Broker Consulting Index spotřebitelských úvěrů

Index spotřebitelských úvěrů je analytický nástroj, který ukazuje průměrnou úrokovou sazbu u spotřebitelských úvěrů, jež zprostředkovali konzultanti Broker Consulting a pobočky Broker Point Premium u kteréhokoli poskytovatele bankovních úvěrů v tuzemsku.

Graf znázorňuje vývoj naměřených hodnot v čase, a to od začátku roku 2017 až po současnost. Hodnoty jsou vyjádřeny v procentech. V dlouhodobém horizontu sleduje křivka růst, pokles či stagnaci úrokových sazeb.

Zdrojovou tabulku dat ke grafu je možné exportovat pomocí funkce „DATA EXPORT“, která se nachází nad grafem v pravém horním rohu.

Broker Consulting Indexy je možné volně publikovat pouze s označením „Broker Consulting Index“ (např. Broker Consulting Index hypotečních úvěrů).

Více informací a pravidelně vydávané tiskové zprávy najdete ZDE.