Broker Consulting roste nepřetržitě 20. rok v řadě, dosáhl obratu 1 a čtvrt miliardy

Podle předběžných dat za rok 2018 skupina Broker Consulting meziročně zvýšila obrat z hlavní činnosti o 11 procent na 1,252 miliardy korun, což znamená nepřetržitý růst 20. rok v řadě. Dosaženými výsledky skupina potvrdila pevnou pozici mezi lídry na česko-slovenském finančním trhu a dlouhodobou stabilitu poskytovatele profesionálních finančních a realitních služeb.

„Jako jediná společnost ve finančním segmentu rosteme nepřetržitě už od svého založení v roce 1998. V loňském roce jsme v Broker Consulting sjednali nově 102 722 smluv,“ uvádí k výsledkům Petr Hrubý, zakladatel a předseda dozorčí rady Broker Consulting, a pokračuje: „Naší základní službou je finanční plánování, které se v roce 2018 točilo zejména kolem financování bydlení. Za Českou republiku jsme našim klientům zprostředkovali úvěry na bydlení v objemu za více než 11 miliard korun, což mimo jiné znamená, že jsme sjednali každou dvacátou hypotéku v tuzemsku. Finanční plánování je ale o komplexnosti finančního zajištění, nikoli o prodeji jednoho produktu, což dokládá rozložení uzavřených smluv Broker Consulting.“

V poměrovém rozložení uzavřených smluv za Broker Consulting v Česku jde o vyvážený mix životního pojištění s 28 % a pojištění neživotního s 25,5 %. Bankovní služby včetně úvěrů na bydlení tvořily 17 % a investice 19,5 % uzavřených smluv. Ostatní produkty tvořené zejména penzijními produkty či stavebním spořením se na produkci podílely 8 % a realitní obchody 2 %.

Realitní obchody rostly o 43 procent

Důležitým milníkem byl růst realitních služeb Broker Consulting, který byl v meziročním porovnání o 43 % více. Skupina Broker Consulting se tak během čtyř let zařadila mezi 10 nejvýznamnějších poskytovatelů realitních služeb v Česku. Realitní obchody tvořily z hlediska smluv zhruba 2 % podílu, ale téměř 10 % obratu z hlavní činnosti, který celkově za rok 2018 v realitních obchodech přesáhl 116 milionů korun. K růstu v realitách přispělo zkvalitnění služeb, rozšíření obchodních míst, na nichž Broker Consulting poskytuje realitní a finanční služby, na celkových 171, a také zintenzivnění spolupráce s developery, s kterými Broker Consulting jako jeden z mála na trhu exkluzivně spolupracuje.

Graf realitních obchodů Broker Consulting 2016 – 2018

„Na pozitivních výsledcích za Českou republiku se také čím dále více podílejí naše pobočky OK POINT, a to 15 procenty celkového obratu. V loňském roce jsme otevřeli 15 nových poboček, celkově jsme se dostali na 43 zprovozněných OK POINTů ke konci roku 2018, v polovině ledna byl otevřen zatím poslední 44. OK POINT v Praze na Pankráci. Plánem pro letošní rok je uzavírat s 50 otevřenými OK POINTy,“ upřesňuje Radim Štantejský, manažer projektu OK POINT Broker Consulting, a dodává: „Také díky OK POINTům jsme v loňském roce refinancovali a konsolidovali klientům bezmála jednu miliardu korun v oblasti  spotřebitelského financování.“  

Klientský portál a rozvoj investic

Pro rok 2019 má Broker Consulting v plánu nadále pokračovat v rozšiřování pobočkové sítě OK POINT a posilovat spolupráci se zájemci o OK POINT ze strany externistů. V letošním roce plánuje skupina další investice do zlepšení klientského servisu. Po spuštění digitálního zpracování Finančního plánu a uzavírání smluv on-line za pomoci biometrického podpisu biosign v roce 2018 je pro letošní rok v plánu zprovoznění klientského portálu a další rozšíření Kalkulíka, srovnávače finančních produktů.

„V loňském roce jsme se zaměřili zejména na rozvoj oblasti investic. V červenci jsme založili vlastní investiční fond pod značkou Broker Consulting SICAV, jehož prvním podfondem se stal OK SMART ETF. Jeho filozofie je založena na výrazně levnějším indexovém investování v kombinaci s aktivními prvky, jako jsou rebalancování a oportunistické měnové zajištění. V rozvoji oblasti investic chceme pokračovat i v letošním roce, důkazem toho je nástup Jiřího Šindeláře na nově zřízenou pozici ředitele investiční divize Broker Consulting,“ plánuje zakladatel Broker Consulting Hrubý a pokračuje: „Během dvaceti let se nám z nuly a bez dotací podařilo vybudovat na českém a slovenském trhu pro klienty službu, kterou jednoduše vyjadřujeme mottem finance a reality spolu. A to je to, co mne nesmírně těší.“

Kontakt pro média
Viola Baštýřová
specialistka externí komunikace Broker Consulting
M: +420 776 210 599
E: tisk@bcas.cz

O společnosti Broker Consulting

Broker Consulting je jednou z největších poradenských společností na českém a slovenském trhu v oblasti financí a realit. Od roku 1998 získala důvěru více než 640 000 klientů. Poskytuje také služby přes 4 000 firmám. Služby společnosti Broker Consulting poskytuje přibližně 1 500 finančních konzultantů ve více než 100 klientských centrech a kancelářích. Společnost přinesla na český a slovenský trh řadu inovací. Jednalo se například o investice do otevřených podílových fondů se zamykáním zisků nebo unikátní produkty  životního dopojištění, které umožňují pojistit smrt a invaliditu za zlomek obvyklých cen. Broker Consulting rovněž ve spolupráci s mBank vytváří síť franšízových poboček pod názvem OK POINT, kterých je aktuálně otevřeno 44.  Více na www.bcas.cz a na www.okpointy.cz. Navštivte také náš Facebook a LinkedIN Broker Consulting a Facebook a LinkedIn OK POINTů.