Změna na pojistném trhu s povinným ručením

Hodnota Broker Consulting POVIndexu meziměsíčně poklesla o 105 korun na 6 783 korun. Za poklesem stojí změna v produktech na tuzemském pojišťovacím trhu, při němž skončilo poskytování jednoho z nejdražších pojištění vozidel v ČR. Nová nabídka POV logicky ovlivnila sledovaný vývoj ukazatele. Podle odborníků se ale trend mírného růstu cen i přesto nemění. Aktuálně na trhu dochází ke konsolidaci pojišťovacích možností a hledání rovnováhy v nabídce jednotlivých produktů. Výhled na podzim hovoří o dalším zdražování.

  • Červencové hodnoty Broker Consulting POVIndexu poklesly o 105 korun na 6 783 Kč
  • Aktuální měření překročilo celkový průměr POVIndexu, který činí 6 731 Kč
  • Trend křivky na grafu je obdobný u měření v Praze a Benešově

Na pojistném trhu došlo ke změně ve smyslu ukončení jednoho z nejdražších pojišťovacích produktů, který byl dlouho součástí nabídky, kterou si mohli klienti sjednávat. Namísto něj je nově mezi možnostmi povinné ručení od jiné pojišťovny, které je na cenově přijatelnější úrovni. Vývoj POVIndexu to logicky v červenci ovlivnilo, trend ale zůstává nadále rostoucí,“ komentuje změny na pojistném trhu Martin Novák, hlavní analytik Broker Consulting.

Broker Consulting POVIndex zaznamenal za červenec pokles hodnoty o více než 100 korun a průměrná cena za povinné ručení se tak zastavila na 6 783 korunách. I tak je ale aktuální hodnota nejvyšší za červenec od počátku měření, které odstartovalo v srpnu 2019. Dlouhodobý průměr se nachází stejně jako v předcházejících měsících pod aktuální hodnotou a celkově činní 6 731 korun, viz graf č. 1. O tom, jaký je celkový trend na pojistném trhu s povinným ručením, vypovídá graf č. 2, který potvrzuje názor odborníků ohledně dlouhodobého mírného růstu cen. I po vyjmutí skončeného produktu z výpočtu POVINDEXU se zde prokázalo, že se trend křivky nezměnil. Momentálně dochází pouze ke konsolidaci možností a hledání rovnováhy na pojistném trhu.

Při srovnání celorepublikového průměru s trendem v hlavním a menším městě je situace obdobná. V Praze byla v červenci cena za POV nejvyšší letos 7 487 Kč, následuje loňský rok 7 412 Kč a poté rok 2020 s 7 440 Kč. Nejnižší cenu popisuje hodnota POVIndexu za předloňský červenec, a to 7 192 Kč. Průměr v hlavním městě činní 7 333 korun. Dlouhodobě jsou ceny za tento typ pojištění v hlavním městě nejvyšší, i proto je uvedená hodnota daleko nad celorepublikovým průměrem POVIndexu. V Benešově u Prahy, který zastupuje menší město, se situace liší v jednotlivých rocích: 2023 – 6 079 Kč, 2022 – 5 992 Kč, 2021 – 5 777 Kč, 2020 – 5 716 Kč. Zdejší průměr (5 846 Kč) je naopak o několik stovek korun níže pod hranicí toho celkového.

 „Nadále a zejména pak na přelomu roku očekáváme další nárůst cen u povinného ručení. U pojišťoven se mohou nyní objevovat sezónní nabídky, dá se ale s velkou mírou jistoty očekávat, že dlouhodobě ceny pod dlouhodobý průměr POVINdexu neklesnou,“ říká k červencovým výsledkům Jiří Váchal, analytik neživotního pojištění společnosti Broker Consulting.

Graf č. 1

Graf č. 2


POVIndex byl poprvé spuštěn v srpnu roku 2019. Od svého počátku sleduje vývoj nákladů na povinné ručení pro řidiče bez historie, ať už se jedná o nového řidiče, nebo o řidiče, který donedávna užíval služební vozidlo. Broker Consulting POVIndex je počítán odlišnou metodikou, než jako používá ČKP. Pro vizualizaci je zvolena značka vozu Škoda Octavia 1,6 TDI, 85 kW. POVIndex zastupuje běžné vozidlo podobné kubatury a výkonu ve vyšších hodnotách plnění, kdy první hodnota udává limit pojistného plnění pro případ škody na zdraví a druhá částka limit pro škody na majetku a ušlém zisku. Index je složen z těchto limitů povinného ručení: 36 % 100mil/100mil, 55 % 150mil/150mil a 9 % 200mil/200mil. V dlouhodobém horizontu lze díky POVIndexu sledovat, zda pojišťovny základní sazby u typického vozu spíše zdražují, nebo zlevňují.

Broker Consulting POVIndex je založen na odlišné metodice výpočtu, než jakou používá ČKP. Jeho hodnota nevychází z průměru hodnot celé řady veličin, ale z menšího množství parametrů. POVIndex ukazuje průměrnou cenu za typické povinné ručení pro nový vůz Škoda Octavia 1,6 TDI, 85 kW. Typ vozu byl vybrán proto, že je typickým zástupcem vozů, které používají české domácnosti. Pojištění zahrnutá do POVIndexu obsahují nejběžnější možné krytí. Pojištění dostupná na trhu ale nemají úplně identický rozsah krytí. Vždy je potřeba posuzovat nejenom cenu, ale také rozsah benefitů (zejména asistenčních služeb) ve vztahu k potřebám řidiče (Jak moc jezdí? Jaké vzdálenosti? Jak si představuje servis od pojišťovny v případě nehody?). Rozdíly v pojištěních jsou například v limitech pro opravu na místě, v limitech pro vzdálenost hrazeného odtahu, případně v možnostech náhradního vozidla.


Poznámka pro média: Broker Consulting Indexy je možné volně publikovat pouze s označením „Broker Consulting Index“ (např. Broker Consulting Index hypotečních úvěrů). Více informací najdete též na webu https://www.bcas.cz/onas/pro-media/.

Broker Consulting Indexy je nyní možné sledovat v interaktivní formě na webu. Zde lze zároveň exportovat zdrojová data ke grafům. Vice dostupné na odkaze: https://www.bcas.cz/o-nas/broker-consulting-povindex/.

Kontakt pro média:

Michaela Sahulová, specialistka PR a externí komunikace

mobil: +420 731 538 373, e-mail: michaela.sahulova@bcas.cz