Průměrné sazby hypoték potvrdily stagnaci

Červnové výsledky Broker Consulting Indexu hypotečních úvěrů ukazují, že na trhu hypotečních úvěrů převažuje stabilita. Hodnota indexu totiž jen mírně klesla, a to o 0,05 procentního bodu na 5,87 procenta. Průměrné úrokové sazby tak i po červnovém zasedání bankovní rady České národní banky stále zůstávají jen mírně pod hranicí šesti procent.

  • Hodnota Broker Consulting Index hypotečních úvěrů se v červnu snížila jen mírně, a to na 5,87 procenta
  • Zájem o hypotéky přesto v posledním období roste
  • Od července již není pro poskytované hypotéky uplatňován limit DSTI

Hodnota Broker Consulting Indexu hypotečních úvěrů od loňského léta až na drobné výkyvy stagnuje, což se promítlo i do červnových výsledků. Hodnota 5,87 procenta byla přitom tentokrát stejná, jako tomu bylo v říjnu minulého roku.

Poslední červnové zasedání České národní banky nepřineslo žádné překvapení. Dvoutýdenní repo sazba tak opět zůstává na 7 procentech. I proto v nejbližších měsících neočekáváme změny v podobě většího poklesu či naopak růstu úroků hypoték. Stále platí, že se vyplatí spíše kratší doba fixace. Vhodné jsou tři roky,“ vysvětluje Michaela Pudilová, analytička hypotečních a spotřebitelských úvěrů společnosti Broker Consulting.

Navzdory skutečnosti, že se hodnota úrokových sazeb z hypoték příliš nemění, objem poskytnutých hypoték v posledním období roste.

„Ti, kteří na poskytnutí finančně dosáhnou a mají svou vybranou nemovitost, tak už nečekají. Navzdory tomu, že ceny nemovitostí ve velkých městech výrazně neklesají a větší změny se v případě úrokových sazeb zatím neočekávají, nechtějí riskovat, že jejich vysněnou nemovitost koupí někdo jiný,“ upozorňuje Pudilová.

Další změnou je to, že od července již není pro poskytované hypotéky uplatňován limit DSTI. Tento ukazatel, který vyjadřoval poměr celkových měsíčních splátek žadatele a jeho čistého příjmu, byl od loňského dubna u žadatelů mladších 36 let stanovený na maximálně 50 procent.  U starších žadatelů to bylo maximálně 45 procent.

V případě dalšího ukazatele, kterým je DTI, však nadále platí hodnoty 9,5 pro lidi mladší 36 let a 8,5 pro ty, kteří jsou starší. To znamená, že aktuálně nastavená horní hranice ukazatele DTI činí 9,5násobek ročního příjmu pro mladší žadatele pořizující si vlastní bydlení a 8,5násobek pro starší. Nad uvedenou hranicí mohou banky poskytovat úvěry pouze na výjimku.

Hodnota předstihového ukazatele Broker Consulting Indexu hypotečních úvěrů pro pětiletou fixaci se v červnu meziměsíčně zvýšila z původních 6 na 6,1 procenta.


Broker Consulting Index hypotečních úvěrů je analytický nástroj znázorňující průměrnou úrokovou sazbu u hypotečních úvěrů, které zprostředkovali konzultanti Broker Consulting a pobočky OK POINT u kteréhokoli poskytovatele hypotečních úvěrů. Jedná se o vážený aritmetický průměr, kdy hlavní vahou je objem úvěru. Tedy čím vyšší úvěr, tím jeho sazba vstupuje do indexu větší vahou. Výhodou metody výpočtu indexu je skutečnost, že se do statistiky dostávají pouze skutečně schválené úvěry, a to bez výjimky všechny. Nemůže tak dojít ke zkreslení informací a index není závislý na dodávkách třetích stran.

V principu se Broker Consulting Index hypotečních úvěrů počítá ze sazeb, které jsou v danou chvíli pro daného klienta nejnižší na trhu, anebo se nejnižší hranici přibližují, neboť klient si vybírá z mnoha možností, které mu trh v danou chvíli nabízí. A většinou si vybírá právě nejnižší sazbu úvěru, který i v jiných parametrech splňuje jejich podmínky. Broker Consulting ročně zprostředkuje úvěry v objemu přesahujícím 13 miliard korun.

Předstihový ukazatel Broker Consulting Indexu hypotečních úvěrů a jeho výpočet reaguje na potřebu aktuálního výhledu výše sazeb, ve kterém se budou v daném měsíci poskytovat hypoteční úvěry zprostředkovávané od většiny bankovních institucí v tuzemsku. Ve výpočtu jde o aritmetický průměr nabízených úrokových sazeb v konkrétním měsíci, ve kterém se zveřejňují hodnoty Broker Consulting Indexu hypotečních úvěrů. Vzhledem ke statistice preferovaných fixací byla při výpočtu zohledněna pětiletá fixace úrokových sazeb.


Poznámka pro média: Broker Consulting Indexy je možné volně publikovat pouze s označením „Broker Consulting Index“ (např. Broker Consulting index hypotečních úvěrů). Více informací najdete též na webu https://www.bcas.cz/onas/pro-media/.

Kontakt pro média:

Michaela Sahulová, specialistka PR a externí komunikace

Tel.: +420 731 538 373, e-mail: michaela.sahulova@bcas.cz