Broker Consulting Index podílových fondů: Květnovými vítězi jsou komoditní a akciové fondy, ostatní fondy po krátkodobém růstu opět ztratily

Broker Consulting Index podílových fondů v měsíci květnu již nepřinesl tak příznivé výsledky u všech sledovaných fondů, jak tomu bylo v dubnu. Posílily pouze akciové a komoditní fondy, kterým se daří už od začátku tohoto roku. Komoditní fondy jsou také jednoznačným vítězem měsíce, za který si připsaly 2,60 %. Naopak nemovitostní, dluhopisové fondy a fondy peněžního trhu zaznamenaly v květnu zápornou nulu.

„Květen se nesl ve znamení masivního rozvolňování a rozšíření možnosti proticovidového očkování také na mladší ročníky. Z ekonomických údajů vyplývá, že v zemích, ve kterých díky tomuto očkování ubývá nově nakažených, se ekonomiky stabilně zotavují. Tento fakt prospívá nejen akciovým, ale také komoditním trhům, které pokračují v nastoleném trendu a nadále posilují,“ shrnuje situaci Lukáš Vokel, analytik konzervativních investic Broker Consulting.

Od začátku roku se velice daří akciovým fondům, které zřetelně odrážejí zlepšující se výhled globálního růstu. Mimo jiné se také zlepšil výhled v krátkodobém až střednědobém horizontu, k němuž zásadní měrou přispělo opětovné otevíráním ekonomik po celém světě. Během května akciové fondy posílily o 1,58 %. Největší nárůst vykázaly evropské a čínské akcie, nicméně od začátku roku jsou na tom nejlépe akcie evropské a americké. Vysoká výkonnost za posledních 12 měsíců je dána loňským poklesem na akciovém trhu.

Dluhopisové fondy (-0,04 %) a fondy peněžního trhu (-0,05 %) se po dubnovém mimořádném růstu vrátily v květnu zpět do zajetých kolejí a pokračovaly v mírném klesání. Ceny státních dluhopisů vykazovaly od začátku roku postupný pokles, který skončil až na konci března. Za tímto poklesem stojí v první řadě jejich vyšší ocenění, ale také rozvolněná fiskální politika a obavy z rostoucí inflace, která je zásadním tématem posledních týdnů. Výrazně totiž snižuje reálný úrokový výnos dluhopisů, a tím pádem tlačí na jejich cenu.

Také nemovitostní fondy se v květnu nepatrně propadly až na zápornou nulu, konkrétně na -0,02 %. Od začátku roku ale vykazují mírný nárůst ve výši 1,16 %. České nemovitostní fondy jsou známé tím, že příliš často nevykazují pokles a přinášejí svým investorům poměrně stabilní příjem. Přesto by se investoři měli připravit na občasný výkyv směrem dolů, k němuž u nemovitostních fondů může krátkodobě dojít.

Trend, kterým nastartovaly začátek roku komoditní fondy, během května pokračoval a na konci měsíce si připsaly 2,60 %. Ačkoli se nejednalo o tak výrazný meziměsíční nárůst jako v dubnu, vykazují komoditní fondy již od začátku roku nejvyšší výkonnost. Do jisté míry se daří téměř všem komoditám, ale největší cenový nárůst zažily hlavně ropa, zemní plyn a kovy. Vysoká výkonnost komoditních fondů je dána značným poklesem, který se u nich projevil v minulém roce.

Doporučení Lukáše Vokela: Diverzifikovat znamená nepokládat všechna vejce do jednoho košíku

„Nikdo nezaručí, jak se budou události v budoucnu vyvíjet. Vyhlídky na úspěch akciových titulů v různých zemích a sektorech se mohou změnit během okamžiku. Proto je poměrně riskantní omezovat investice pouze na určitá aktiva, trhy a odvětví. Investorům doporučuji řídit se anglickým příslovím ‘Nepokládejte všechna vejce do jednoho košíku‘. V praxi to znamená, že nejjednodušším způsobem, jak snížit riziko potenciální ztráty, je portfolio diverzifikovat.“

Poznámka pro média: Broker Consulting Indexy je možné volně publikovat pouze s označením „Broker Consulting Index“ (např. Broker Consulting hypoteční index). Více informací najdete též na stránkách www.bcas.cz/onas/pro-media.

Index podílových fondů reprezentuje portfolio převážně českého investora. U akciových fondů nebere v potaz úzké regionální či sektorové zaměření, ale zaměřuje se na globální akciový trh. Složení fondů v akciovém indexu reflektuje portfolio běžného českého investora investujícího do akciových fondů. Podobné je to také u komoditních fondů, kde index reflektuje výkonnost fondů investujících převážně do tradičních komodit. U dluhopisových fondů klade index větší důraz na české a evropské dluhopisové fondy, ale ve výkonnosti zohledňuje i dluhopisové fondy investující do státních dluhopisů různých ekonomik a také dluhopisové fondy zaměřující na rizikovější dluhopisy, ale již s menší vahou. U peněžních fondů a nemovitostních fondů je sledována pouze výkonnost českých podílových fondů.

Proč je dobré index sledovat: Čeští investoři mají v podílových fondech zainvestován majetek ve výši zhruba 557 miliard korun. Fondy jsou velmi využívanou platformou pro dlouhodobé investování, zejména při vytváření rezerv pro období postaktivního věku (60+). Index ukazuje, jak se vede fondům dle jednotlivých tříd investičních aktiv. Investoři si mohou mimo jiné srovnávat,  jak si jimi vybrané fondy vedou v porovnání s průměrem trhu.

Kontakt pro média:

Tereza Kunová, specialistka PR a externí komunikace

Mobil: +420 731 537 716, e-mail: tereza.kunova@bcas.cz