Podvodníci zneužívají renomé známé značky

Nekalosoutěžní jednání, nebo jednání za hranicemi zdravého rozumu, podvod. I tak se dá nazvat jednání majitelů telefonních čísel 603 843 432, 730 166 134 a 730 166 134, kteří v posledních týdnech obtěžují své oběti opakovanými telefonátyPředstavují se jako pověření pracovníci společnosti Broker Consulting, ačkoliv s touto společností nemají uzavřený žádný smluvní vztah a společnost rozhodně nezastupují. Své oběti se snaží vylákat i na schůzku. Společnost Broker Consulting ve snaze odhalit osoby zodpovědné za tyto „telefonické útoky“, podává v této souvislosti trestní oznámení na neznámé pachatele.

 

 Majitelé čísel 603 843 432, 730 166 134 a 730 166 134 postupují vždy podobně. „Představí se jako zástupci společnosti Broker Consulting a sdělí, že v uzavřených pojistných či jiných finančních produktech jsou chyby, které je potřeba okamžitě napravit. Snaží se vzbudit dojem, že na smlouvách existuje dluh. Tyto informace jsou ale lživé,“ upozorňuje Jan Lener, ředitel komunikace Broker Consulting. Oběťmi útoku neznámých pachatelů se může stát prakticky kdokoliv, ale nejvíce ohroženo je 411 000 klientů společnosti Broker Consulting, protože se pachatel lživě zaštiťuje právě touto společností.

 Dle zjištění společnosti Broker Consulting používají pachatelé podvodných telefonátů silně manipulační a nátlakové techniky. V několika případech se dokonce odvolávalii na smlouvy, které oběti telefonátů uzavřeny neměli. Cíle a motivy pachatelů nejsou známy. V některých případech se však pachatelé pokoušeli oběti svého telefonátu vylákat přímo na schůzku, kde mohlo dojít k uhrazení nereálného „vymyšleného“ dluhu a tím pádem k nezákonnému obohacení. Motivem pro takové jednání pak může být rovněž parazitování na dobré pověsti společnosti Broker Consulting, když cílem pachatele by pak bylo vyvolat výše popsaným podvodným jednáním u oběti telefonátu dojem, že skutečně nabízí služby v zastoupení společnosti Broker Consulting, jejíž služby  poskytuje 1200 profesionálních finančních konzultantů ve zhruba 150 kancelářích a klientských centrech v celé České republice a na Slovensku. Společnost Broker Consulting zvítězila v největším testu finančních poradců v roce 2011. Výše uvedeným jednáním je poškozována nejen společnost Broker Consulting, ale zejména takovým jednáním mohou být poškozeny samotné oběti telefonátů.

 „Činnost majitelů čísel 603 843 432, 730 166 134 a 730 166 134 považujeme za vysoce nebezpečnou a zdůrazňujeme, že se v žádném případě nejedná o činnost společnosti Broker Consulting. Od těchto čísel i praktik, které pachatelé telefonátů používají, se silně distancujeme. Jednoznačně poškozují jak nás, tak zejména naše klienty a jiné spotřebitele. Vzhledem k tomu, že se domníváme, že se jedná o činnost, která je zcela za hranicí zákona, podáváme trestní oznámení na neznámého pachatele. Zároveň bychom rádi upozornili naše klienty i ostatní spotřebitele na tyto nekalé praktiky. Pokud by Vás kdokoli kontaktoval z těchto čísel, nebo pokud byste měli obdobný telefonát z jiného čísla, obraťte se, prosím, na naši bezplatnou linku 800 800 080,“ vyzývá Jan Lener.