Předdůchodový věk můžete prožít různě

Je lepší druhý nebo třetí pilíř? Jak nejlépe uspořit na důchod? Možná nejsou ty nejdůležitější otázky, které vyvolává penzijní reforma. Tím důležitým se zdá být zejména změna ve společnosti, kterou způsobí posunutí věku odchodu do důchodu. Na ni nejsme zvyklí. O co se jedná?

Jestli je Vám dnes méně než třicet, budete pracovat i o deset let více než vaši rodiče. Ale ani u dříve narozených nebude doba o moc kratší. Současný důchodový systém by beze změny dospěl ke krachu kvůli demografickému vývoji. Nebude jednoduše dostatek aktivních lidí, kteří by vydělávali na peníze na důchody pro penzisty. Všechny tanečky kolem důchodové reformy mají proto jeden podstatný základ. Sníží se počet lidí, kteří budou pobírat důchod.

Posouvání odchodu věku do důchodu však otevírá nový společenský fenomén, který v současnosti není tak silný. Vznikne zde poměrně početná skupina lidí, která již bude za vrcholem své kariéry a bude mít problém najít adekvátní pracovní uplatnění. Zároveň budou mít do důchodu daleko. Půjde o lidi zhruba nad 55 lety věku. Lidé v této věkové skupině buď nebudou mít již chuť a fyzické schopnosti vykonávat náročné povolání a budou muset vzít slaběji ohodnocená zaměstnání nebo nebudou moci najít práci vůbec. Dnes tedy nejde „jen“ o to uspořit si na přilepšení ke státnímu důchodu. Lidé budou potřebovat financovat pět, deset, možná patnáct let předdůchodového věku. Částečně by problémy mohly vyřešit tzv. předdůchody, které plánuje vláda zavést, ale i ty budou o vlastních úsporách.

Kdo si bude chtít bezpečně zabezpečit nejenom důchod, ale také léta před tím, to znamená léta, ve kterých se ještě většinou splácí hypotéky a někdy se ještě platí také vysokoškolské vzdělání dětem, bude muset po celý aktivní život spořit 10 až 20 % prostředků. Kam? Mělo by jít o diverzifikované, tedy vhodně rozložené investice.