Až čtyřnásobné plnění s OK Double Plus

Broker Consulting přichází s další inovací vlastního pojistného produktu OK Double Plus a nově nabízí až čtyřnásobek původní pojistné částky za zlomek obvyklých cen. Na riziko smrti či invalidity třetího stupně je možné si sjednat dopojištění OK Double Plus, které znamená čtyřikrát vyšší plnění v případě pojistné události. Produkt je dostupný i v rámci franšízových poboček OK POINT.

OK Double Plus lze sjednat ke stávajícímu pojištění od 18 do 65 let věku s maximální pojistnou částkou 5 milionů korun, není tedy nutné rušit již sjednanou pojistnou smlouvu a zakládat novou. OK Double Plus je nejefektivnější ve věkovém rozmezí 25 až 40 let, kdy pojištěným přináší nejvyšší možnosti zajištění za několikanásobně nižší cenu. Ivana Brabcová, analytička životního pojištění Broker Consulting, k tomu dodává: „V tomto věku většinou dochází k pořízení bydlení či založení rodiny. Zajistit se v této době proti rizikům s dlouhodobými dopady, jako jsou smrt či invalidita třetího stupně, je v Čechách oblíbenou tradicí. Jen lidé občas volí příliš nízké pojistné částky.“

Jak OK Double Plus funguje

OK Double Plus má výhodu v nastavení, které není na českém trhu jinak dostupné. Díky tomu může nabídnout bezkonkurenční ceny. Riziko smrti a invalidity třetího stupně všeobecně patří v oblasti pojištění k těm dražším. Pojistné částky by se tedy měly pohybovat v řádu milionů korun, což ale znamená měsíční pojistné ve výši tisíců korun. A to není každý ochoten platit. OK Double Plus na základě unikátního nastavení dokáže pojistnou částku levně čtyřnásobit a tím snížit celkovou cenu zabezpečení.

„Abychom mohli nabídnout bezkonkurenční ceny, uzavřeli jsme skupinovou smlouvu se specializovanou německou pojišťovnou myLife Lebensversicherung AG. Pojistníkem je tedy Broker Consulting, pojištěnou osobou je pak klient – fyzická osoba,“ přibližuje Vladislav Herout, ředitel produktového managementu Broker Consulting. „Dalším nestandardním nastavením je absence zdravotního dotazníku v případě pojistné částky do dvou milionů korun do věku 51 let, respektive do jednoho milionu korun do 65 let.“

Příklad: Muž 36 let má ve stávající smlouvě životního pojištění sjednáno riziko smrti a invalidity 3. stupně na pojistnou částku 450 000 korun za cenu 499 korun měsíčně. S dopojištěním OK Double Plus se mu krytí může navýšit až o 1 250 000 korun za cenu 218 korun měsíčně. Celkově tedy bude 36letý muž krytý na pojistnou částku 1 700 000 korun za cenu 717 korun měsíčně.

Právě díky skupinovému životnímu dopojištění je možné dosáhnout až čtyřnásobného navýšení pojistné částky za výrazně nižší ceny. V praxi to funguje tak, že klient neruší pojištění, které má uzavřené, ale sjedná si k němu dopojištění OK Double Plus. Tím dojde až ke čtyřnásobení pojistné částky (vždy jako násobek 250 tisíc) v rámci jedné ze čtyř nabízených variant: pojištění rizika smrti; pojištění rizika smrti a invalidity třetího stupně; pojištění smrti a invalidity třetího stupně následkem úrazu; pojištění invalidity třetího stupně s plněním 20 % v případě smrti. Minimální pojistnou částkou je 250 tisíc korun, maximální pak 2, respektive 1 milion korun bez zdravotního dotazníku a až 5 milionů korun se zdravotním zkoumáním.

Více informací najdete na http://okdoubleplus.bcas.cz/.