Mladí lidé se dnes bojí úvěrů na bydlení méně než před pěti lety

Mladí lidé od roku 2013 změnili svůj postoj k financování vlastního bydlení. Během pěti let si úvěr na bydlení sjednalo o více než 58 procent lidí ve věku mezi 18 až 35 lety. Vyplývá to z analýzy téměř 165 tisíc finančních plánů Broker Consulting.

„Před pěti lety byly hypotéky pro tuto cílovou skupinu hůře dosažitelné, vliv na to měly zejména vyšší úrokové sazby a také nižší příjmy mladých lidí. Pak se ale situace obrátila. Důležitou roli při rozhodování o dlouhodobém závazku, kterým úvěr na bydlení nepochybně je, sehrály kontinuální ekonomický růst, rekordně nízké úrokové sazby, kterých jsme byli svědky v letech 2014 až 2017, a také v posledních dvou letech historicky nízká nezaměstnanost,“ hodnotí závěry Michal Cibulka, metodik finančního plánování Broker Consulting.

Rozhodování o tom, jak vyřešit bydlení, mladým lidem usnadnila i situace na realitním trhu, kdy se nájemní bydlení stává stejně nákladné jako bydlení vlastní financované formou úvěru na bydlení.

„Srovnatelné je jen zdánlivě, protože po třiceti letech ten s hypotékou má splaceno a bydlí ve svém, náklady mu najednou skokově poklesnou. Ti v nájemním bydlení ale budou i poté platit stejnou, ne-li vyšší sumu. A pokud jim v penzi poklesne příjem, mohlo by to mít na jejich rodinný rozpočet zásadní vliv,“ vysvětluje Michal Cibulka.

„Klienti, kteří si v době nízkých úrokových sazeb zafixovali sazbu alespoň na pět let, udělali určitě dobře. Ti, kterým končí fixace úrokové sazby v tomto nebo v příštím roce, by měli co nejdřív začít jednat s bankou a vyjednávat sazbu novou. Finanční instituce ji umí tzv. zarezervovat až dva roky dopředu,“ radí Cibulka. Momentálně se úrokové sazby u hypoték pohybují průměrně kolem 2,2 až 2,5 procent. V roce 2013 se pohybovaly přes 3 procenta.

Zajištění dalších zdrojů

Dobrou zprávou je, že mladí lidé stále více začínají myslet na svou budoucnost a to nejenom v oblasti bydlení. Více využívají investiční produkty, které jim mohou pomoci se zabezpečit na stáří. Zájem o investování od 2013 každým rokem roste.

„Obecně platí, že čím dříve začneme investovat, tím méně musíme měsíčně pravidelně odkládat, abychom dosáhli na stejnou částku. Ve prospěch nám hraje dlouhodobý investiční horizont,“ upozorňuje metodik finančního plánování Broker Consulting a dodává: „Při správném výběru vhodného investičního nástroje tak můžeme vytvořit takovou rezervu, která umožní například doplatit úvěr na bydlení dříve či si připravit určitou sumu na důchod či si plnit i jiné cíle.“

Mezery mají mladí lidé ještě v zabezpečení rizik spojených s dlouhodobou ztrátou příjmů, které je vhodné pokrýt právě v případě dlouhodobých závazků jako úvěr na bydlení.

„Rizikové životní pojištění má především význam jako dlouhodobá ochrana jednotlivce či rodiny při dlouhodobém výpadku příjmové stránky. Vždy je nutné se zaměřit především na ochranu živitele. Pokud totiž dojde k dramatickému snížení jeho výdělku, neohrožuje jen sebe, ale i další osoby, které jsou na něm finančně závislé. Co se týče finančních závazků, jako hypoteční úvěr, pokládám za automatické finanční závazky mít vždy dostatečné zabezpečeny. Kdo tento typ zajištění neřeší, může se velice rychle a snadno dostat do dluhové spirály,“ uzavírá Michal Cibulka.