Broker Consulting jako první z velké trojky zavádí biometrické podpisy smluv

Praha, 22. srpna 2018 – Stát se 100procentně paperless (bezpapírovou) společností má Broker Consulting za cíl v následujících letech. Proto letos jako první ze tří největších hráčů na finančně-poradenském trhu společnost spustila možnost elektronických podpisů smluv na jedné nezávislé otevřené technologii.

Aktuálně možnost biometrického podpisu smluv (BioSign) akceptují čtyři obchodní partneři Broker Consulting. Jejich počet se bude postupně navyšovat na základě technické připravenosti pro zpracování biometrických podpisů na jejich straně.

„Zavedení elektronických podpisů vnímáme také jako výrazný krok celého cyklu digitalizace uzavírání smluv s klienty a komunikace s nimi na digitální platformě. Instalace takových procesů je odpovědí na zvýšenou regulaci a náročnost na zprostředkovatelský trh v moderním stylu období čtvrté průmyslové revoluce. Jejím hlavním principem je převod opakujících se jednoduchých procesů a administrativních činností na digitálně řízené procesy. Tím, že digitalizujeme administrativu, umožníme našim konzultantům se více soustředit na odborné znalosti, obchodní dovednosti a zejména servis klientům,“ vysvětluje Dušan Friedl, ředitel digitální podpory prodeje Broker Consulting.  

Pro období, která nazýváme další průmyslovou revoluci, je příznačné stírání rozdílů mezi obchodními partnery. Biometrický podpis je toho typickým příkladem. Na jedné elektronické platformě spolu komunikují systémy finančních institucí a zprostředkovatelů, a to vše ve prospěch klienta. Digitální řešení zajistí aktuálnost veškerých dokumentů v reálném čase, výrazně urychlí zpracování klientských smluv. Každý krok procesu uzavírání smlouvy je zaznamenán tak, aby zachytil prokazatelnost a důvěryhodnost celého procesu.

„Takové řešení vnímají pozitivně zejména klienti z mladší a střední generace. Je potřeba si uvědomit, že čím dál více našich klientů se bude z řad lidí, kteří již vyrůstali v plně digitalizovaném světě a tomu přizpůsobit naši komunikaci s nimi,“ vysvětluje Dušan Friedl a dodává: „Jako společensky zodpovědná firma také vnímáme nemalé ekologické dopady našeho rozhodnutí stát se 100procentně paperless. Jen za minulý rok jsme uzavřeli 101 516 nových smluv, což představuje mnohonásobně víc papírů, kterými tyto obchody byly doprovázeny. Jedná se  zhruba o jeden a půl milionu stránek.“

Technologie pro elektronické podpisy je dostupná každému

Technicky Broker Consutling využívá možnost elektronických podpisů přes tablety iPad za použití speciálního pera stylus, které je certifikováno pro podepisovací aplikaci a je kompatibilní s iPadem.

„Jedná se o veřejně dostupný iPad v kombinaci s veřejně dostupnou elektronickou tužkou, nikoliv o Signpad, o kterém jsme přesvědčení, že se jedná pro o slepou vývojovou cestu. IPady jsou běžným vybavením našich konzultantů i obchodních míst OK POINT. Využívají naší vlastní aplikace Brok pro finanční plánování, sjednávání a uzavírání jednotlivých smluv. Digitalizace a biometrický podpis vnímáme jako investici do nejdražší komodity na světě – do času. Šetří ho nejen našim klientům, ale i konzultantům a obchodním partnerům,“ objasňuje ředitel digitální podpory prodeje Broker Consulting.

Bezpečnost elektronického podpisu je dána několika parametry. Jednak je to podpis smlouvy za účasti verifikátora, který ověří totožnost podpisovaného. V případě Broker Consulting je to finanční konzultant sjednávající s klientem smlouvu. Dále u biometrického podpisu jsou kromě vizuální stránky důležité i dynamické charakteristiky podpisu jako tlak, rychlost a zrychlení. Technické řešení a proškolení jednotlivých finančních konzultantů na uzavírání smluv elektronickým podpisem realizuje Broker Consulting z vlastních zdrojů.