Sledovaná aktiva rostla napříč trhy

Broker Consulting Index podílových fondů zaznamenal v březnu meziměsíční nárůst u všech monitorovaných tříd aktiv. Takové výsledky opakovaně reflektují pozitivní náladu na trzích. Nejvíce získaly komoditní fondy. Ty vykázaly po dlouhé době pozitivní růst, za kterým stál především růst cen ropy a zlata. Dařilo se také akciovým fondům, jež za březen vyšly se ziskem 2,37 procenta a staly se tak druhou nejvýkonnější třídou aktiv. V blízkém budoucnu se potom očekává pokračování důvěry investorů v ekonomický růst.

  • Meziměsíčně vzrostly všechny sledované třídy aktiv.
  • Největší nárůst evidujeme u komoditních fondů, ty vykázaly po dlouhé době pozitivní růst.
  • Druhým nejvýkonnějším aktivem byly akciové fondy, které vzrostly na 2,37 procenta.

Optimistickou náladu investorů a důvěru v budoucí ekonomický růst odráží pokračování růstu akciových fondů, které zaznamenaly v březnu opětovný nárůst v zelených číslech, a to 2,37 procenta. Staly se tak druhým nejvýkonnějším sledovaným aktivem v rámci indexu, jehož rostoucí trend je navíc patrný již několikátý měsíc v řadě. Experti ale upozorňují na možnou změnu: „Skutečnost, že se akciím dlouhodobě daří, vzbuzuje obavy z přehřátí akciového trhu, který by v následujících měsících mohl pravděpodobně zaznamenat krátkodobou korekci,“ komentuje Martin Novák, hlavní analytik společnosti Broker Consulting.

Velmi mírný růst (0,07 procenta) zaznamenaly dluhopisové fondy, které aktuálně globálně těží z vysokých výnosů do splatnosti. Jejich růst navíc podporuje předpokládané postupné snižování úrokových sazeb v celém světě. I přes pozitivní signály ze strany Fedu si v březnu však dluhopisové fondy připsaly jen zmíněný mírný růst.

Dalším posilující třídou byly fondy peněžního trhu, jež v březnu vyšly se ziskem 0,57 procenta. Tyto fondy stále benefitují ze současné ekonomické situace, a to i přes další snížení repo sazby. „Repo fondy a obecně fondy peněžního trhu stále zůstávají pro investory velmi zajímavé, ale jejich výkonnost se v následujících měsících bude velmi pravděpodobné dále snižovat, a to spolu s poklesem úrokových sazeb,“ komentuje výsledek Tadeáš Chmelíček, investiční analytik ze společnosti Broker Consulting.

Trvalý zájem investorů o nemovitosti se stále odráží v pozitivním trendu českých nemovitostních fondů. Ty zaznamenaly v březnu, podobně jako v minulých měsících, plusový nárůst na celkových 0,20 procenta. Za posledních šedesát měsíců u nich dokonce registruje index jeden z největších nárůstů, a to 23,76 procenta.

Nejvíce se však dařilo komoditním trhům, které vykázaly po dlouhé době pozitivní růst, a to o 3,40 procenta. Ten byl způsoben hlavně rostoucí tržní cenou ropy a cenných kovů.


Index podílových fondů reprezentuje portfolio převážně českého investora. U akciových fondů nebere v potaz úzké regionální či sektorové zaměření, ale zaměřuje se na globální akciový trh. Složení fondů v akciovém indexu reflektuje portfolio běžného českého investora investujícího do akciových fondů. Podobné je to také u komoditních fondů, kde index reflektuje výkonnost fondů investujících převážně do tradičních komodit. U dluhopisových fondů klade index větší důraz na české a evropské dluhopisové fondy, ale ve výkonnosti zohledňuje i dluhopisové fondy investující do státních dluhopisů různých ekonomik a také dluhopisové fondy zaměřující se na rizikovější dluhopisy, ale již s menší vahou. U peněžních fondů a nemovitostních fondů je sledována pouze výkonnost českých podílových fondů.

Proč je dobré tento index sledovat: Čeští investoři mají v podílových fondech zainvestován majetek ve výši zhruba 557 miliard korun. Fondy jsou velmi využívanou platformou pro dlouhodobé investování, zejména při vytváření rezerv pro postaktivní věk (60+). Index ukazuje, jak se vede fondům dle jednotlivých tříd investičních aktiv. Investoři si mohou mimo jiné srovnávat,  jak si jimi vybrané fondy vedou v porovnání s průměrem trhu.


Poznámka pro média: Broker Consulting Indexy je možné volně publikovat pouze s označením „Broker Consulting Index“ (např. Broker Consulting Index hypotečních úvěrů). Více informací najdete též na webu https://www.bcas.cz/onas/pro-media/.

Broker Consulting Indexy je nyní možné sledovat v interaktivní formě na webu. Zde lze zároveň exportovat zdrojová data ke grafům. Vice dostupné na odkaze: https://www.bcas.cz/o-nas/broker-consulting-index-podilovych-fondu/.

Kontakt pro média:

Lenka Kuželová, specialistka PR

Mobil: +420 731 537 696, e-mail: lenka.kuzelova@bcas.cz