Výluky z cestovního pojištění

S blížící se hlavní turistickou sezonou je téma cestovního pojištění opět vysoce aktuální. Mnoho z nás zamíří na dovolenou do zahraničí a při těchto cestách by cestovní pojištění opravdu nemělo chybět. Nezapomínejte se však důkladně informovat, na co přesně se váš typ pojištění vztahuje a do jaké výše máte sjednaná jednotlivá plnění. I přes sjednání komplexního pojištění pamatujte, že platí mnoho výluk. Níže nabízíme jejich přehled.

 

Obecné výluky:

 • způsobení škodné události úmyslně
 • škodné události, o kterých bylo možné důvodně předpokládat, že nastanou (cesta v termínu porodu)
 • škodné události vzniklé v souvislosti s požíváním alkoholu, návykových látek
 • škodné události vzniklé v souvislosti s pokusem sebevraždy, sebevraždou, úmyslným sebepoškozením
 • škodné události vzniklé v souvislosti s profesionálním sportem, činností vyžadující zvláštní způsobilost
 • škodné události vzniklé jaderným zářením, radioaktivními látkami
 • škodné události vzniklé válkou, terorismem, povstáním, nepokoji atd.

 

Co se týče problematiky terorismus, škodné události s ním spojené jsou obecně u většiny pojišťoven ve výlukách, ale vzhledem k vývoji bezpečnostní situace ve světě, lze i toto riziko připojistit. Další výluky souvisí s územní platností pojištění, která je ve smlouvě vždy uvedena. Často tedy ve smlouvě nebo v pojistných podmínkách můžete naleznout větu, že pojištění se vztahuje na pojistné události, které vznikly na území celé Evropy včetně Turecka s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny nebo že pojištění se vztahuje na pojistné události, které vznikly na území celého světa, kromě ČR.

 

Pojištění léčebných výloh

Stěžejní částí celého cestovního pojištění je pojištění léčebných výloh v zahraničí. Určitě bychom se neměli spoléhat na to, že jako občané EU dostaneme v členských zemích bezplatnou lékařskou péči. Základní ošetření ano, ale co komplikovanější zákroky, delší hospitalizace či převoz? I zde ale platí výluky. Nejčastěji klienti „narážejí“ na to, že ke škodné události sice došlo během pojištěné cesty, ale tuto cestu pojištěnému lékař před vycestováním nedoporučil nebo zakázal. Dále je to léčení, lékařský převoz nebo repatriace v souvislosti s akutním onemocněním, které existovalo před vycestováním na pojištěnou cestu nebo chronickým onemocněním pojištěného nebo jejich komplikacemi.

 

Pojištění léčebných výloh v zahraničí se také nevztahuje na preventivní očkování, vitaminy, výživné a posilující preparáty, preventivní lékařské vyšetření, vydání lékařského osvědčení, protézy, úpravu čelisti, zubní korunky a pomocné prostředky jako brýle, kontaktní čočky, ortopedické vložky nebo teploměry.

 

Úrazové pojištění

Nejčastěji uplatňovanou výlukou v úrazovém pojištění je provozování rizikových sportů. Rizikovost sportů řeší každá pojišťovna odlišně. Tuto taxativně vymezenou kategorii sice připojistit lze, ale za zvýšenou sazbu. Do této kategorie patří např. boby na ledové dráze, bojová umění a sporty, jachting, krasobruslení, přístrojové potápění, rafting a obdobné sporty, skok na gumovém laně a vysokohorská turistika od 3 000 m n. m. do 5 000 m n. m. Pokud tedy lyžujete na ledovci nad 3 000 m n. m., což není tak neobvyklé, neplatí běžné úrazové pojištění.

 

Další výluky se vztahují na:

 • natažení šlach, svalů, vazů nebo pouzder

 • úraz v důsledku epileptického záchvatu, duševní poruchy, náhlé příhody cévní, záchvaty křečí

 • úrazy po požití alkohol nebo návykové látky

 • úrazy při dopravní nehodě, při níž pojištěný porušil závažným způsobem předpisy (rychlost, jízda na červenou atp.)

 

Pojištění zavazadel

Pojišťovna nemůže přiznat náhradu škody, pokud došlo k odcizení věci ponechané bez dohledu, krádeží zavazadel z vozidla nebo poškození zavazadla předaného dopravci. V tomto případě se musí nárokovat škoda na dopravci. Pojištění zavazadel se nevztahuje na doklady, průkazy, videokazety, CD, DVD, paměťové karty, brýle, kontaktní čočky, léky, protézy, potraviny a alkohol. Logickou výlukou je též nemožnost uplatnění náhrady při ztrátě, krádeži nebo škodě na zvířatech.

 

Odpovědnost za škodu

Pojišťovna nebude plnit, pokud je škoda způsobená:

 • osobě blízké, spolucestujícímu, spolupracovníkovi

 • na životním prostředí

 • zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby

 • provozováním nepojistitelných sportů

 

A na závěr zmíníme výluky z pojištění stornovacích poplatků. Náhradu škody nelze uplatnit z důvodu chronického onemocnění, z důvodu následků úrazu, ke kterému došlo před sjednáním pojištění a z důvodu zhoršení geopolitické, klimatické, ekologické či epidemiologické situace v cílové zemi.

Pozor! Pojistná ochrana může být vázána na úhradu pojistného. Při sjednávání cestovního pojištění, resp. ke vzniku pojistné smlouvy, může dojít až zaplacením.