Nejlépe se v prosinci dařilo nemovitostním fondům, které si připsaly 0,46 %. Velký pokles, až na -6,89 %, zažily komoditní fondy

Závěr roku 2021 se podle Broker Consulting Indexu podílových fondů vydařil nemovitostním fondům, které si připsaly zhodnocení 0,46 %. Poněkud nezvykle posílily také fondy peněžního trhu, a to o 0,36 %. Se záporným výsledkem naopak skončily akciové fondy, které meziměsíčně ztratily -3,81 %, a také dluhopisové fondy se zápornou hodnotou -0,44. Největší pokles, až na -6,89 %, však v prosinci zažily komoditní fondy.

V posledním měsíci loňského roku se na akciových trzích rozhostila panika týkající se nové, rychle se šířící covidové varianty. Omikron se sice zatím jeví být nakažlivější, ale s menšími zdravotními komplikacemi. Větší komplikace však pro mnoho nakažených lidí přináší nutnost karantény nebo izolace, a tedy i zákaz docházet do zaměstnání. Takové podmínky před vánočními svátky zkomplikovaly život cestujícím, neboť docházelo k rušení velkého množství letů. Tyto jevy se ovšem na kapitálových trzích projeví se zpožděním až v následujících měsících.

„Na akciových trzích se projevuje volatilita, kterou ale považuji za normální a zdravou. Dlouhodobé investory by mělo zajímat průměrné zhodnocení za posledních 5 a více let. Na horizontu 5 let se akciové trhy průměrně pohybují se zhodnocením přes 40 %. Ostře sledovaná je samozřejmě i rostoucí inflace nejen u nás, ale hlavně ve světě. Neustále se vracející vlny pandemie spolu s problémy v dodavatelských řetězcích budou i v roce 2022 přinášet problémy a zvyšovat nejistotu a volatilitu,“ předpovídá Martin Novák, hlavní analytik Broker Consulting. Zvýšená volatilita se na akciových trzích naplno projevila již v prosinci. Jak ukázal Broker Index podílových fondů, ve srovnání s listopadem došlo k poklesu jejich hodnoty až na -3,81 %.

V posledním měsíci roku 2021 pokračovaly ve ztrátě dluhopisové fondy, které si odepsaly -0,44 %. Jejich správci se naplno potýkají se zvýšením úrokových sazeb u centrálních bank. Zvýšení ještě dále srazí jejich výkonnost a prodraží financování firem, které dluhopisy vydaly.

Po delší době se dařilo fondům peněžního trhu, které v prosinci nepatrně posílily na 0,36 %. Ještě o deset procentních bodů více si za stejné období připsaly nemovitostní fondy, které budou v dalším období těžit z růstu inflace. Pozitivní vliv na fondy, které drží komerční nemovitosti, bude mít postupný návrat zaměstnanců do kanceláří po uvolnění proticovidových opatření.

Poraženým měsíce zůstávají podle Broker Consulting Indexu podílových fondů komoditní fondy, které vykázaly opravdu značný pokles na -6,89 %. Opět potvrzují, že jsou vhodné pouze pro ostřílené a psychicky velmi odolné investory, které jejich průměrná měsíční volatilita nepřekvapí.

„Investoři by v letošním roce měli stále počítat s volatilitou a po letech klidu ji opět začít vnímat jako přirozený jev a denní či měsíční výkyvy brát s klidem a rozvahou. Pro dlouhodobě úspěšné investování je klíčové uvědomit si cíl investování, stanovit investiční strategii a důsledně ji dodržovat,“ říká Tomáš Bartsch, ředitel OK POINTu v Jičíně.


Poznámka pro média: Broker Consulting Indexy je možné volně publikovat pouze s označením „Broker Consulting Index“ (např. Broker Consulting hypoteční index). Více informací najdete též na stránkách www.bcas.cz/onas/pro-media.

Index podílových fondů reprezentuje portfolio převážně českého investora. U akciových fondů nebere v potaz úzké regionální či sektorové zaměření, ale zaměřuje se na globální akciový trh. Složení fondů v akciovém indexu reflektuje portfolio běžného českého investora investujícího do akciových fondů. Podobné je to také u komoditních fondů, kde index reflektuje výkonnost fondů investujících převážně do tradičních komodit. U dluhopisových fondů klade index větší důraz na české a evropské dluhopisové fondy, ale ve výkonnosti zohledňuje i dluhopisové fondy investující do státních dluhopisů různých ekonomik a také dluhopisové fondy zaměřující na rizikovější dluhopisy, ale již s menší vahou. U peněžních fondů a nemovitostních fondů je sledována pouze výkonnost českých podílových fondů.

Proč je dobré index sledovat: Čeští investoři mají v podílových fondech zainvestován majetek ve výši zhruba 557 miliard korun. Fondy jsou velmi využívanou platformou pro dlouhodobé investování, zejména při vytváření rezerv pro období postaktivního věku (60+). Index ukazuje, jak se vede fondům dle jednotlivých tříd investičních aktiv. Investoři si mohou mimo jiné srovnávat,  jak si jimi vybrané fondy vedou v porovnání s průměrem trhu.

Kontakt pro média:

Tereza Kunová, Specialistka PR a externí komunikace

Mobil: +420 731 537 716, E-mail: tereza.kunova@bcas.cz