OD: Manželé Horváthovi, NA: Helena Diartová Dvořáková