Nekalé praktiky po přechodu finančního poradce do jiné společnosti. Jak je poznat?

Můj poradce mi sdělil, že přestoupil k nové společnosti, a záhy mi chtěl sjednat nové smlouvy s tím, že jsou prý výhodnější. Jenomže nebyly, to se ale ukázalo až časem. U životních pojištění bylo nižší krytí, nastartovaly se nové čekací doby (období, kdy klient není krytý po vzniku nové smlouvy). U investic byl podobný výnos, ale nové poplatky a spořicí účet vynášel ještě méně než repofond, ze kterého se peníze přesunuly. A důvod těch změn? Poradce chtěl po přestupu k jiné společnosti znovu vydělat na stejné práci a ukázat se jako výkonný před novými nadřízenými.

Nekalé praktiky se na trhu finančního zprostředkování bohužel stále občas dějí. A to i přes to, že trh ušel obrovský kus cesty, je silně regulovaný jak ze strany České národní banky (ČNB), tak samoregulací v rámci asociace ČASF (o asociaci – casfpz.cz). Ne všechny subjekty ale do asociace vstoupily, a právě u nich tito poradci často končí. Běžně jsou tyto společnosti označovány jako pooly. Prohlašují o sobě, že se jedná „jen“ o servisní organizace poradců. Nastavují benevolentní podmínky a nevyžadují pravidla pro poskytování služeb klientům, jako to dělají značkové společnosti.

Pozitivem je, že těchto případů nekalých praktik oproti minulosti hodně ubylo. Preventivně je ale dobré je znát a vědět, jak se jim případně bránit.

O jaké konkrétní praktiky se jedná?

  1. Poradce přejde k nové společnosti a najednou začne klienty a smlouvy převádět pod jinou společnost s cílem znovu inkasovat odměnu za zprostředkování. Výjimkou může být například pojištění automobilu, u kterého častější servis může dávat dobrý smysl. Životní pojištění a investice je však v naprosté většině případů dobré zachovat tak, jak jsou sjednány.
  2. Poradce se snaží zabránit komunikaci klienta s původní společností pod smyšlenými záminkami a zabránit tím původní společnosti ve vykonávání odborné péče, čímž jí ztěžuje vykonávání činnosti, kterou vyžaduje i ČNB.

Výše popsané aktivity jsou v hrubém rozporu se smlouvou o spolupráci i odbornou péčí, kterou vyžaduje orgán dohledu (ČNB). V minulosti byly zaznamenány i případy hromadného e-mailingu na klienty v rozporu s pravidly pro zasílání obchodních sdělení. Pokud byste cítili, že se poradce po přechodu pod jinou společnost snaží uplatnit podobné praktiky i u vás, nejlepší je obrátit se na oborovou asociaci (o asociaci – casfpz.cz) či na naši společnost (info@bcas.cz). Můžete tak zabránit velkým finančním škodám a dlouhé době řešení případných stížností.

Autor: Jan Lener, ředitel odboru marketingu a komunikace