Akciové fondy zaznamenaly výrazný růst

Přestože byl květen ve znamení smíšených výsledků, na trzích nakonec převládly pozitivní trendy. Broker Consulting Index podílových fondů zaznamenal největší nárůst u akciových fondů, které vzrostly o více než šest procent. Zvýšenou volatilitu jsem zaznamenali u komoditních fondů a naopak nejslabší třídou aktiv byly v měsíci květnu fondy peněžního trhu, které po roce růstu zaznamenaly očekávaný první pokles.

Akciové fondy zaznamenaly v květnu, dle Broker Consulting Indexu podílových fondů, výrazný nárůst, a to o 6,03 %. „Tento růst je podporován stabilizací inflačních tlaků a optimismem ohledně ekonomického oživení, zejména po nepříznivém vývoji v předchozím měsíci. Data ukazují, že se investoři po krátké korekci opět vrátili k akciím, což se pozitivně projevilo na jejich výkonnosti,“ uvádí k růstu akciových fondů Martin Novák, hlavní analytik ze společnosti Broker Consulting.

Květen přál také růstu komoditních fondů, které meziměsíčně vzrostly o 4,54 % a rostou tak již čtvrtý měsíc v řadě. Důvodem růstu je především zvýšená poptávka po zlatu v důsledku geopolitických napětí. Výrazný dopad na vývoj komoditních indexů měla také zvýšená volatilita spojená s ropou a zemním plynem.

Další výkonnou třídou aktiv byly dluhopisové fondy, které zvýšily cenu o 1,12 %, což naznačuje pozitivní sentiment a hlavně očekávané reakce na dluhopisových trzích  „ Tento růst byl s největší pravděpodobností ovlivněn nižší inflací v eurozóně a očekáváním uvolnění měnové politiky ECB. Dluhopisy tak těžily z příznivějších ekonomických podmínek a zvýšené poptávky,“ komentuje výsledky Martin Novák z Broker Consulting.

Mírný nárůst byl evidován také u nemovitostních fondů, které nepřetržitě rostou již čtrnáct měsíců za sebou. Nárůst o 0,34 % potvrzuje jejich stabilitu jako investiční třídy i v době zvýšené tržní volatility. Nemovitosti nadále těží z trvalého zájmu investorů, kteří hledají bezpečné a stabilní výnosy. Tento růst poukazuje na pokračující důvěru v nemovitostní sektor. Z nejnovějšího průzkumu společnosti Broker Consulting ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos vyplynulo, že více než třetina českých investorů investuje právě do nemovitostí. V záporných číslech však v květnu skončily fondy peněžního trhu, které poklesly o 1,03 %. Tento pokles může odrážet přesun kapitálu do rizikovějších aktiv. „ Zdá se, že investoři začínají kvůli poklesu úrokových sazeb hledat vyšší výnosy mimo peněžní trh, což vedlo k menším ztrátám v této kategorii,“ dodává Martin Novák . Fondy peněžního trhu nicméně nadále poskytují velmi zajímavý výnos v kombinaci s minimálním rizikem.


Index podílových fondů reprezentuje portfolio převážně českého investora. U akciových fondů nebere v potaz úzké regionální či sektorové zaměření, ale zaměřuje se na globální akciový trh. Složení fondů v akciovém indexu reflektuje portfolio běžného českého investora investujícího do akciových fondů. Podobné je to také u komoditních fondů, kde index reflektuje výkonnost fondů investujících převážně do tradičních komodit. U dluhopisových fondů klade index větší důraz na české a evropské dluhopisové fondy, ale ve výkonnosti zohledňuje i dluhopisové fondy investující do státních dluhopisů různých ekonomik a také dluhopisové fondy zaměřující se na rizikovější dluhopisy, ale již s menší vahou. U peněžních fondů a nemovitostních fondů je sledována pouze výkonnost českých podílových fondů.

Proč je dobré tento index sledovat: Čeští investoři mají v podílových fondech zainvestován majetek ve výši zhruba 557 miliard korun. Fondy jsou velmi využívanou platformou pro dlouhodobé investování, zejména při vytváření rezerv pro postaktivní věk (60+). Index ukazuje, jak se vede fondům dle jednotlivých tříd investičních aktiv. Investoři si mohou mimo jiné srovnávat,  jak si jimi vybrané fondy vedou v porovnání s průměrem trhu.


Poznámka pro média: Broker Consulting Indexy je možné volně publikovat pouze s označením „Broker Consulting Index“ (např. Broker Consulting Index hypotečních úvěrů). Více informací najdete též na webu https://www.bcas.cz/onas/pro-media/.

Broker Consulting Indexy je nyní možné sledovat v interaktivní formě na webu. Zde lze zároveň exportovat zdrojová data ke grafům. Vice dostupné na odkaze: https://www.bcas.cz/o-nas/broker-consulting-index-podilovych-fondu/.

Kontakt pro média:


Lenka Kuželová, specialistka PR

Mobil: +420 731 537 696, e-mail: lenka.kuzelova@bcas.cz