Jiří Šindelář z ČASF přešel do skupiny Broker Consulting

Praha, 8. ledna 2019 – Jiří Šindelář, bývalý výkonný ředitel České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování, přešel od 1. ledna 2019 na pozici ředitele investiční divize do skupiny Broker Consulting, kde bude rozvíjet aktivity společnosti Moneco, která od července 2018 do skupiny patří, a dále bude podporovat prodej fondu OK Smart ETF.

Jiří Šindelář od roku 2008 působil v Unii společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) jako výkonný ředitel a od roku 2012 také jako předseda představenstva. Od roku 2018 se pak stal předsedou představenstva České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF), která vznikla sloučením dvou profesních organizací USF a AFIZ. Právě sloučení asociací je Šindelářovým velkým kariérním úspěchem.

„Tím jsem ukončil jednu pracovní etapu, které jsem se věnoval deset let. Je čas udělat krok dále, proto jsem se rozhodl přijmout nabídku Petra Hrubého a  Igora Bielika. Chci se dále věnovat oboru investic a v Monecu, respektive ve skupině Broker Consulting budu zodpovídat za obchodní výsledky a marketingovou strategii fondu OK Smart ETF a celkově za rozvoj investičních služeb v rámci skupiny,“ komentuje profesní změnu Šindelář.

„Jiřího Šindeláře považuji za velkého profesionála s mimořádnými pracovními, organizačními a vyjednávacími schopnosti. Má významný podíl na expanzi profesního sdružení USF, mimořádně přispěl k udržení přiměřené regulace našeho sektoru a také se mu povedlo spojit rozdělený finančně-poradenský trh do jedné asociace. Jsem rád, že si pro další kariérní směřování vybral právě skupinu Broker Consulting, které jsme od července součástí, a velmi se těším na spolupráci s ním,“ poznamenává Igor Bielik, zakladatel společnosti Moneco.

Jiří Šindelář, ředitel investiční divize Broker Consulting

Jiří Šindelář vystudoval Provozně ekonomickou fakultu (PEF) České zemědělské univerzity (ČZU) v Praze, obor Ekonomika a management a následně pokračoval v doktorském studiu na téže fakultě v oboru Management. Dále je absolventem City University of Seattle, programu MBA. Během doktorandského studia působil jako nezávislý konzultant projektů z oblasti e-marketingu, financí či zdravotnictví a také jako odborný asistent ve výuce zaměřené na řízení distribučních sítí. Kromě vrcholových funkcí v české asociace finančních poradců zastupuje od roku 2014 Českou republiku v představenstvu FECIF – Evropské federace finančních zprostředkovatelů a poradců. Participoval v řadě expertních komisí a platforem v oblasti regulace finančního trhu (expertní skupina Ministerstva financí ČR pro distribuci na finančním trhu, pracovní skupina distribuce Asociace pro kapitálový trh atd.) a v letech 2008 až 2011 také jako předseda výkonného výboru Manažerského klubu při PEF ČZU.

Je autorem mnoha odborných publikací zejména z oblasti distribučních systémů a jejich zákonné regulace v prostředí finančního trhu, problematice se věnuje též jako pedagog Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE). Od podzimu 2017 pak zasedá v řídícím výboru České akademie finančního plánování (ČAFP), nové vzdělávací entity na českém finančně-poradenském trhu.

Hovoří aktivně anglicky a pasivně německy, ve volném čase se věnuje rodině a je zapáleným hráčem squashe.

Kontakt pro média

Viola Baštýřová
specialistka externí komunikace Broker Consulting
M: +420 776 210 599
E: tisk@bcas.cz

O společnosti Broker Consulting

Broker Consulting je jednou z největších poradenských společností na českém a slovenském trhu v oblasti financí a realit. Od roku 1998 získala důvěru více než 600 000 klientů. Poskytuje také služby přes 4 000 firmám. Služby společnosti Broker Consulting poskytuje přibližně 1 500 finančních konzultantů ve více než 100 klientských centrech a kancelářích. Společnost přinesla na český a slovenský trh řadu inovací. Jednalo se například o investice do otevřených podílových fondů se zamykáním zisků nebo unikátní produkty  životního dopojištění, které umožňují pojistit smrt a invaliditu za zlomek obvyklých cen. Broker Consulting rovněž ve spolupráci s mBank vytváří síť franšízových poboček pod názvem OK POINT, kterých je aktuálně otevřeno 43.  Více na www.bcas.cz a na www.okpointy.cz. Navštivte také náš Facebook a LinkedIN Broker Consulting a Facebook a LinkedIn OK POINTů.

O společnosti MONECO

Společnost MONECO zahájila svoji činnost v roce 1993. Hlavní podnikatelskou vizí bylo poskytovat kvalifikované poradenské, vydavatelské a vzdělávací služby se zaměřením na kapitálové investice a finanční trhy. Společnost v současné době provádí finanční výzkum a nezávislé produktové analýzy, poskytuje afluentním zákazníkům skutečně nezávislé investiční poradenství, vydává první nezávislý časopis FOND SHOP a realizuje sofistikovaný celoevropský vzdělávací program MONECO Financial Training. V roce 2018 koupila 50procentní podíl v Monecu společnost Broker Consulting. Více na www.moneco.cz, www.fondshop.cz, www.moneco.eu a www.moneco.com.

O OK Smart ETF

OK Smart ETF je prvním podfondem Broker Consulting SICAV, který přináší při správě financí kombinaci aktivního i pasivního přístupu. Díky tomu dosahuje výrazně nižší nákladovosti v porovnání s klasickými podílovými fondy a to jistě ocení jak zkušení, tak i začínající investoři. Neutrální složení portfolia je pak následující: 55 % akcií, 30 % dluhopisy a 15 % alternativní investice. Investice jsou možné pravidelné (od 500 korun) i jednorázové a OK SMART ETF nabízí variantu jak s realokací (program životního cyklu), tak i bez ní. Dále má v nabídce několik různě rizikových strategií v kombinaci s dluhopisovým fondem a k dispozici je i varianta Exclusive a Exclusive+ určená pouze pro jednorázové investice s velmi zajímavými benefity pro klienty. Uzavřít investici lze s finančními konzultanty Broker Consulting a na obchodních místech OK POINT. Více informací ZDE.