Akciové fondy vykazují stále zvýšenou volatilitu, kromě nemovitostí většina podílových fondů výrazně poklesla

V červnu došlo u většiny podílových fondů k výraznému poklesu, jejich záporné hodnoty zaznamenal  Broker Consulting Index podílových fondů. Meziměsíčně se propadly zejména akciové a komoditní fondy, menší pokles se pak registruje u dluhopisů a fondu peněžního trhu. V rámci ročního srovnání lze pozorovat určité náznaky trendu, jehož hlavními znaky jsou korekce na komoditních fondech a naopak určitá stabilita u nemovitostí. Ty jako jediné zaznamenaly v předchozím měsíci malý procentuální nárůst.

„Kapitálové trhy jednoznačně reagují nervozitou na aktuální ekonomické dění, kdy Covidem zkoušená světová ekonomika dostala další ránu v podobě konfliktu na Ukrajině. Ten ve své podstatě urychlil nárůst inflace, a to nejenom u nás, ale i v Evropě či USA,“ uvádí k červnovým výsledkům BC Indexu podílových fondůMartin Novák, hlavní analytik společnosti Broker Consulting. Vedle toho je zřejmé, že na akciových trzích je při ročním srovnání patrný celkový pokles, podle expertů na investice nejde již jen o korekci, ale trh podle nich vykazuje dlouhodobý pokles na úrovni tzv. medvědího trhu.

Kapitálové trhy jsou ovlivněny především „bojem“ s inflací, ke kterému dochází prostřednictvím zvyšování úrokových sazeb a růstu cen ropy a dalších energetických surovin. Mimoto situaci na trzích dramatizují pokračující boje na Ukrajině, které zapříčiňují v ekonomické i energetické oblasti zvyšování celkové nejistoty. Jedním z jejích projevů jsou poté právě výkyvy na trzích konkrétních podílových fondů. Na obchodování s dluhopisy dále přirozeně dopadají zvyšující se úrokové sazby. Jejich hodnota sice klesá, ale roste naopak výnos do splatnosti u jednotlivých dluhopisů a jejich portfolií. To platí i pro fondy peněžního trhu. Pro investory to může v budoucnu znamenat zisky, které v uplynulých 10 letech nebyly možné.

Při pohledu čtvrt roku nazpět je zřejmá proměnlivost na trhu akciových fondů, ty byly v dubnu na podobné úrovni (-8,11%) jako minulý měsíc, oproti tomu v květnu byla jejich hodnota výrazně blíže nule (-1,02%). V záporných číslech se v červnu dále zdržovaly komoditní fondy, u nichž se dokonce eviduje větší pokles, z kladných čísel (2,21%) se propadly na hodnotu -10,81%. „Volatilita na těchto trzích je v dnešní době i na poměry komoditních fondů velmi vysoká. V jednu chvíli cena ropy a plynu rostla zejména kvůli konfliktu na Ukrajině, aby vzápětí klesla z důvodů rostoucích obav ze šíření Covidu v Číně, kde existuje riziko uzavírání tamních továren, z důvodu politiky nulové tolerance,“ dodává k situaci Martin Novák. Uvedené vyplývá z výsledků měření Broker Consulting Indexu podílových fondů, které v červnu vesměs potvrdily krátkodobě negativní očekávání expertů.


Poznámka pro média: Broker Consulting Indexy je možné volně publikovat pouze s označením „Broker Consulting Index“ (např. Broker Consulting hypoteční index). Více informací najdete též na stránkách www.bcas.cz/onas/pro-media.

Index podílových fondů reprezentuje portfolio převážně českého investora. U akciových fondů nebere v potaz úzké regionální či sektorové zaměření, ale zaměřuje se na globální akciový trh. Složení fondů v akciovém indexu reflektuje portfolio běžného českého investora investujícího do akciových fondů. Podobné je to také u komoditních fondů, kde index reflektuje výkonnost fondů investujících převážně do tradičních komodit. U dluhopisových fondů klade index větší důraz na české a evropské dluhopisové fondy, ale ve výkonnosti zohledňuje i dluhopisové fondy investující do státních dluhopisů různých ekonomik a také dluhopisové fondy zaměřující na rizikovější dluhopisy, ale již s menší vahou. U peněžních fondů a nemovitostních fondů je sledována pouze výkonnost českých podílových fondů.

Proč je dobré tento index sledovat: Čeští investoři mají v podílových fondech zainvestován majetek ve výši zhruba 557 miliard korun. Fondy jsou velmi využívanou platformou pro dlouhodobé investování, zejména při vytváření rezerv pro období postaktivního věku (60+). Index ukazuje, jak se vede fondům dle jednotlivých tříd investičních aktiv. Investoři si mohou mimo jiné srovnávat,  jak si jimi vybrané fondy vedou v porovnání s průměrem trhu.

Kontakt pro média:

Michaela Sahulová, specialistka PR a externí komunikace

Mobil: +420 731 538 373, e-mail: michaela.sahulova@bcas.cz