POVIndex: I konec roku nezaznamenal výrazný pohyb v cenách povinného ručení

V prosinci 2020 hodnota POVIndexu povyskočila na hodnotu 6 702 Kč. Což znamená nárůst o 21 Kč oproti minulému měsíci. Od srpna 2019 do dnešní doby je průměrná hodnota POVIndexu 6 906 Kč. Za uvedených  6 702 Kč bylo možné v prosinci 2020 podle Broker Consulting POVIndexu sjednat povinné ručení pro vůz Škoda Octavia 1,6 TDI, 85 kW, typický vůz, kterým jezdí české domácnosti. Index je složen z uvedených limitů povinného ručení v poměrech 55 % pro limity 150/150, 36 % pro limity 100/100 a 9 % pro limity 200/200.

POVIndex průměruje cenu za celou republiku, v jednotlivých regionech se pak průměrná výše liší, v Praze si majitelé vozidel musí připravit na ceny v průměru o 8,8 % vyšší a ve městech velkosti Benešov naopak ušetří průměrně celých 10,7 %.

„A jaké zásadní události v oblasti auto-moto pojištění se promítly do roku 2020? Lednový pokles průměrné ceny povinného ručení na tuzemském trhu o téměř 11 procentních bodů v daném měsíci byl přímým následkem absence nejdražšího povinného ručení zahrnutého do výpočtu Indexu. Spojením České pojišťovny a Generali pojišťovny pod společnou značku Generali Česká pojišťovna došlo ke snížení průměrné ceny povinného ručení za sledovaný vůz. Velkým zásahem do auto-moto oblasti pak byla první vlna koronaviru a výrazné omezení provozu na komunikacích. V dubnu to bylo o cca 33 procent a o čtvrtinu potom v březnu a květnu, jak ukázala data České asociace pojišťoven,“ shrnuje dění Jiří Váchal, analytik neživotního pojištění Broker Consulting.

V lednu trh s pojištěním z provozu vozidla zaznamenal ještě jednu zásadní změnu. Novinkou byl odchod pojišťovny AXA z českého, ale i slovenského a polského trhu. Společnost kupila Uniqa Insurance Group. V březnu pak přišel první lockdown a na motoristy to mělo další dopad. Jednak se výrazně omezil provoz Centrálního registru vozidel, což mělo dopad na proces přepisu vozidel. Na druhou stranu motoristy potěšily výrazné poklesy cen ropy, které přetrvávají ještě do současnosti. V červenci pak došlo ke změně barvy zelené karty na bílou. V platnosti jsou obě varianty. Prodlužovala se i platnost řidičských průkazů. Evropská unie rozhodla, že řidičské průkazy, kterým skončila platnost mezi letošním 1. únorem a 31. srpnem 2020, zůstávají platné po dalších sedm měsíců od původního data expirace.

„Novinkou, která čeká na řidiče od začátku roku 2022, je novela bodového zákona. Zhruba v polovině srpna ji schválila vláda a za dopravní přestupky budou moci policisté či úřady místo sedmibodové škály nově ukládat dva, čtyři či šest bodů. Odebrání řidičského průkazu po dosažení 12 bodů zůstává beze změny. Po roce a po přezkoušení v autoškole je možné navrátit jak řidičský průkaz, tak body,“ shrnuje Jiří Váchal a pokračuje: „Změny se dotknou také povolené rychlosti. Na dálnici v některých úsecích by měla být povolena rychlost 140 km/h. Konkrétní úseky ještě ministerstvo vyspecifikuje. Jednou z novinek novely je řidičský průkaz na zkoušku. Do dvou let od získání oprávnění o něj lidé přijdou už při ztrátě šesti bodů. Opatření cílí na nezkušené řidiče, následky jejich nehod jsou často vážnější než u ostatních motoristů.“

Podle dlouhodobého sledování je patrné, že hodnoty POVIndexu pro rok 2019 měly stoupající tendenci a vrcholu dosahuje Index v prosinci roku 2019. To měl hodnotu 7 655 Kč. Naopak pro rok 2020 nabírá převážně opačný směr, i když na začátku roku to vzhledem ke stále rostoucímu zápornému schodku na vybraném pojistném vypadalo na kontinuální zdražování. Deficit má za následek, že pojišťovny povinné ručení v podstatě dotují. Nejnižších hodnot Index dosáhl v loňském roce v září, a to 6 410 Kč. Ke konci roku došlo opět k mírnému vzestupu na částku 6 702 Kč v prosinci 2020.

Limity POV a co kryjí

U sjednávání povinného pojištění z provozu vozidel je důležité sledovat limity krytí. Ty udávají dvě čísla (například 150/150), výše je dána v milionech korun. První číslo udává maximální částku pojistného plnění při újmě na zdraví, nebo usmrcení na každého jednotlivce. Druhé číslo určuje maximální hodnotu limitu pojistného plnění v případě věcné škody a škody mající povahu ušlého zisku bez ohledu na počet poškozených. V tomto případě se uvedená částka týká všech poškozených dohromady.

„Pojišťovny nabízí několik limitů pojistného plnění, strop krytí může dosáhnout až maximálního pojistného limitu 250 milionů korun. Pro připomenutí: nejnižší hranice je stanovena zákonem, a to ve výši 35 milionů korun. Musím ale podotknout, že v případě vážných nehod je tato suma nedostatečná. Důkazem jsou reálné příklady, kdy viníci dopravní nehody musejí platit nejen škody způsobené na vozidlech, ale také uhradit odškodnění za újmu na zdraví, případně ušlý zisk, platby v nemocnicích nebo vzniklé škody na budovách či silnicích,“ připomíná Jiří Váchal.

Pojistný limit na úrovni 35 milionů byl zákonem stanoven před řadou let. Od té doby se okolnosti, které se vztahují k následkům škod z provozu motorových vozidel, samozřejmě vyvinuly. Ať už jde o náročnější opravy vozidel, která jsou technologicky mnohem sofistikovanější, nebo vyšší odškodnění v souvislosti s lidským zdravím. Upouští se od rozhodování podle tabulek, ruší se limit odškodnění. Výrazně se rozšířil počet osob, které o odškodnění za duševní útrapy spojené se ztrátou blízké osoby po dopravní nehodě mohou požádat. V této souvislosti se již projevil výrazný nárůst objemu vypláceného pojistného plnění v oblasti nemajetkové újmy, kde náhradou jsou požadovány statisícové, ale i miliónové částky.

Mimo náhrady bolesti a ztížení společenského uplatnění je možné také žádat odškodnění za další nemajetkové újmy, například za nečekaně závažné komplikace spojené s léčením a z nich plynoucí omezení, nemožnost zúčastnit se pracovní či studijní stáže, sportovních aktivit nebo jiných pro poškozeného významných plánovaných akcí, potrat poškozené způsobený psychickým otřesem.

Analytik neživotního pojištění Broker Consulting doplňuje: „Veřejnosti není také zcela známé, že dnes získávají nárok na odškodnění také náhodní účastníci nehody. Například může jít o svědka nehody, který uvidí zemřít účastníka nehody. To znamená, že nahodilý svědek neštěstí může žádat o náhradu za utrpěný psychický šok. V takových případech se jedná  o tak zvanou újmu odrazem. Sekundární oběť nemusí být dle nového občanského zákoníku osoba příbuzná ani osoba  blízká žádnému z účastníků nehody. U nás jde o relativní novinku, ovšem v západní Evropě se jedná o běžnou záležitost.“

Na závěr ještě připomínka, že majiteli či provozovateli nepojištěného vozidla hrozí pokuta ve správním řízení. Od 1. ledna 2018 je Česká kancelář pojistitelů opět oprávněna vymáhat sankční poplatek za každý den bez platného povinného pojištění registrovaného vozidla pro provoz na českých komunikacích.

Broker Consulting POVIndex ukazuje průměrnou cenu za typické povinné ručení pro nový vůz Škoda Octavia 1,6 TDI, 85 kW. Typ vozu byl vybrán proto, že je typickým zástupcem vozů, které používají české domácnosti. Pojištění zahrnutá do POVIndexu obsahují nejvyšší možné krytí. Pojištění dostupná na trhu ale nemají úplně identický rozsah krytí. Vždy je potřeba posuzovat nejenom cenu, ale také rozsah benefitů (zejména asistenčních služeb) ve vztahu k potřebám řidiče (Jak moc jezdí? Jaké vzdálenosti? Jak si představuje servis od pojišťovny v případě nehody?). Rozdíly v pojištěních jsou například v limitech pro opravu na místě, v limitech pro vzdálenost hrazeného odtahu, případně v možnostech náhradního vozidla.

Proč je dobré index sledovat

Broker Consulting POVIndex je dlouhodobým spolehlivým ukazatelem ceny za pojištění z provozu motorového vozidla. Kdokoli chce zjistit, jak se historicky vyvíjely ceny za povinné ručení, nebo chce sledovat aktuální trend cen, získá díky POVIndexu odpovědi, které hledá. Je dobrou pomůckou řidičům pro orientaci při koupi automobilu.

Poznámka pro média: Broker Consulting Indexy je možné volně publikovat pouze s označením „Broker Consulting Index“ (např. Broker Consulting Index hypotečních úvěrů). Více informací najdete též na webu https://www.bcas.cz/onas/pro-media/.

V případě zájmu o další komentáře, doplnění či další dotazy se neváhejte ozvat na níže uvedené kontakty Broker Consulting:

Viola Baštýřová, specialistka externí komunikace, tel.: 776 210 599 , e-mail: viola.bastyrova@bcas.cz

Jan Lener, ředitel komunikace a PR, tel.: 608 770 955 , e-mail: jan.lener@bcas.cz

Jiří Váchal, analytik neživotního pojištění, tel.: 731 537 071 , e-mail: jiri.vachal@bcas.cz

O společnosti Broker Consulting: Broker Consulting je jednou z největších společností na českém a slovenském trhu, která poskytuje služby v oblasti financí a realit. Od roku 1998 získala důvěru více než 600 000 klientů. Poskytuje také služby přes 4 000 firmám. Distribuci služeb zajišťuje přibližně 2 000 konzultantů (profesionální konzultanti, zaměstnanci, konzultanti v zapracování v ČR i SR) ve více než 100 kancelářích a 40 franšízových pobočkách OK POINT. Společnost uvedla na český a slovenský trh řadu inovací. Jednalo se například o investice do otevřených podílových fondů se zamykáním zisků nebo unikátní produkty životního dopojištění, které umožňují pojistit smrt a invaliditu za zlomek obvyklých cen. Bankovní, finanční a realitní služby společně, to je OK POINT, který přináší společnost Broker Consulting ve spolupráci s mBank a MONETA Money Bank. Více na www.bcas.czwww.okpointy.cz a na www.realityspolu.cz. Navštivte také náš Facebook a LinkedIN Broker Consulting a Facebook a LinkedIN OK POINTŮ.