Broker Consulting Index spotřebitelských úvěrů výrazně poklesl

Zatímco v červnu průměrná sazba spotřebitelských úvěrů stoupala vzhůru, tak v červenci se vrátila na hodnotu předkoronavirovou a dosáhla hranice 6,62 %, p. a. Vyplývá to z dat Broker Consulting Indexu spotřebitelských úvěrů za červenec 2020.  

„Poměrně značné snížení sazeb, které se blíží hodnotám z ledna a února letošního roku, může souviset s přísliby vlády na prodloužení programu Antivirus na další období. K němu pak opravdu došlo, když vláda poslední týden v srpnu odsouhlasila posunutí platnosti programu pro variantu A a B až do konce října,“ vysvětluje Martin Novák, hlavní analytik Broker Consulting, a pokračuje: „Zároveň ale nedošlo prodloužení vynechání plateb za sociální a zdravotní pojištění pro malé podnikatele. Tato výhoda tak k 31. srpnu definitivně končí. Pokud se vládě nepovede prosadit návrh tak zvaného kurtzarbeitu, tak začátkem listopadu lze pravděpodobně očekávat nárazový nárůst nezaměstnanosti.“

Plánovaný návrh kurtzarbeitu by měl být více univerzálním řešením, která by dokázalo vypomoci firmám s udržením pracovníků v dobách slabého hospodářského růstu, ale třeba i v případě živelných katastrof. Tento návrh by tedy, na rozdíl od programu Antivir, neměl být svázán jen s jednou konkrétní událostí jako pandemie koronaviru. Vzorem pro jeho zavedení je Německo. 

„Program Antivirus může mít ten dopad, že drží umělou zaměstnanost. Tedy firmy si na základě příspěvků od státu nechávají i zaměstnance, které by za situace související s poklesem ekonomiky již dávno propustili. Spolu s vládním moratoriem, které umožňuje spotřebitelům odklad splátek až do října letošního roku, pak mohou počátkem listopadu vyvolat vlnu vážných ekonomických problému jednotlivců či rodin, které v režimu programů nyní fungují. Pokud k tomu dojde, je pravděpodobné, že s pohledu bank vzroste počet rizikových úvěrů a žadatelů o ně. Právě návrh kurtzarbeitu by mohl být určitým řešením, jak pesimistickému scénáři předejít,“ dodává Martin Novák.

Broker Consulting Index spotřebitelských úvěrů je analytický nástroj, který ukazuje průměrnou úrokovou sazbu u spotřebitelských úvěrů, jež zprostředkovali konzultanti Broker Consulting a pobočky OK POINT u kteréhokoli poskytovatele bankovních úvěrů. Jedná se o vážený aritmetický průměr, kdy hlavní vahou je objem úvěru. Tedy čím vyšší úvěr, tím jeho sazba do Indexu vstupuje větší vahou. Výhodou metody výpočtu je to, že se do statistiky dostávají pouze  skutečně  schválené  úvěry a to bez výjimky všechny. Nemůže dojít ke zkreslení informací a Index není závislý na dodávkách dat z třetích stran.

V případě zájmu o další komentáře, doplnění či další dotazy se neváhejte ozvat na níže uvedené kontakty Broker Consulting.

Viola Baštýřová, specialistka externí komunikace, tel.: 776 210 599 , e-mail: viola.bastyrova@bcas.cz

Jan Lener, ředitel komunikace a PR, tel.: 608 770 955 , e-mail: jan.lener@bcas.cz

Martin Novák, hlavní analytik, tel.: 731 537 220, e-mail: martin.novak@bcas.cz

Poznámka pro média: Broker Consulting Indexy je možné volně publikovat pouze s označením „Broker Consulting Index“ (např. Broker Consulting hypoteční index). Více informací najdete též na webu https://www.bcas.cz/onas/pro-media/.

Proč je dobré Index sledovat : Broker Consulting Index spotřebitelských úvěrů zachycuje vývoj úrokových sazeb u spotřebitelských bankovních úvěrů. Je praktickým indikátorem toho, jak se pro českou veřejnost úvěry vyvíjejí z hlediska úrokových sazeb, a tedy i výše splátek na určitou půjčenou sumu. Lidé si tyto typy úvěrů berou, aby financovali různé potřeby. Od dovolené přes nový telefon až po překlenutí nějaké tíživé situace. Zásadní význam má index pro domácnosti, které splácejí větší množství úvěrů a splátky je dusí. Index jim může otevřít oči, že půjčky je možné refinancovat s mnohem nižší úrokovou sazbou, a nastartovat tak cestu za ozdravením rodinných financí. Sazby spotřebitelských úvěrů jsou na trhu velmi různé, lidé často dobře nezhodnotí situaci a sjednají si drahou půjčku. Index je důvěryhodným podkladem pro média při komunikaci praktického a pro občany zajímavého tématu. Index nemá za cíl ukazovat průměr trhu, ale zdravou sazbu. Pokud si proto člověk chce sjednat spotřebitelský úvěr ať už v bance, nebo v nebankovní instituci a úroková sazba je výrazněji vyšší než aktuální index, je potřeba zpozornět.