S počátkem roku posílily všechny podílové fondy s výjimkou dluhopisových, které ztratily -0,50 %. Nejvýše vyšplhaly komoditní fondy, a to až na 4,23 %

První měsíc letošního roku byl příznivý ke všem kategoriím fondů dlouhodobě sledovaným Broker Consulting Indexem podílových fondů. Jedinou výjimku tvoří dluhopisové fondy, které meziměsíčně ztratily -0,50 %. Naopak nejvíce přál leden komoditním fondům, které si připsaly 4,23 %. Akciové fondy posílily na 3,93 % a v kladných číslech zakončily měsíc i fondy nemovitostní a fondy peněžního trhu, které si připsaly 0,60 %, resp. 0,83 %.

Většina států vyspělého světa vstoupila do roku 2022 s velmi vysokou inflací. Ta je v USA nejvyšší za poslední desítky let, Federální rezervní systém (FED) tak na začátku jara plánuje spustit protiinflační opatření v podobě zvyšování úrokových sazeb. Evropská centrální banka (ECB) zastává opačný pohled na situaci a předpokládá, že současná inflace je pouze přechodný jev, který brzy odezní. Zvyšování úrokových sazeb tudíž neplánuje, a to navzdory obavám z dopadů, které může vyvolat zadluženost některých států Eurozóny.

„Obava z dalšího vývoje panuje i na kapitálových trzích. Scénář možného zvyšování úrokových sazeb hraje do karet titulům z bankovního a finančního sektoru, které by tím dosáhly vyšších zisků. Naopak akciím technologických firem by se v případě dalšího zvyšování sazeb příliš nedařilo. Z dlouhodobého hlediska jsou ale tyto výkyvy často zanedbatelné, a proto je vhodné počítat u akciových titulů s investicí minimálně na 5 let,“ odhaduje další vývoj Dominik Šulta, analytik konzervativních investic společnosti Broker Consulting. Podle jejího Indexu podílových fondů akciové fondy v lednu potvrdily svou volatilitu a po prosincovém poklesu opět nabraly směr vzhůru až na 3,93 %.

Komodity zaznamenaly v prvním měsíci letošního roku kladný výnos 4,23 %, a staly se tak nejúspěšnějšími ze všech typů podílových fondů sledovaných Broker Consulting Indexem. Jejich posílení je důsledkem prudkého nárůstu cen energií v průběhu ledna. Energie tak byla v rámci komodit nejvýkonnější složkou – prudce vzrostly ceny zemního plynu a výrazné zisky si připsala ropa, motorová a topná paliva. Zvýšení cen je dáno nedostatkem dodávek a politickým napětím ve východní Evropě a na Středním východě, které by mohlo vyústit až v odstřižení dodávek. Mírnější růst v lednu zaznamenala zemědělská složka.

V lednu se také dařilo nemovitostním fondům a fondům peněžního trhu, které si připsaly 0,60 %, resp. 0,83 %. V dlouhodobém pohledu však fondy peněžního trhu pozitivní výsledky nepřinesly, za posledních 12 měsíců vykázaly záporné hodnoty, a to -3,73 %. Fondy nemovitostní byly úspěšnější, za stejné období posílily na 3,18 %.

Pověstného Černého Petra si vytáhly dluhopisové fondy, které v lednu sestoupily až na hodnotu -0,50 %. „Dluhopisové fondy budou pravděpodobně dál pokračovat v poklesu, zejména kvůli zvyšování úrokových sazeb národních bank. V době zvyšování těchto sazeb zažívají dluhopisy snižování ceny, zatímco výnosy z dluhopisů do splatnosti jdou nahoru,“ vysvětluje Dominik Šulta.


Poznámka pro média: Broker Consulting Indexy je možné volně publikovat pouze s označením „Broker Consulting Index“ (např. Broker Consulting hypoteční index).

Index podílových fondů reprezentuje portfolio převážně českého investora. U akciových fondů nebere v potaz úzké regionální či sektorové zaměření, ale zaměřuje se na globální akciový trh. Složení fondů v akciovém indexu reflektuje portfolio běžného českého investora investujícího do akciových fondů. Podobné je to také u komoditních fondů, kde index reflektuje výkonnost fondů investujících převážně do tradičních komodit. U dluhopisových fondů klade index větší důraz na české a evropské dluhopisové fondy, ale ve výkonnosti zohledňuje i dluhopisové fondy investující do státních dluhopisů různých ekonomik a také dluhopisové fondy zaměřující na rizikovější dluhopisy, ale již s menší vahou. U peněžních fondů a nemovitostních fondů je sledována pouze výkonnost českých podílových fondů.

Proč je dobré index sledovat: Čeští investoři mají v podílových fondech zainvestován majetek ve výši zhruba 557 miliard korun. Fondy jsou velmi využívanou platformou pro dlouhodobé investování, zejména při vytváření rezerv pro období postaktivního věku (60+). Index ukazuje, jak se vede fondům dle jednotlivých tříd investičních aktiv. Investoři si mohou mimo jiné srovnávat,  jak si jimi vybrané fondy vedou v porovnání s průměrem trhu.

Kontakt pro média:

Tereza Kunová, specialistka PR a externí komunikace

Mobil: +420 731 537 716, E-mail: tereza.kunova@bcas.cz