Lednový Index ukázal zvýšení úrokových sazeb u spotřebitelských úvěrů

Průměrná sazba spotřebitelských úvěrů v lednu 2020 dosáhla hranice 6,66 %, p. a., meziročně klesla o zanedbatelných 0,01 procentního bodu. Oproti prosinci 2019 se sazba ale zvedla o 0,27 procentního bodu. Vyplývá to z dat Broker Consulting Indexu spotřebitelských úvěrů za leden 2020.

„Výrazné meziměsíční zvýšení průměrné sazby spotřebitelských úvěrů na 6,66 % p. a., může souviset jednak s tím, že skončily „výhodné“ předvánoční nabídky úvěrů a jednak s krokem České národní banky, která na začátku února zvedla úrokové sazby o 0,25 procentního bodu. Jak se bude průměrná sazba nadále vyvíjet, je nyní těžké predikovat, záleží především na krocích České národní banky, které mohou být, jak se ukázalo, poměrně nečekané,“ vysvětluje Martin Novák, hlavní analytik Broker Consulting.

Je třeba si také uvědomit, že Broker Consulting Index spotřebitelských úvěrů ukazuje reálně poskytnutou sazbu na základě žadatelovy bonity a nikoli dle marketingové nabídky bank. „V jejich nabídkách se objevují lákavé sazby 3,9 %, p. a., vždy ale s dovětkem „již od“. Je třeba si uvědomit, že málokterý běžný klient na tuto exkluzivní sazbu dosáhne, nebo se jí byť jen přiblíží,“ upřesňuje Novák.

Průměrná výše spotřebitelského úvěru v lednu dosáhla 238 408 korun. „Blíží se čtvrtmilionu korun. Taková výše je omluvitelná například u úvěru na rekonstrukci nemovitosti či na koupi automobilu, ale ne na spotřební zboží jako elektronika, dárky nebo dovolená. Poslední jmenované položky bychom měli hradit z peněz našetřených a nikoli půjčených,“ dodává Martin Novák z Broker Consulting.

„Počátek roku je obdobím vystřízlivění, kdy vánoční horečka odpadla a lidé se potýkají s bolestivou realitou měsíčních splátek. Měli by se pořádně podívat na své celkové měsíční výdaje a zvážit sloučení jednotlivých úvěrů do jednoho a snížit si měsíční finanční zatížení rodinného rozpočtu. A hlavně na konci roku neopakovat finančně nezodpovědné chování ve formě půjčky na vánoční dárky,“ radí Jaroslav Laur, ředitel OK POINTu Praha Jižní Město.

Broker Consulting Index spotřebitelských úvěrů je analytický nástroj, který ukazuje průměrnou úrokovou sazbu u spotřebitelských úvěrů, jež zprostředkovali konzultanti Broker Consulting a pobočky OK POINT u kteréhokoli poskytovatele bankovních úvěrů. Jedná se o vážený aritmetický průměr, kdy hlavní vahou je objem úvěru. Tedy čím vyšší úvěr, tím jeho sazba do Indexu vstupuje větší vahou. Výhodou metody výpočtu je to, že se do statistiky dostávají pouze  skutečně  schválené  úvěry a to bez výjimky všechny. Nemůže dojít ke zkreslení informací a Index není závislý na dodávkách dat z třetích stran.

Poznámka pro média: Broker Consulting Indexy je možné volně publikovat pouze s označením „Broker Consulting Index“ (např. Broker Consulting hypoteční index). Více informací najdete též na webu https://www.bcas.cz/onas/pro-media/.

Proč je dobré Index sledovat: Broker Consulting Index spotřebitelských úvěrů zachycuje vývoj úrokových sazeb u spotřebitelských bankovních úvěrů. Je praktickým indikátorem toho, jak se pro českou veřejnost úvěry vyvíjejí z hlediska úrokových sazeb, a tedy i výše splátek na určitou půjčenou sumu. Lidé si tyto typy úvěrů berou, aby financovali různé potřeby. Od dovolené přes nový telefon až po překlenutí nějaké tíživé situace. Zásadní význam má index pro domácnosti, které splácejí větší množství úvěrů a splátky je dusí. Index jim může otevřít oči, že půjčky je možné refinancovat s mnohem nižší úrokovou sazbou, a nastartovat tak cestu za ozdravením rodinných financí. Sazby spotřebitelských úvěrů jsou na trhu velmi různé, lidé často dobře nezhodnotí situaci a sjednají si drahou půjčku. Index je důvěryhodným podkladem pro média při komunikaci praktického a pro občany zajímavého tématu. Index nemá za cíl ukazovat průměr trhu, ale zdravou sazbu. Pokud si proto člověk chce sjednat spotřebitelský úvěr ať už v bance, nebo v nebankovní instituci a úroková sazba je výrazněji vyšší než aktuální index, je potřeba zpozornět.