Our Partners

Insurance companies

Allianz pojišťovna, a. s.
Colonnade Insurance S.A., organizační složka
Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR
DIRECT pojišťovna, a. s.
Generali Česká pojišťovna a.s.
Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s.
INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složka
Komerční pojišťovna, a. s.
Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group
MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku
NN Životní pojišťovna N. V., pobočka pro Českou republiku
Pillow pojišťovna, a.s.
Slavia pojišťovna, a. s.
UNIQA pojišťovna, a. s.
YOUPLUS Životní pojišťovna, pobočka pro Českou republiku

Pension companies

Allianz penzijní společnost, a. s.
Conseq penzijní společnost, a. s.
Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s.
ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB
Generali Penzijní společnost, a.s.
KB Penzijní společnost, a. s.
NN Penzijní společnost, a. s.
UNIQA penzijní společnost, a.s.

Building societies

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.
Moneta Stavební spořitelna, a.s.
Raiffeisen stavební spořitelna, a. s.
Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.

Banks and other credit companies

Banka CREDITAS a.s.
COFIDIS s.r.o.
Česká spořitelna, a. s.
Československá obchodní banka, a. s.
ČSOB Leasing, a.s.
FCM BANK Praha, odštěpný závod
Home Credit a.s.
Hypoteční banka, a. s.
J&T Banka, a. s.
Komerční banka, a. s.
mBank S.A., organizační složka
MONETA Leasing, s. r. o.
MONETA Money Bank, a. s.
Oberbank AG pobočka Česká republika
ProCredia, a. s.
Raiffeisenbank, a. s.
Raiffeisen – Leasing, s.r.o.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
UniCredit Leasing CZ, a.s.
UNILEASING a.s.
Všeobecná úverová banka, a.s.

Investment companies and funds

Amundi Czech Republic, investiční společnost, a. s.
Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.
Colosseum, a. s.
Conseq Investment Management, a. s.
Generali Investments CEE, investiční společnost, a. s.
INVESTIKA, investiční společnost, a. s.
MONECO investiční společnost, a.s.
Sirius investiční společnost a.s.
UNIQA investiční společnost, a.s.
Wine Investment Partners, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.