Duben podílovým fondům příliš nepřál, mírné posílení zaznamenaly pouze nemovitostní fondy, které si připsaly 0,22 %

Dubnové výsledky Broker Consulting indexu podílových fondů se až na jednu výjimku nesou ve znamení poklesu. Onu výjimku tvoří nemovitostní fondy, které meziměsíčně mírně posílily na 0,22 %. Nejhůře dopadly akciové fondy, které meziměsíčně ztratily -8,11 %. Za aktuálním propadem na akciových trzích stojí především technologické firmy, na které doléhá konflikt na Ukrajině. Se ztrátou -3,17 % pak skončily dluhopisové fondy, které ovšem oslabují dlouhodobě, podobně jako fondy peněžního trhu – ty v dubnu odepsaly -1,68 %. Nepatrný meziměsíční pokles pak zaznamenaly i fondy komoditní, a sice -0,09 %.

„Akciové trhy nyní zažívají bouřlivé dny. Jejich propad souvisí zejména s probíhající výsledkovou sezonou za první kvartál. Technologické firmy, které tvoří podstatný podíl ve většině fondů, i nadále zužuje zpomalující koronavirová krize, a především konflikt na Ukrajině. Tato situace přirozeně vnáší mezi investory neklid. Příliv negativních zpráv klade vyšší nároky na jejich disciplinovanost, nicméně je nezbytné držet se dál základních investorských pravidel a mít na paměti volatilitu trhů. Stále platí, že emoce jsou největším nepřítelem investora,“ připomíná Dominik Šulta, analytik konzervativních investic společnosti Broker Consulting.

U komoditních fondů byl duben v porovnání s výrazným březnovým růstem 7,40 % o poznání klidnější. Duben zakončily jen s nepatrným poklesem -0,09 %. Po raketovém růstu od počátku roku tedy zůstaly za poslední měsíc téměř na stejných hodnotách. Podle Šulty by tento stav mohl naznačovat, že v souvislosti se situací na Ukrajině trh netrpělivě očekává další vývoj situace ohledně dodávek plynu z Ruska a také výsledek dohod, které v rámci hledání alternativ k těmto dodávkám mezi sebou uzavřou ostatní státy.

Konzervativnější investory potěší kladný růst nemovitostních fondů, které si jako jediné z fondů sledovaných Broker Consulting indexem podílových fondů připsaly v dubnu kladnou hodnotu 0,22 %. Za posledních 12 měsíců posílily téměř o 5 %. Nemovitostní fondy tedy zůstávají oblastí, kterou současná situace na trhu a události ve světě ovlivňují nejméně.

Zcela jinak je tomu v oblasti  dluhopisů, které se nadále drží v úpadku. Změna trendu u nich s největší pravděpodobností nenastane. Příčinou je zvyšování úrokových sazeb, které tlačí ceny dluhopisů dolů, naopak výnosy z dluhopisů do splatnosti rostou. Dluhopisové fondy oproti březnu poklesly na -3,17 %, nicméně tyto fondy jsou dlouhodobě ztrátové, za posledních 12 měsíců již odepsaly -9,92 %.

Ještě větší ztrátu zaznamenaly v dubnu fondy peněžního trhu, které oslabily na -1,68 % a od začátku roku prohloubily ztrátu na -4,09 %.Poznámka pro média: Broker Consulting Indexy je možné volně publikovat pouze s označením „Broker Consulting Index“ (např. Broker Consulting hypoteční index).

Index podílových fondů reprezentuje portfolio převážně českého investora. U akciových fondů nebere v potaz úzké regionální či sektorové zaměření, ale zaměřuje se na globální akciový trh. Složení fondů v akciovém indexu reflektuje portfolio běžného českého investora investujícího do akciových fondů. Podobné je to také u komoditních fondů, kde index reflektuje výkonnost fondů investujících převážně do tradičních komodit. U dluhopisových fondů klade index větší důraz na české a evropské dluhopisové fondy, ale ve výkonnosti zohledňuje i dluhopisové fondy investující do státních dluhopisů různých ekonomik a také dluhopisové fondy zaměřující na rizikovější dluhopisy, ale již s menší vahou. U peněžních fondů a nemovitostních fondů je sledována pouze výkonnost českých podílových fondů.

Proč je dobré tento index sledovat: Čeští investoři mají v podílových fondech zainvestován majetek ve výši zhruba 557 miliard korun. Fondy jsou velmi využívanou platformou pro dlouhodobé investování, zejména při vytváření rezerv pro období postaktivního věku (60+). Index ukazuje, jak se vede fondům dle jednotlivých tříd investičních aktiv. Investoři si mohou mimo jiné srovnávat,  jak si jimi vybrané fondy vedou v porovnání s průměrem trhu.

Kontakt pro média:

Tereza Kunová, specialistka PR a externí komunikace

mobil: +420 731 537 716, e-mail: tereza.kunova@bcas.cz