Broker Consulting Index podílových fondů

Index podílových fondů reprezentuje portfolio převážně českého investora a sleduje výkonnost u akciových, dluhopisových, komoditních a nemovitostních fondů a fondů peněžního trhu.

Graf znázorňuje vývoj hodnot v čase, a to od října 2017 až po současnost. Hodnoty jsou vyjádřeny v amerických dolarech, s výjimkou nemovitostních fondů, které jsou měřeny v českých korunách. V dlouhodobém horizontu sleduje křivka růst, pokles či stabilizaci výkonnosti u monitorovaných typů podílových fondů.

Zdrojovou tabulku dat ke grafu je možné exportovat pomocí funkce „DATA EXPORT“, která se nachází nad grafem v pravém horním rohu.

Broker Consulting Indexy je možné volně publikovat pouze s označením „Broker Consulting Index“ (např. Broker Consulting Index hypotečních úvěrů).

Více informací a pravidelně vydávané tiskové zprávy najdete ZDE.