Broker Consulting REALIndex

REALIndex je analytický nástroj, který porovnává data z celého realitního trhu. Vyjadřuje rozdíl mezi realizační (prodejní) a prvotně nabízenou cenou nemovitosti.

Graf znázorňuje vývoj naměřených hodnot v čase, a to od začátku roku 2022 až po současnost. Hodnoty jsou vyjádřeny v procentech. V dlouhodobém horizontu sleduje křivka růst, pokles či stabilizaci rozdílu u monitorovaných cen.

POZOR: Hodnoty za měsíc či dva zpětně, znázorněné na tečkované spojnici grafu, vychází z aproximačního modelu a prezentují předstihový ukazatel BC REALindexu. Jejich výpočet vychází z interního algoritmu a u výsledku může dojít dodatečně ke zpřesnění, a to po zohlednění prodejních cen z katastru nemovitostí u prozatím nespárovaných nemovitostí.

Zdrojovou tabulku dat ke grafu je možné exportovat pomocí funkce „DATA EXPORT“, která se nachází nad grafem v pravém horním rohu.

Broker Consulting Indexy je možné volně publikovat pouze s označením „Broker Consulting Index“ (např. Broker Consulting Index hypotečních úvěrů).

Více informací a pravidelně vydávané tiskové zprávy najdete ZDE.