Finance a reality lákají, s Broker Consulting nově spolupracuje téměř tisíc lidí

Koronavirová pandemie proměnila trh práce, masivní zájem je nyní o obory, které i v tomto období dokáží fungovat bez omezení provozu a udržují si stabilitu či dokonce vykazují růst. Právě jedním z takových oborů jsou finance a reality. Od ledna do konce října našlo ve společnosti Broker Consulting, která oba obory propojuje, nové uplatnění 993 lidí. Průměrný měsíční nárůst nových spolupracovníků a pracovníků v zaměstnaneckých poměrech, kteří ve společnosti aktuálně stále pracují, byl zhruba 99. Statistika nezahrnuje pracovníky, se kterými byl úvazek ukončen.

Už dávno neplatí, že ve finančně-poradenském a realitním segmentu je nutný pro výkon živnostenský list. Uplatnění zde najdou i ti, kteří hledají úvazek formou zaměstnaneckého poměru a jistotu stálého a pravidelného příjmu. Zaměstnanci naleznou nejčastější pracovní příležitost na franšízových pobočkách OK POINT, kam jich nastoupilo od ledna do října 64, ale také v obchodní síti jako administrativní pracovníci u konzultantů. Tam byl přírůstek 130 lidí.

„Práce ve finančním a realitním segmentu je čím dál pestřejší. Důvodem je zejména stále narůstající agenda související s legislativními a kvalitativními požadavky na naše obory. Proto konzultanti často využívají možnost zaměstnat administrativní pracovníky, analytiky, ale i obchodníky, kteří jim s agendou a zvládnutím všech obchodních případů pomohou,“ upřesňuje Vilém Podliska, generální ředitel a předseda představenstva Broker Consulting.

Těm, co mají zájem spolupracovat jako profesionální konzultanti na základě živnostenského oprávnění a potřebných licencí, pak společnost Broker Consulting nabízí volbu, zda působit na trhu financí a realit, nebo poskytovat čistě jen realitní služby. Právě těch, kteří se chtějí zabývat jen nemovitostním trhem, přibylo ve sledovaném období 63.

Stabilní a rostoucí obory

Při pohledu na měsíční přírůstky nových konzultantů a pracovníků je patrný vliv situace okolo koronaviru. Zcela nepřekvapivě byl nejslabším měsícem duben, kdy byl přírůstek „jen“ 58 lidí. Nejproduktivnější byl z tohoto hlediska právě říjen, kdy si ke spolupráci společnost Broker Consulting vybralo 151 lidí. Čísla v tabulce ukazují, že po příchodu druhé vlny koronavirové pandemie zájem o pracovní uplatnění prudce stoupl.

„Právě obory financí a realit pandemie prověřila důkladně. Lidé hned po zdraví nejčastěji řešili osobní, rodinné či podnikatelské finance. To v podstatě pro naši společnost znamenalo nebývalé nasazení, kdy servis pro stávající i nové klienty byl na našich kancelářích a franšízových pobočkách OK POINT poskytován intenzivněji než v minulosti. Výsledkem byli nejenom spokojení klienti, ale také přijetí nových spolupracovníků, Míříme na 20% nárůst Broker Consulting v České republice a na Slovensku v letošním roce,“ shrnuje současný vývoj Vilém Podliska a pokračuje: „Výše zmíněné znamená, že práce finančního a realitního konzultanta dokáže ustát i takovéto náhlé ekonomické výkyvy, které vidíme v letošním roce.“

Žádné věkové omezení

Další výhodou oboru financí a realit je, že dává příležitost širokým věkovým skupinám. Konkrétně v případě Broker Consulting převažují lidé s bohatými dřívějšími pracovními zkušenostmi. Nových spolupracovníků narozených před rokem 1989 je celkem 53 %, těch narozených po revoluci je 47 %.

„Letos k nám nastoupili do sítě konzultantů třeba i lidé, kteří už překročili šedesátku, ale mají chuť stále se něčemu novému učit. Na druhou stranu tu máme i čerstvé absolventy, kteří se rozhodli začít budovat kariéru v oboru financí a realit. Právě věková diverzita je pro náš obor velmi přínosná. Protože naši klienti jsou také z různých věkových skupin a často jim je jako finanční a realitní konzultant milejší věkově bližší člověk,“ vysvětluje generální ředitel Broker Consulting a doplňuje: „Při spolupráci pro nás nejsou rozhodující ani předchozí zkušenosti z oboru, protože Broker Consulting disponuje mnohastupňovým zaškolovacím systémem. Máme i možnost akreditovaného kurzu pro získání odborné certifikační zkoušky Master of Financial Planning. Z hlediska legislativních požadavků je potřeba minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Zapracování probíhá vždy dlouhodobě a pod dohledem zkušených kolegů a ve spolupráci s garantem, který je odpovědný za kvalitu služby pro klienty.“

Informace pro média:

Broker Consulting největší skupinou na českém a slovenském trhu, která poskytuje služby v oblasti finančního a realitního zprostředkování. Od roku 1998 získala důvěru více než 600 000 klientů. Poskytuje také služby přes 4 000 firmám. Distribuci služeb zajišťuje přibližně 2 000 konzultantů (profesionální konzultanti, zaměstnanci, konzultanti v zapracování v ČR i SR) ve více než 100 kancelářích a 40 franšízových pobočkách OK POINT. Společnost uvedla na český a slovenský trh řadu inovací. Jednalo se například o investice do otevřených podílových fondů se zamykáním zisků nebo unikátní produkty životního dopojištění, které umožňují pojistit smrt a invaliditu za zlomek obvyklých cen. Bankovní, finanční a realitní služby společně, to je franšíza OK POINT, který přináší společnost Broker Consulting ve spolupráci s mBank a MONETA Money Bank. Skupina se kromě finančního a realitního zprostředkování věnuje například developmentu, správě nemovitostí, férovým nebankovním půjčkám. Do širší skupiny patří například Broker Consulting ČR, Broker Consulting Slovenská republika, ProCredia, skupina PRODOMIA Group, BC Real, MONECO investiční společnost, Broker Consulting SICAV. Skupina Broker Consulting dosáhla v roce 2019 obratu 1,814 miliard korun.

Kontakt pro média

Viola Baštýřová

specialistka externí komunikace Broker Consulting

M: +420 776 210 599

E: tisk@bcas.cz