Akciové fondy v listopadu opět posílily na 3,80 %. Od začátku roku si už připsaly téměř 12 %

Listopadové výsledky Broker Consulting Indexu podílových fondů potvrdily silnou pozici akciových fondů, které meziměsíčně posílily o celých 3,80 % a od začátku roku získávají už 11,41 %. Vysoký nárůst o 2,59 % vykázaly též fondy komoditní a mírné zhodnocení 0,61 % si připsaly i fondy nemovitostní. Na druhou stranu se v listopadu opět nedařilo fondům dluhopisovým a fondům peněžního trhu, které vykázaly záporné hodnoty -2,08 %, respektive -1,90 %.

V podzimních měsících se na trzích stále více odráží zhoršující se pandemická situace a současně také ekonomická bublina. Nástup nové covidové varianty omikron, zejména pak s ohledem na její možnou vyšší rizikovost, způsobil po celém světě značné obavy, které se během několika dnů projevily na všech trzích. Do jaké míry se obavy potvrdí a jak zahýbou světovými trhy, bude jasnější nejdříve před Vánoci.

„Pro příští rok očekávám s mírným optimismem pokračování býčího trendu na akciových trzích a možné další prolomení rekordních hodnot akciových indexů. Zásadní roli hraje v tomto směru zlepšení ekonomické situace v Číně, která je nejen pro řadu amerických korporací důležitým trhem. Tomuto očekávání také nahrává stále uvolněná měnová politika světových centrálních bank v čele s americkým FEDem. Pozitivní vyhlídky se ale mohou kdykoliv změnit v případě, že by došlo k rapidnímu zhoršení pandemie a zavedení dalších lockdownů, a především v důsledku inflace, která vedle Česka roste i v ostatních zemích,“ předpokládá Martin Novák, hlavní analytik společnosti Broker Consulting. Pozitivnímu očekávání pro další růst světové ekonomiky napomáhá zejména očkování, ale také touha spotřebitelů utrácet peníze, které z důvodu anticovidových opatření zůstaly nevyužité. Opětovné roztočení kola utrácení by tedy mělo znovu oživit ekonomiku.

Velmi povzbudivé výsledky přinesl listopad akciovým trhům, které si oproti říjnu připsaly 3,80 %. Od začátku tohoto roku si drží 11,41 %. Příjemné zhodnocení získaly v listopadu také komoditní fondy, a sice 2,59 %, které si za posledních jedenáct měsíců připsaly už 29,82 %.

Nemovitostní fondy v listopadu mírně posílily na 0,61 %. Pozitivní růst by měly vykazovat i nadále, a to zejména v České republice, kde se neočekává, že by ceny nemovitostí začaly při zvyšování úrokových sazeb výrazně klesat. Rozhodně se to netýká komerčních nemovitostí. „U běžných retailových nemovitostí pak počítám přinejmenším se zpomalením tempa růstu cen. Kvůli rostoucím sazbám se poptávka po nemovitostech sníží, otázkou tedy zůstává, zda se sníží v dostatečné míře a vytvoří na prodávající odpovídající tlak. Proti snižování cen nemovitostí ovšem hraje současná inflace, zdražování stavebních materiálů a stále zdlouhavá byrokracie při zajišťování stavebního povolení,“ vysvětluje Novák.

Se zápornými hodnotami pak předposlední kalendářní měsíc zakončily fondy dluhopisové, které odepsaly -2,08 %. Nedařilo se ovšem ani fondům peněžního trhu, které zaznamenaly meziměsíční pokles -1,90 %. Od začátku roku přitom ztrácejí -3,90 %.


Poznámka pro média:

Broker Consulting Indexy je možné volně publikovat pouze s označením „Broker Consulting Index“ (např. Broker Consulting hypoteční index).

Index podílových fondů reprezentuje portfolio převážně českého investora. U akciových fondů nebere v potaz úzké regionální či sektorové zaměření, ale zaměřuje se na globální akciový trh. Složení fondů v akciovém indexu reflektuje portfolio běžného českého investora investujícího do akciových fondů. Podobné je to také u komoditních fondů, kde index reflektuje výkonnost fondů investujících převážně do tradičních komodit. U dluhopisových fondů klade index větší důraz na české a evropské dluhopisové fondy, ale ve výkonnosti zohledňuje i dluhopisové fondy investující do státních dluhopisů různých ekonomik a také dluhopisové fondy zaměřující na rizikovější dluhopisy, ale již s menší vahou. U peněžních fondů a nemovitostních fondů je sledována pouze výkonnost českých podílových fondů.

Proč je dobré index sledovat: Čeští investoři mají v podílových fondech zainvestován majetek ve výši zhruba 557 miliard korun. Fondy jsou velmi využívanou platformou pro dlouhodobé investování, zejména při vytváření rezerv pro období postaktivního věku (60+). Index ukazuje, jak se vede fondům dle jednotlivých tříd investičních aktiv. Investoři si mohou mimo jiné srovnávat,  jak si jimi vybrané fondy vedou v porovnání s průměrem trhu.

Kontakt pro média:

Tereza Kunová, specialistka PR a externí komunikace

Mobil: +420 731 537 716, e-mail: tereza.kunova@bcas.cz