Skupina Broker Consulting získala licenci investiční společnosti

Praha, 2. července 2020 Skupina Broker Consulting získala licenci investiční společnosti. MONECO investiční společnost, a. s., byla zapsána jako 19. investiční společnost v registru České národní banky s licencí pro retailové investiční fondy. V představenstvu společnosti zasednou Jiří Šindelář jako předseda a Igor Bielik a Martin Hanzlík jako členové.

„Investice jsou pro nás strategickou oblastí, které se dlouhodobě věnujeme. Získání licence investiční společnosti vnímáme jako přirozený krok pro to, abychom našim klientům mohli přinést nejmodernější produkty a služby s naší vlastní a unikátní vlastní filozofií. A to i v oblasti alternativních fondů kvalifikovaných investorů,“ komentuje vznik společnosti Jiří Šindelář, předseda představenstva MONECO investiční společnosti.

„V investicích se zaměřuje převážně na indexovou filozofii, díky tomu dosahujeme vyšší efektivnosti a nižší nákladovosti v porovnání s klasickými podílovými fondy, které také investují na dluhopisových, akciových, nemovitostních, případně dalších trzích,“ přiblížil strategii Igor Bielik, člen představenstva MONECO investiční společnosti.

„V rámci služeb pro naše klienty samozřejmě budeme intenzivně spolupracovat s dalšími partnery, aby naše nabídka investičních příležitostí pro klienty zůstala nadále pestrá a široká. Diverzifikace je extrémně důležitá, obzvláště v dnešní době,“ okomentoval situaci Petr Hrubý, zakladatel a předseda dozorčí rady Broker Consulting.

Představenstvo MONECO investiční společnosti tvoří známí a uznávaní odborníci

Jiří Šindelář, předseda představenstva MONECO investiční společnosti, působil od 1. ledna 2019 na pozici ředitele investiční divize ve společnosti Broker Consulting. Před tím od roku 2008 zastával funkci výkonného ředitele a od 2012 také funkci předsedy představenstva v Unii společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR). V roce 2018 se stal předsedou představenstva České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF), která vznikla sloučením dvou profesních organizací USF a AFIZ. Jiří Šindelář vystudoval Provozně ekonomickou fakultu (PEF) České zemědělské univerzity (ČZU) v Praze, obor Ekonomika a management a následně pokračoval v doktorském studiu na téže fakultě v oboru Management. Dále je absolventem City University of Seattle, programu MBA.

Igor Bielik, člen představenstva MONECO investiční společnosti, je spoluzakladatelem a vlastníkem brněnské společnosti MONECO. Ta vydává mimo jiné i nejznámější odborný a analytický časopis FOND SHOP, jehož je Igor Bielik od založení v roce 1997 šéfredaktorem a hlavním editorem.

Martin Hanzlík, člen představenstva MONECO investiční společnosti, investiční bankéř, působí na kapitálovém trhu od roku 1994. Působil jako generální zmocněnec vlády ČR pro vyjednávání o dohodě o partnerství s EU pro období 2014 až 2020 – finanční nástroje. Vedl pracovní skupinu ŘO (Řídicí orgán) pro finanční nástroje a stal se autorem konceptu Národní rozvojové banky a vládních studií na implementaci finančních nástrojů. Působil jako poradce řady ministrů a ministerstev pro finanční nástroje. Je autorem konceptu alternativních investičních fondů v ČR a spoluautor jejich zavedení do české legislativy v roce 2002. V letech 2002 až 2009 byl výkonným ředitelem Unie investičních společností (UNIS) a Asociace pro kapitálový trh (AKAT). V letech 2004 až 2009 se stal členem rady ředitelů EFAMA (Evropská asociace fondů a asset managementu). 17 let působil jako člen Kotačního výboru Burzy cenných papírů Praha.

Dalším důležitým členem týmu MONECO investiční společnosti je portfolio manažer Ondřej Pěška. Ten přišel do MONECO investiční společnosti z Penzijní společnosti České pojišťovny, kde měl na starost správu portfolia.

Informace pro média:

Investiční společnost doplňuje ekosystém firem a projektů skupiny Broker Consulting. Skupina se kromě finančního a realitního zprostředkování věnuje například developmentu, správě nemovitostí, férovým nebankovním půjčkám a provozuje franšízové pobočky OK POINT ve spolupráci s mBank a MONETA Money Bank. Do širší skupiny patří například Broker Consulting ČR, Broker Consulting Slovenská republika, ProCredia, skupina PRODOMIA Group, BC Real, MONECO investiční společnost, MONECO, Broker Consulting SICAV. Skupina Broker Consulting dosáhla v roce 2019 dle předběžných údajů obratu 1,814 miliard korun.

Kontakt pro média

Viola Baštýřová

specialistka externí komunikace Broker Consulting

M: +420 776 210 599

E: tisk@bcas.cz