Index podílových fondů: Komoditní fondy pokračovaly ve svém vítězném tažení a za červen si připsaly 1,46 %. Od počátku roku posílily téměř o pětinu

Červnové výsledky Broker Consulting Indexu podílových fondů opět potvrdily neochvějnou pozici komoditních fondů, které meziměsíčně posílily o 1,46 %. Od počátku letošního roku zaznamenávají výrazný, téměř pětinový nárůst. V červnu posílily také nemovitostní a akciové fondy, naproti tomu dluhopisové fondy a fondy peněžního trhu nevybočily ze svého klesajícího trendu a skončily se ztrátou  -0,06 %, respektive -0,10 %.

„Uplynulý půlrok byl štědřejší hlavně pro investory investující do klasických akciových a komoditních fondů. Oba typy fondů vykazují za posledních 12 měsíců vysokou výkonnost, která je dána enormním růstem na kapitálových trzích, a to hlavně v minulém roce. Pozitivně zakončily pololetí také nemovitostní fondy, které se blíží dvěma procentům. Od začátku roku se však nedaří dluhopisovým fondům a fondům peněžního trhu, které zakončily pololetí v záporných číslech,“ komentuje půlroční vývoj sledovaných investičních fondů Lukáš Vokel, analytik konzervativních investic Broker Consulting.

Pozitivní nálada, která během května panovala na finančních trzích, se udržela i v červnu. Výraznou měrou k ní přispělo pokračující očkování populace proti nemoci covid-19 a také klesající počty nakažených. Během června byly akciové trhy ovlivněny drobnou korekcí, nicméně konec měsíce se jim vydařil. Podle Broker Consulting Indexu podílových fondů zakončily akciové fondy měsíc červen s mírným nárůstem o 0,42 p. b., od začátku roku si tak připisují 8,16 %. Závěrem měsíce se hodnoty některých akciových indexů vyhouply na nová historická maxima. V červnu se dařilo především technologickým společnostem. Příznivá situace naopak nebyla nakloněna bankám a společnostem, které se podílejí na těžbě zlata. Při pohledu na výkonnost akcií od začátku roku se jinak dařilo téměř všem regionům a sektorům.

Komoditní fondy mají za sebou silné období. Ceny komodit se letos skokově zvýšily v prostředí výrazného růstu hospodářství, uvolněné měnové politiky, rostoucí inflace a problémů v rámci dodavatelských řetězců. Avšak v posledních několika týdnech už růst cen nebyl tak výrazný jako dříve. Značný pokles pak v průběhu června zaznamenaly zlato a stříbro.

Dluhopisové fondy si od začátku letošního roku připisují ztrátu -2,73 %, fondy peněžního trhu pak -1,55 %. Nízká výkonnost těchto fondů je ovlivněna růstem výnosů do splatnosti u státních dluhopisů. Tento růst se však nyní pozastavil a u některých státních dluhopisů dokonce došlo k mírnému poklesu. U českých státních dluhopisů se pozitivně projevuje stabilní zájem investorů v primárních aukcích nových dluhopisů Ministerstva financí, podle jehož údajů se podíl nerezidentů na celkové držbě českých státních dluhopisů pohybuje stále lehce nad 30 %.

České nemovitostní fondy jsou známé svou nízkou volatilitou a do jisté míry stabilním výnosem. Z červnového Indexu vyplývá, že nemovitostní fondy meziměsíčně posílily o 0,65 % a od začátku letošního roku si připisují nárůst o 1,82 %. Na trhu rezidenčních nemovitostí je růst ještě znatelnější a téměř nic nenapovídá tomu, že by se tento trend měl změnit.

Doporučení Lukáš Vokela: U investování je důležitá pravidelnost

Investování na pravidelné bázi je pro začínající i zkušené investory hlavním klíčem k úspěchu. Nezáleží přitom na době zahájení investice. Investoři, kteří investují pravidelně, se drží strategie průměrování nákladů, ať o tom vědí, či nikoliv. Pravidelné investování i během propadů na trzích přináší investorům možnost nakupovat za příznivější ceny, přičemž dochází ke snížení průměrné nákupní ceny jednotlivých aktiv.

Poznámka pro média: Broker Consulting Indexy je možné volně publikovat pouze s označením „Broker Consulting Index“ (např. Broker Consulting hypoteční index).


Index podílových fondů reprezentuje portfolio převážně českého investora. U akciových fondů nebere v potaz úzké regionální či sektorové zaměření, ale zaměřuje se na globální akciový trh. Složení fondů v akciovém indexu reflektuje portfolio běžného českého investora investujícího do akciových fondů. Podobné je to také u komoditních fondů, kde index reflektuje výkonnost fondů investujících převážně do tradičních komodit. U dluhopisových fondů klade index větší důraz na české a evropské dluhopisové fondy, ale ve výkonnosti zohledňuje i dluhopisové fondy investující do státních dluhopisů různých ekonomik a také dluhopisové fondy zaměřující na rizikovější dluhopisy, ale již s menší vahou. U peněžních fondů a nemovitostních fondů je sledována pouze výkonnost českých podílových fondů.

Proč je dobré index sledovat: Čeští investoři mají v podílových fondech zainvestován majetek ve výši zhruba 557 miliard korun. Fondy jsou velmi využívanou platformou pro dlouhodobé investování, zejména při vytváření rezerv pro období postaktivního věku (60+). Index ukazuje, jak se vede fondům dle jednotlivých tříd investičních aktiv. Investoři si mohou mimo jiné srovnávat,  jak si jimi vybrané fondy vedou v porovnání s průměrem trhu.

Kontakt pro média:

Tereza Kunová, Specialistka PR a externí komunikace

Mobil: +420 731 537 716, E-mail: tereza.kunova@bcas.cz