Pravidelné investice jako nástroj pro splnění cílů

Jak získat více peněz z Vašeho pravidelného investování?

hodiny
Investujte dostatečně dlouhou dobu (10, 20, ale třeba i 30 let)
graf
Správně zvolte typ investice a její možné zhodnocení
peníze
Investujte měsíčně dostatečně vysokou částku

Správné nastavení těchto 3 parametrů zásadně ovlivňuje výsledek Vašeho investování.

Pokud budete investovat dostatečně dlouho, můžete zvolit investiční strategii s vyšším zhodnocením. Na výběr máte konzervativní, vyváženou nebo dynamickou, která má v období delším než 10 let nejvyšší potenciál výnosu. Investice jsou široce rozloženy mezi řadu investičních nástrojů. Patří mezi ně státní a korporátní dluhopisy, akcie velkých společností nebo investice do realit.

Naši klienti získali v uplynulých letech s pravidelným investováním pozitivní zkušenosti. Řada z nich investice nyní navyšuje, průměrně o 600 korun měsíčně. Nejčastějšími důvody jsou ochrana peněz před inflací a záměr mít na konci investování vyšší sumu. Čím vyšší je měsíční investice, tím vyšší bude stav Vašeho účtu na konci investování.


Podívejme se na porovnání pětisetkorunové investice a investice ve výši 2 000 Kč měsíčně při uvažovaném zhodnocení 4,5 % ročně:

Co Vám může přinést 500 nebo 2 000 Kč měsíční pravidelné investice

graf
Vlastní investované
peníze 2 000 Kč
Výnos z 2 000 Kč měsíčně

Zhodnocení při 2 000 Kč měsíčně, 30 let

804 000 Kč

(Jedná se o rozdíl mezi vloženými prostředky a stavem na konci investičního období 30 let)


Vlastní investované
peníze 500 Kč
Výnos z 500 Kč měsíčně

Zhodnocení při 500 Kč měsíčně, 30 let

201 000 Kč

(Jedná se o rozdíl mezi vloženými prostředky a stavem na konci investičního období 30 let)

Graf má pouze informační charakter a uvedené informace nepředstavují nabídku, poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí. Varování: Návratnost investice není vždy jistá, každá investice obnáší riziko. Vysoký výnos představuje vyšší riziko, nízký výnos není vždy zárukou nižšího rizika. Minulé výnosy nezaručují výnosy budoucí.

Pro lepší představu, jaké potřeby Vás mohou v budoucnu čekat a jaké náklady jsou s nimi spojeny, uvádíme tři typické příklady životních situací, které obvykle řešíme s našimi klienty.

studium dítěte na VŠ

Studium dítěte na vysoké škole


Studium na vysoké škole něco stojí. Rodiče studujícího na běžné české vysoké škole během pěti let studia zaplatí průměrně 400 až 500 000 Kč.

vlastní bydlení

Pořízení vlastního bydlení


Bydlet ve svém, tomu se nic nevyrovná. Ovšem např. pro hypoteční úvěr ve výši 5 mil. Kč budete potřebovat vlastních 20 %. To je celý 1 milion Kč.

aktivní penze

Měsíční příspěvek pro Vaši aktivní penzi


Pro čerpání renty, tedy příspěvku ke svému státnímu důchodu ve výši 10 000 Kč měsíčně po dobu 10 let, potřebujete mít připraveno cca 1 200 000 Kč.

Broker Consulting Index

Broker Consulting Index podílových fondů

Podívejte se, jak se vede podílovým fondům dle jednotlivých tříd investičních aktiv.
Procentuální hodnoty udávají průměrnou výkonnost fondů za poslední měsíc, rok, 3 roky a 5 let.

KVĚTEN 2021

Typ fondu 1 měsíc 12 měsíců 36 měsíců 60 měsíců
Akciové fondy 1,6 % 36,4 % 23,2 % 48,0 %
Dluhopisové fondy 0,0 % -1,1 % 1,3 % -4,0 %
Fondy peněžního trhu -0,1 % -1,3 % 4,1 % 2,4 %
Komoditní fondy 2,6 % 49,6 % 7,2 % 12,5 %
Nemovitostní fondy 0,0 % 2,0 % 11,5 % 19,8 %

Index podílových fondů reprezentuje portfolio převážně českého investora. U akciových fondů nebereme v potaz úzké regionální či sektorové zaměření některých fondů, ale zaměřujeme se na globální akciový trh. Český investor investuje do tzv. "exotických" akciových fondů pouze ve výjimečných případech, proto také složení fondů v akciovém indexu reflektuje portfolio běžného českého investora investujícího do akciových fondů. Podobné je to také u komoditních fondů, kde index reflektuje výkonnost komoditních fondů investujících převážně do tradičních komodit. U dluhopisových fondů klademe větší důraz na české a evropské dluhopisové fondy, ale ve výkonnosti zohledňujeme také dluhopisové fondy investujících do státních dluhopisů různých ekonomik a také nezapomínáme dluhopisové fondy zaměřující na rizikovější dluhopisy, ale již s menší váhou. U peněžních fondů a nemovitostních fondů se díváme pouze na výkonnost českých podílových fondů.

kalkulačka

Spočtěte si, kolik je třeba měsíčně investovat pro Vaše konkrétní cíle

konzultant

Správný čas na změnu

Ať už Vaše čísla dopadla jakkoli, v každém případě doporučujeme sejít se s Vaším konzultantem Broker Consulting a probrat s ním detaily. Nyní je ten správný čas. Popovídejte si s ním o svých očekáváních, o svých možnostech, a uvidíte, zda bude či nebude potřeba upravit nebo doplnit Vaši současnou investiční smlouvu. Jde o Vaši budoucnost.