ProCredia vyplácí pětiletou emisi firemních dluhopisů

ProCredia, která se zaměřuje na etické poskytování nebankovních úvěrů pro spotřebitelskou i podnikatelskou sféru, zahájila 4. prosince výplatu emise pětiletých firemních dluhopisů vydaných v roce 2016. Investoři se mohou nadále podílet na úspěchu společnosti díky fondu kvalifikovaných investorů OK Smart Opportunity od MONECO investiční společnosti.

„Od vydání dluhopisové emise v roce 2016 došlo na trhu spotřebitelských úvěrů k řadě kroků se záměrem zpřísnit regulaci jednotlivých poskytovatelů. Zároveň jsme v letošním roce byli a stále jsme svědky zcela bezprecedentní ekonomické situace. Ale s naprostou samozřejmostí i za těchto podmínek vyplácíme výnosy z dluhopisové emise v původní výši 35 milionů korun, protože jsme k řízení naší společnosti vždy přistupovali s vysokou odpovědností. Na prvním místě bylo zdravé financování společnosti,“ uvádí Tomáš Karl, výkonný ředitel ProCredia. Bohužel v současné době ne každá emise dluhopisů od jednotlivých emitentů dochází k úspěšnému naplnění. U ProCredie je ale vše, jak má být.

Rozhodným dnem pro výplatu úrokového výnosu aktuálně vyplácené emise byl 19. listopad 2020. Administrátorem dluhopisů je společnost Conseq Investment Management. Investoři využitím dluhopisů nejenom splnili své investiční cíle, ale také umožnili, aby klienti společnosti ProCredia získali úvěry, které jim pomohli ozdravit finance a vrátit se zpět k možnosti získat úvěr v bankovním sektoru (například hypotéku na bydlení).

Služba ProCredie je postavená na poskytování nebankovních úvěrů pro retailovou i podnikatelskou sféru, kterou nemůže nebo nechce financovat bankovní sektor. Úvěry jsou s ručením nemovitostí a jejich výše může být až do 50 procent hodnoty zastavené nemovitosti. Byznysový model společnosti je postaven na tom žadatele finančně ozdravit, stabilizovat a v horizontu dvou až pěti let ho navrátit zpět k bankovním hypotéčním úvěrům. V nabídce společnosti jsou tři základní produkty, u nichž jsou předem dané a srozumitelné smluvní podmínky. Pokud klient pravidelně splácí, tak po uplynutí fixace dochází ke zvýhodnění úrokové sazby.

„O korporátní nebo firemní dluhopisy projevovali v uplynulých letech investoři zvýšený zájem. Důvodem byl výrazný pokles výnosu pod roční inflační hladinu u státních dluhopisů. Investoři by ale měli pečlivě zvážit, do jaké společnosti, respektive do jakých korporátních dluhopisů vkládají své finance. Pokud mají zájem se podílet na dalším financování úspěšné společnosti ProCredia, mají od letošního září možnost tak učinit pouze prostřednictvím fondu kvalifikovaných investorů OK Smart Opportunity. Novou emisi dluhopisů již společnost ProCredia emitovat nebude,“ shrnuje Jiří Šindelář, předseda představena MONECO investiční společnosti. Jednou z výhod investice do tohoto fondu je diverzifikace mezi více aktiv.

Portfolio OK Smart Opportunity je založeno na dvou stěžejních pilířích. Tím prvním je oblast spotřebitelského financování, která je založena na investicích do společnosti ProCredia poskytující úvěry zajištěné nemovitostí. Další plánovanou součástí je tzv. mezaninové (přechodné) financování lukrativních developerských projektů zejména v Plzni a okolí. Druhý pilíř je pak tvořen košem pečlivě vybraných dalších fondů kvalifikovaných investorů zaměřených na alternativní aktiva. Investici do OK Smart Opportunity lze sjednat pouze u konzultantů Broker Consulting nebo na franšízových pobočkách OK POINT.

Kontakt pro média

Tomáš Karl

výkonný ředitel ProCredia

M: +420 724 919 668

E: tomas.karl@procredia.cz

 

O společnosti ProCredia

Společnost ProCredia, a. s., poskytuje nebankovní půjčky po celém území České republiky pro retailovou a podnikatelskou klientelu, kterou nechce nebo nemůže financovat bankovní sektor. Posláním společnosti ProCredia, a. s., je aktivně řešit finanční potřeby klientů a nabídnout jim pomoc z dluhové pasti, do které se ne vždy vlastní vinou dostali. Hlavní kvalitou služeb společnosti je rychlost