Ručička vah se v září otočila, oproti srpnu si nejlépe vedly komoditní fondy, naopak největší pokles zažily akciové fondy

Největší meziměsíční propad zaznamenaly v září podle Broker Consulting Indexu podílových fondů akciové fondy, v důsledku paniky spojené s čínskou firmou Evergrande odepsaly -3,91 %. Pokles zažily také dluhopisové fondy a fondy peněžního trhu, a sice na hodnotu -1,24 %, respektive -0,63 %. Dařilo se naopak nemovitostním fondům, které si připsaly zhodnocení 0,11 %. S nejlepším výsledkem zakončily měsíc září fondy komoditní, které v porovnání se srpnovým nezdarem získaly 3,89 %.  

Po relativně klidném prázdninovém období vstoupil svět do nového „školního roku“. Globální ekonomiku nepříznivě ovlivňují zpřetrhané dodavatelské řetězce vyvolané částečnými nebo úplnými lockdowny z loňského roku. Velmi nedostatkové jsou aktuálně stavební materiály a energie, ale také mikročipy do automobilů. Důsledkem je růst inflace, který začíná trápit bankéře a finančníky nejen v České republice.

Akciové trhy se v září ocitly pod tlakem zpráv o závažných problémech čínské firmy Evergrande, jejíž dluhy dosahují výše 300 miliard dolarů. Její neschopnost dostát svým závazkům u dluhopisů vydaných domácím i zahraničním investorům způsobila na kapitálových trzích paniku a obavy z dalšího nepříznivého vývoje. „Současný vývoj událostí kolem firmy Evergrande vyústil v nebývalý rozruch a pokles cen i prodeje na trzích, které se tak meziměsíčně propadly o téměř 4 %. Vyvstaly tak otázky, zda se čínská vláda o problémovou firmu postará, anebo ji po vzoru Lehman Brothers nechá padnout, čímž by mohla odstartovat počátek nové krize, která by se mohla dotknout i ostatních států,“ popisuje hlavní analytik společnosti Broker Consulting Martin Novák.

Září nepřineslo dobré zprávy ani dluhopisovým fondům, které odepsaly -1,24 %. Také na ně dopadá rostoucí inflace, na kterou centrální banky po vzoru ČNB budou dříve či později reagovat zvýšením úrokových sazeb. Dopady do dluhopisových fondů se pak liší podle zaměření a zejména jejich durance. U dluhopisů platí, že pokud se zvyšují sazby, roste výnos do splatnosti, ale klesá jejich cena. To ostatně potvrzují i české 10leté státní dluhopisy, jejichž výnos se zvýšil z 1,8 % na 2,2 %. Se záporným výsledkem v září skončily také fondy peněžního trhu, a sice na hodnotě -0,63 %.

Po srpnovém poklesu zaznamenaly komoditní fondy v září opět pozitivní čísla, kdy posílily o 3,89 %. Nelze vyloučit, že se jejich výkonnost bude dále zvyšovat s ohledem na růst cen komodit. Otázkou zůstává, zda pouze růst cen zajistí i vyšší ziskovost daných firem.

U nemovitostních fondů lze dlouhodobě sledovat klesající průměrnou výkonnost. Je to dáno tím, že s růstem cen nemovitostí klesá zisk z nájemného, a fondy tak připisují nižší zhodnocení, konkrétně 0,11 %. „Nemovitostní trh s rezidenčním bydlením je nyní pod tlakem hlavně v Česku, kde vidíme rostoucí ceny také u komerčních nemovitostí. Pandemie covidu-19 ukázala, že skladování zásob je stále hojně využívané a výrobní metoda just-in-time nemusí být všespásná. Bude zajímavé sledovat, jak se u nás i ve světě změní kancelářská práce a obecně kancelářské prostředí. Právě tyto faktory budou mít v budoucnu vliv i na výkonnost nemovitostních fondů,“ uzavírá Martin Novák.