Broker Consulting založil vlastní investiční fond

Broker Consulting založil vlastní investiční fond pod značkou Broker Consulting SICAV. Prvním podfondem je pak OK SMART ETF, který přináší při správě financí kombinaci aktivního i pasivního přístupu. Díky tomu dosahuje výrazně nižší nákladovosti v porovnání s klasickými podílovými fondy a to jistě ocení jak zkušení, tak i začínající investoři.

„Když jsem pro sebe hledal optimální složení portfolia a způsob jeho správy, zjistil jsem, že je na trhu místo pro něco nového. Věřím aktivní i pasivní správě aktiv. Ale jak jsem již poznal, ani jedna forma v ortodoxní „otrocké“ podobě není optimální. Tak vznikla myšlenka, v které jsme společně s kolegy dali dohromady to nejlepší z obou světů. A rovnou jak pro retailové, tak pro velké afluentní nebo privátní klienty. Z výsledku mám obrovskou radost. Věřím, že jde o skokovou inovaci, která se stane časem na trhu vzorem moderní investiční služby pro klienty,“ přibližuje vznik Broker Consulting SICAVu Petr Hrubý, zakladatel Broker Consulting a předseda správní rady Broker Consulting SICAV. Společnost byla založena v červnu 2018 a je dceřinou akciovou společností Broker Consulting Group.

Prvním podfondem je OK Smart ETF

Zakladatelem fondu OK Smart ETF je Broker Consulting SICAV a správcem vybraným ve výběrovém řízení je společnost Conseq, která odpovídá za management. Produkt v sobě kombinuje prvky aktivní  správy SMART a s investováním do pasivně řízených fondů v podobě ETF.

„Conseq je svým zaměřením především aktivním správcem s hodnotovým zaměřením, ale také poskytovatelem služeb administrace a portfolio managementu pro fondy jiných zakladatelů. Broker Consulting je naším dlouhodobým a spolehlivým partnerem v oblasti distribuce investičních a penzijních produktů, proto jsme velice rádi, že jsme v tendru na vytvoření a správu fondu uspěli právě my,“ komentuje Richard Siuda, ředitel retailového prodeje společnosti Conseq.

„Zkratka ETF znamená Exchange Traded Funds, což se překládá do češtiny jako fondy obchodované na burze. Každé ETF je většinou souborem několika desítek až stovek cenných papírů reprezentujících většinou konkrétní index či jiný konkrétní benchmark. Cílem ETF je většinou co nejtěsněji kopírovat rozložení a tím i vývoj daného indexu či trhu. Díky ETF se dá v rámci portfolia dosahovat vysoké diverzifikace, které standardní podílový fond dosahuje jen obtížně či s vyššími náklady,“ vysvětluje Martin Novák, investiční analytik Broker Consulting. 

Neutrální složení portfolia je pak následující: 55 % akcií, 30 % dluhopisy a 15 % alternativní investice. Investice jsou možné pravidelné (od 500 korun) i jednorázové a OK SMART ETF nabízí variantu jak s realokací (program životního cyklu), tak i bez ní. Dále má v nabídce několik různě rizikových strategií v kombinaci s dluhopisovým fondem a k dispozici je i varianta Exclusiv a Exclusiv+ určená pouze pro jednorázové investice s velmi zajímavými benefity pro klienty. Uzavřít investici lze přes finanční konzultanty Broker Consulting a na čtyřiceti obchodních místech OK POINT.

Novák k fondu dodává: „Neutrální rozdělení a investiční limity pak nejsou zcela náhodné. Naopak jedná se o prověřené řešení či lépe rozložení, které mají například Nobelova nadace či Vládní penzijní fond Norska. Z jejích zkušeností při správě aktiv plyne, že investiční nástroje, které se nám mohou zdát jako bezpečné – státní dluhopisy a podobné, mohou naopak být z dlouhodobého pohledu naopak rizikové či ještě hůře prodělečné. Portfolio OK SMART ETF je tedy tvořeno tak, aby mohlo sloužit jako hlavní investice pro dlouhodobé investování.“

Broker Consulting učí investovat

„Investování bude mít v zajištění se na stáří stále větší váhu v kontextu toho, jak se pravděpodobně bude vyvíjet výše státního důchodu. Proto se my v Broker Consulting zaměřujeme na plnění cílů našich klientů pomocí finančního plánování. Ukazuje se také, že některé cíle lze splnit pouze pravidelným odkládáním části finančních prostředků a právě investování může být jedním ze způsobů. Varianta pravidelného investování u OK Smart ETF začíná již na 500 korunách měsíčně a je tak dostupná opravdu široké veřejnosti. Ti, kteří chtějí být zodpovědní vůči své budoucnosti, by v rámci svého zabezpečení měli zvážit pravidelné odkládání již dnes,“ vysvětluje Martin Novák

SICAV je zkratka, která pochází z francouzštiny a znamená – Société d‘investissement à capital variable.  Česky se jedná o investiční fond s proměnným základním kapitálem, který vydává dva druhy akcií, zakladatelské a investiční. Zakladatelské akcie jsou určené pro zakladatele společnosti. K těmto akciím se váže hlasovací právo a právo se podílet na řízení společnosti. Investiční akcie jsou pak vydávány vždy k příslušnému podfondu, což je majetkově i účetně oddělená část jmění společnosti, a podfond si zároveň určí investiční strategii.