I dobré skutky můžou být návykem (Marián Jelínek)

23. 12. 2023 / 00:58:58 / E23
Marián Jelínek před 18 lety založil spolu s Broker Consulting Dobrý skutek. Jak se Dobrý skutek vypracoval a jaká je Mariánova role v něm? Mimo jiné nám Marián povídal i o své práci, car coachingu, seberozvoji i rozvoji dětí, sportu a disciplíně každého z nás a v neposlední řadě o přístupu k charitě.