňující průměrnou úrokovou sazbu u hypotečních úvěrů, které zprostředkovali konzultanti Broker Consulting a pobočky Broker Point nebo Broker Point Premium u kteréhokoli poskytovatele hypotečních úvěrů. Jedná se o vážený aritmetický průměr, kdy hlavní vahou je objem úvěru. Tedy čím vyšší úvěr, tím jeho sazba vstupuje do indexu větší vahou. Výhodou metody výpočtu indexu je skutečnost, že se do statistiky dostávají pouze skutečně schválené úvěry, a to bez výjimky všechny. Nemůže tak dojít ke zkreslení informací a index není závislý na dodávkách třetích stran.

V principu se Broker Consulting Index hypotečních úvěrů počítá ze sazeb, které jsou v danou chvíli pro daného klienta nejnižší na trhu, anebo se nejnižší hranici přibližují, neboť klient si vybírá z mnoha možností, které mu trh v danou chvíli nabízí. A většinou si vybírá právě nejnižší sazbu úvěru, který i v jiných parametrech splňuje jejich podmínky. Broker Consulting ročně zprostředkuje úvěry v objemu přesahujícím 13 miliard korun.

Předstihový ukazatel Broker Consulting Indexu hypotečních úvěrů a jeho výpočet reaguje na potřebu aktuálního výhledu výše sazeb, ve kterém se budou v daném měsíci poskytovat hypoteční úvěry zprostředkovávané od většiny bankovních institucí v tuzemsku. Ve výpočtu jde o aritmetický průměr nabízených úrokových sazeb v konkrétním měsíci, ve kterém se zveřejňují hodnoty Broker Consulting Indexu hypotečních úvěrů. Vzhledem ke statistice preferovaných fixací byla při výpočtu zohledněna pětiletá fixace úrokových sazeb.


Poznámka pro média: Broker Consulting Indexy je možné volně publikovat pouze s označením „Broker Consulting Index“ (např. Broker Consulting index hypotečních úvěrů). Více informací najdete též na webu https://www.bcas.cz/onas/pro-media/.

Broker Consulting Indexy je nyní možné sledovat v interaktivní formě na webu. Zde lze zároveň exportovat zdrojová data ke grafům. Vice dostupné na odkaze: https://www.bcas.cz/o-nas/broker-consulting-index-hypotecnich-uveru/.

Kontakt pro média:

Lenka Kuželová

Specialistka PR

Mobil: +420 731 537 696,

e-mail: lenka.kuzelova@bcas.cz

Materiály ke stažení