Obrat z realitních obchodů Broker Consulting se meziročně zdvojnásobil

Orientace na potřeby zákazníka 21. století a kumulace různých služeb na jednom místě jsou výraznými trendy současného vývoje finančních služeb. Patří k tomu i propojení s realitními službami pod jednou střechou. Úspěšnost tohoto konceptu dokazuje 160procentní meziroční růst obratu z uskutečněných obchodů realitních služeb Broker Consulting.

„Za rok 2017 jsme zprostředkovali prodej nemovitostí v celkovém objemu jejich prodejních cen přesahující 1,9 miliardy korun a pronájmy nemovitostí v objemu 2,5 milionu korun celkových ročních nájmů. Takové objemy obchodů a jejich konstantní růst umožnila právě komplexnost našich služeb,“ říká Veronika Vránová, vedoucí oddělení realitních služeb Broker Consulting, a dodává: „Našim klientům zprostředkujeme na jednom místě nejenom prodej či pronájem nemovitosti včetně úvěrování, právních služeb, bezúplatného převodu kupní ceny a dalších služeb spojených s příslušným realitním obchodem, ale i širokou paletu dalších finančních a bankovních služeb, životního i neživotního pojištění a vypracování osobního finančního plánu. To je velkou výhodou pro klienta, který nemusí k vyřízení svých potřeb navštívit řadu různých institucí.“

Růst realitních služeb Broker Consulting pokračuje i v roce 2018. Objem uskutečněných obchodů v prvních dvou měsících roku 2018 je o 55 procent vyšší než ve stejném období roku 2017, což je výjimečné v kontextu celého realitního trhu, který nyní spíše stagnuje nebo dokonce ztrácí.

„K růstu v realitách přispělo i to, že Broker Consulting se jako jeden z mála stal spolehlivým partnerem řady developerských projektů, které má v exkluzivní nabídce,“ upřesňuje Jan Lener, ředitel komunikace Broker Consulting. „Propojení realitních a finančních služeb oceňuje čím dále více realitních specialistů, kteří k nám z trhu přišli. Náš model totiž nabízí klientům výrazně lepší službu a proklientsky orientovaní realitní makléři to vítají,“ vysvětluje Lener.

„Pro zajištění kvality realitních služeb a podporu sítě svých konzultantů vybudoval Broker Consulting realitní oddělení se čtyřmi specialistkami a v právním oddělení sekci specializovanou na realitní obchody s pěti právníky. Bezplatné právní služby v oblasti smluvního zajištění realitních  obchodů jak pro klienty, tak i pro spolupracovníky Broker Consulting představují významnou přidanou hodnotu, která na realitním trhu není obvyklá,“ přibližuje šíři servisu Broker Consulting Vránová.

Bezpečný a bezplatný převod kupní ceny využívá devět z deseti

Více než 90 procent klientů Broker Consulting také využívá službu úschovy peněz. Považuje ji za jistější než alternativu u advokáta nebo notáře. Institut úschovy finančních prostředků bývá v Čechách nejčastěji realizován prostřednictvím notáře či advokáta (fyzickou osobou), nebo bankou či společností zajišťující realitní služby (právnickou osobou).

„Uložení peněz u silné právnické osoby s pokročilými kontrolními mechanismy v podstatě nepřipouští jakékoli riziko pro klienty. Naopak advokát či notář, i když podléhají dohledu příslušných stavovských komor, mají jakožto jednotlivci jednodušší možnost, aby se svěřenými prostředky nakládali v rozporu s pokyny klienta. Případná zpronevěra uschovaných prostředků pak může končit dlouhými soudními spory pro prodávající i kupující stranu,“ varuje na závěr Vránová s odkazem na několik případů, které se v posledních letech staly.