Za růstem Broker Consulting v prvním pololetí 2020 stály realitní obchody, financování bydlení a investice

V porovnání prvního pololetí 2019 a 2020 zaznamenal Broker Consulting v České republice a na Slovensku opět nárůst obratu z hlavní činnosti, a to ve výši 11,8 %. Stojí za ním zejména oblast realitních služeb, které meziročně rostly o 68 %, a oblast úvěrů (zejména hypoték), která zaznamenala nárůst o 27 %. Na výsledcích se výraznou měrou podílela pobočková franšízová síť OK POINT. Širší skupina Broker Consulting dosáhla za první pololetí roku 2020 obratu 862 040 143 Kč, což potvrdilo její postavení největší skupiny v ČR a SR poskytující společně komplexní služby finančního a realitního zprostředkování (v loňském roce skupina dosáhla celkového obratu 1,814 miliardy Kč).

V prvním pololetí roku 2020 byly silnými tahouny růstu kromě realitních služeb a úvěrů na bydlení také investice, v nichž Broker Consulting meziročně vzrostl o 10 %. Růst v oblasti realitních služeb podpořila spolupráce s více než 100 developerskými projekty.

„Výsledky za první pololetí považuji za úspěch vzhledem k tomu, že převážná část pololetí byla poznamenána koronavirovou pandemií. Velmi oceňuji nasazení všech našich konzultantů i zaměstnanců v zázemí, kteří i během této nelehké doby byli klientům k dispozici. Jen díky jejich nepřerušené práci jsme dokázali obsloužit 10 718 nových klientů a zároveň poskytovat servis našim stávajícím klientům, kterých je více než 600 000,“ komentuje výsledky Petr Hrubý, zakladatel a předseda dozorčí rady Broker Consulting, a pokračuje: „Výsledky ukázaly, že pro naše klienty byla klíčová komplexnost našich služeb. Obraceli se na nás se širokým spektrem požadavků v oblasti osobních i firemních financí a v oblasti realitních služeb. V podstatě ze dne na den jsme obsluhovali více klientů, než je obvyklé. Museli jsme extrémně rychle zefektivnit naši komunikaci a zvládnout vše ke spokojenosti našich klientů.“

Během krize vyvolané koronavirovou pandemií fungoval Broker Consulting naplno, ve velmi krátké době od vyhlášení nouzového stavu přesunul veškerý možný servis do on-line prostředí. Konzultanti a ostatní zaměstnanci byli klientům k dispozici distančně, případně za přísných hygienických opatření i osobně na více než sto padesáti pobočkách OK POINT a kancelářích Broker Consulting. Mnohá tato opatření fungují dodnes. Celkově bylo za první pololetí 2020 společnostmi Broker Consulting ČR a SR sjednáno 42 794 nových smluv.

Obor, o který se lidé zajímají

Broker Consulting ČR rostl také z hlediska počtu nových spolupracovníků. Během prvního pololetí zahájil spolupráci s 680 novými lidmi, a to jak formou smlouvy o spolupráci, tak i formou zaměstnaneckého poměru.

„Průměrně máme přírůstek 113 lidí za měsíc. Zájem o práci v oblasti finančního a realitního zprostředkování je značný. Přizpůsobili jsme celý vzdělávací systém současným potřebám a je nyní ve větší míře online. Po skončení léta očekáváme další zesílení zájmu v důsledku ukončení vládního programu Antivirus. Koronakrize prověřila, že v našich oborech mohou pracovití lidé růst i v dobách nejistoty,“ poukazuje Vilém Podliska, generální ředitel a předseda představenstva, a dále upřesňuje: „Nové spolupracovníky láká do Broker Consulting zejména propojení oborů, což znamená výrazně větší příležitosti k seberealizaci. Nabízíme možnosti jak pro konzultanty – podnikatele, tak zaměstnanecká místa anebo možnost spolupráce ve formě franšízy OK POINT.“

Broker Consulting nevyžaduje předchozí zkušenosti z oboru financí, bankovnictví, pojišťovnictví či realit. K dispozici má rozsáhlý školící systém a například i možnost akreditovaného kurzu pro získání odborné certifikační zkoušky Master of Financial Planning. Z hlediska legislativních požadavků je potřeba minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Zapracování probíhá vždy dlouhodobě pod dohledem zkušených kolegů.

Informace pro média:

Broker Consulting největší skupinou na českém a slovenském trhu, která poskytuje služby v oblasti finančního a realitního zprostředkování. Od roku 1998 získala důvěru více než 600 000 klientů. Poskytuje také služby přes 4 000 firmám. Distribuci služeb zajišťuje přibližně 2 000 konzultantů (profesionální konzultanti, zaměstnanci, konzultanti v zapracování v ČR i SR) ve více než 100 kancelářích a 40 franšízových pobočkách OK POINT. Společnost uvedla na český a slovenský trh řadu inovací. Jednalo se například o investice do otevřených podílových fondů se zamykáním zisků nebo unikátní produkty životního dopojištění, které umožňují pojistit smrt a invaliditu za zlomek obvyklých cen. Bankovní, finanční a realitní služby společně, to je franšíza OK POINT, který přináší společnost Broker Consulting ve spolupráci s mBank a MONETA Money Bank. Skupina se kromě finančního a realitního zprostředkování věnuje například developmentu, správě nemovitostí, férovým nebankovním půjčkám. Do širší skupiny patří například Broker Consulting ČR, Broker Consulting Slovenská republika, ProCredia, skupina PRODOMIA Group, BC Real, MONECO investiční společnost, Broker Consulting SICAV. Skupina Broker Consulting dosáhla v roce 2019 obratu 1,814 miliard korun.

Kontakt pro média

Viola Baštýřová

specialistka externí komunikace Broker Consulting

M: +420 776 210 599

E: tisk@bcas.cz