V srpnu klesala aktiva napříč trhy. Investorům se otevírají nové příležitosti

Srpnové výsledky Broker Consulting Indexu zaznamenaly plošný pokles mezi monitorovanými třídami aktiv. Nejvíce ztratily – necelých pět procent  – fondy akciové, a to kvůli snížení kreditního ratingu USA a hromadnému přelivu kapitálu do dluhových cenných papírů. Dolů šly ceny obligací, což se promítlo v cenách podílových listů a poklesu podílových fondů. Komoditní fondy si v srpnu odepsaly minus 3,72 procenta. U nemovitostních fondů eviduje index od začátku roku zisk 1,42 procenta, a to navzdory zpomalenému nemovitostnímu trhu. Poklesy na trzích jsou dlouhodobými investory vítáni. Znamenají pro ně nové příležitosti a obchody, které mohou nakoupit levněji.

  • Podle Broker Consulting Indexu podílových fondů poklesly v srpnu všechny monitorované podílové fondy.
  • Nejvíce klesaly akciové (-4,94 procenta) a komoditní (-3,72 procenta) fondy.
  • V červených číslech skončily také dluhopisové (-1,25 procenta), nemovitostní fondy (-0,14 procenta) a fondy peněžního trhu.

V minulém měsíci evidujeme největší pokles u akciových a komoditních fondů. V červených číslech se ale pohybovala i ostatní sledovaná aktiva,“ shrnuje měsíční výsledky Broker Consulting Indexu podílových fondů Martin Novák, hlavní analytik Broker Consulting.

Největší pokles prodělaly akciové fondy. Poklesly o minus 4,94 procenta. Meziměsíčně jde o rozdíl více než devět procentních bodů. Hlavní vliv mělo na události v akciích a akciových podílových fondech především snížení kreditního ratingu USA agenturou Fitch z AAA na AA+. Ta totiž reagovala na rostoucí zadlužení a politickou situaci v zemi. Trhy ovlivnilo také razantní zvýšení dluhopisových výnosů, což způsobilo hromadný přesun kapitálu části investorů z akcií do dluhových cenných papírů.

Minus 3,72 procenta. K takovému výsledku dospěly komoditní fondy, zaznamenaly tedy druhý největší pokles napříč měřenými fondy. „Nejvíce ovlivňuje vývoj komoditních indexů cena zlata. To se ale v posledních měsících pohybuje v klesajícím trendu, a to od doby lokálního maxima z první poloviny letošního roku. Přirozeně byly proto komoditní fondy na konci prázdnin v mírném poklesu,“ dodává k výsledkům Tadeáš Chmelíček, investiční analytik z Broker Consulting.

Zvýšení dluhopisových výnosů přineslo předpokládaný pokles tržních cen obligací, což se promítlo i v propadu cen u dluhopisových listů. Z tohoto důvodu Broker Consulting Index podílových fondů eviduje v rámci výsledků minulého měsíce mírný pokles i u dluhopisových fondů, a to konkrétně minus 1,25 procenta.

Nemovitostní fondy zakončily srpen pouze s mírným poklesem (-0,14 procenta). I přes zpomalený nemovitostní trh vykazují relativně stabilní výsledky. Je tomu tak hlavně díky specifickému zaměření těchto fondů, kdy ještě nedošlo k promítnutí do cen podílových listů. Za nízkou volatilitou u těchto fondů stojí i inflační doložky u nájmů, díky kterým skokově vzrostly výnosy.

Poklesy na trzích mohou znervóznět pouze krátkodobé investory nebo spekulanty. Dlouhodobými investory jsou korekce na trzích naopak vítané. Investice s dlouhodobým cílem totiž volatilita výrazně neovlivňuje. K tomu se otevírají nové možnosti, při nichž se obchody často odehrávají za nižší ceny, a jsou proto investory vyhledávané,“ dodává Martin Novák.


Index podílových fondů reprezentuje portfolio převážně českého investora. U akciových fondů nebere v potaz úzké regionální či sektorové zaměření, ale zaměřuje se na globální akciový trh. Složení fondů v akciovém indexu reflektuje portfolio běžného českého investora investujícího do akciových fondů. Podobné je to také u komoditních fondů, kde index reflektuje výkonnost fondů investujících převážně do tradičních komodit. U dluhopisových fondů klade index větší důraz na české a evropské dluhopisové fondy, ale ve výkonnosti zohledňuje i dluhopisové fondy investující do státních dluhopisů různých ekonomik a také dluhopisové fondy zaměřující se na rizikovější dluhopisy, ale již s menší vahou. U peněžních fondů a nemovitostních fondů je sledována pouze výkonnost českých podílových fondů.

Proč je dobré tento index sledovat: Čeští investoři mají v podílových fondech zainvestován majetek ve výši zhruba 557 miliard korun. Fondy jsou velmi využívanou platformou pro dlouhodobé investování, zejména při vytváření rezerv pro postaktivní věk (60+). Index ukazuje, jak se vede fondům dle jednotlivých tříd investičních aktiv. Investoři si mohou mimo jiné srovnávat,  jak si jimi vybrané fondy vedou v porovnání s průměrem trhu.


Poznámka pro média: Broker Consulting Indexy je možné volně publikovat pouze s označením „Broker Consulting Index“ (např. Broker Consulting Index hypotečních úvěrů). Více informací najdete též na webu https://www.bcas.cz/onas/pro-media/.

Broker Consulting Indexy je nyní možné sledovat v interaktivní formě na webu. Zde lze zároveň exportovat zdrojová data ke grafům. Vice dostupné na odkaze: https://www.bcas.cz/o-nas/broker-consulting-index-podilovych-fondu/.

Kontakt pro média:

Michaela Sahulová, specialistka PR a externí komunikace

mobil: +420 731 538 373, e-mail: michaela.sahulova@bcas.cz