Listopad se nesl na kapitálových trzích ve znamení zelených čísel

Broker Consulting Index podílových fondů zaznamenal za předchozí měsíc mírný růst, a to ve všech měřených typech podílových fondů. Z výsledných hodnot vyplývá, že mají kapitálové trhy nakročeno k zotavení z krize, která přetrvávala v průběhu celého roku. V zelených číslech se v listopadu ocitly vedle akciových a nemovitostních fondů, které byly v plusu už v minulém měsíci, také dluhopisové, peněžní i komodity trhy. Nejvíce však vyrostly podle indexu akcie, a to téměř na deset procent. Investiční experti hovoří o počátcích stoupajícího trendu indexových hodnot a růstu napříč podílovými fondy.

zvyšování úrokových sazeb, ke kterému se v rámci boje s inflací aktuálně přistupuje, vedle toho již makrodata ukázala oslabení inflačních tlaků a tedy i snížení rizika vzniku hluboké recese zejména v eurozóně. Po dlouhé době jsme tak měli možnost vidět všechny trhy ke konci měsíce opět v zelených číslech,“ komentuje říjnové výsledky Broker Consulting Indexu podílových fondů Martin Novák, hlavní analytik společnosti Broker Consulting.

Mezi jednotlivými fondy se za listopad staly vítězi opět akcie, které si v průměru připsaly 9,29 %. Konkrétně největší výkonnost zaznamenaly evropské akcie, oproti tomu nezvykle strádaly cenné papíry v USA a rozvíjející se trhy. Ačkoli je z indexových hodnot evidentní výrazný růst ceny v posledních dvou měsících, z dlouhodobého hlediska jsou akciové fondy stále ve ztrátě. Oproti hodnotám na začátku roku vychází v poklesu o 17,96%. „Jestli se budeme moct už v příštím roce opět bavit o býčím trhu, ukáží teprve další měsíce, už teď ale můžeme pozorovat minimálně dočasné zotavení“, dodává Martin Novák.

Vedle akcií se dařilo i dluhopisům a peněžním trhům, ty se po nečekaně vysoké volatilitě a propadu tržní hodnoty v předchozím období dočkaly v listopadu mírného zotavení. V rámci indexu vykázaly oproti minulému měsíci nárůst tržní ceny o 3,6 %. Je ale i z tabulkových hodnot zřejmé, že jak u dluhopisů, tak u fondů peněžního trhu jsou hodnoty celkově také stále v poklesu. Dluhopisy ale již pozitivně ovlivňuje optimismus, který v tuzemsku na trhu zavládl, po stabilizaci úrokových sazeb ze strany ČNB.

Komoditní trhy navázaly i během listopadu na dlouhotrvající rostoucí trend. Komoditám se od začátku roku výrazně daří, a to hlavně díky zvyšující se inflaci. K poklesu došlo jen u některých komodit, konkrétně například u ceny ropy a zlata. Naopak nárůst ceny byl vidět u zemního plynu. Celkově se komoditní trhy za minulý měsíc posunuly o 1,58 % směrem nahoru.

Ani nemovitostní fondy nezklamaly a opět navázaly na dlouhodobý rostoucí trend, ve kterém se jako jediné od začátku roku pohybují, a připsaly si 1,53 %. Vzrostly tak dokonce i přes postupné ochlazování nemovitostního trhu, které ovlivňuje především propad poptávky po hypotéčních úvěrech.


Poznámka pro média: Broker Consulting Indexy je možné volně publikovat pouze s označením „Broker Consulting Index“ (např. Broker Consulting hypoteční index). Více informací najdete též na stránkách www.bcas.cz/onas/pro-media.

Index podílových fondů reprezentuje portfolio převážně českého investora. U akciových fondů nebere v potaz úzké regionální či sektorové zaměření, ale zaměřuje se na globální akciový trh. Složení fondů v akciovém indexu reflektuje portfolio běžného českého investora investujícího do akciových fondů. Podobné je to také u komoditních fondů, kde index reflektuje výkonnost fondů investujících převážně do tradičních komodit. U dluhopisových fondů klade index větší důraz na české a evropské dluhopisové fondy, ale ve výkonnosti zohledňuje i dluhopisové fondy investující do státních dluhopisů různých ekonomik a také dluhopisové fondy zaměřující na rizikovější dluhopisy, ale již s menší vahou. U peněžních fondů a nemovitostních fondů je sledována pouze výkonnost českých podílových fondů.

Proč je dobré tento index sledovat: Čeští investoři mají v podílových fondech zainvestován majetek ve výši zhruba 557 miliard korun. Fondy jsou velmi využívanou platformou pro dlouhodobé investování, zejména při vytváření rezerv pro období postaktivního věku (60+). Index ukazuje, jak se vede fondům dle jednotlivých tříd investičních aktiv. Investoři si mohou mimo jiné srovnávat,  jak si jimi vybrané fondy vedou v porovnání s průměrem trhu.


Kontakt pro média:

Michaela Sahulová, specialistka PR a externí komunikace

Mobil: +420 731 538 373, e-mail: michaela.sahulova@bcas.cz