Neodkládejte investice až na jindy

V RŮZNÝCH ZDROJÍCH NALEZNETE RŮZNÁ DOPORUČENÍ ČI DŮVODY, PROČ LIDÉ PŘED TŘICÍTKOU NEMAJÍ FINANCE, ČI PŘESNĚJI, ZA CO BY MĚLI ČI NEMĚLI UTRÁCET. SKORO VŠICHNI SE PAK SHODUJÍ NA TOM, ŽE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRO MLADÉ LIDI JE INVESTOVAT DO VZDĚLÁNÍ. INVESTOVÁNÍ DO PODÍLOVÝCH FONDŮ ČI DO JINÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ SE PAK VE VĚTŠINĚ PŘÍPADŮ POMÍJÍ NEBO MU NENÍ VĚNOVÁN DOSTATEČNÝ PROSTOR.

Nadpis pak nemusí být příliš návodný, ale přesně odráží nejčastější námitku klientů, proč nechtějí či nemohou začít investovat. Teď na to nemám finance, protože musím platit za „cokoliv“ jiné-ho a na další výdaje již nemáme. To je jedna z nejčastějších námitek proti pravidelnému investování. U velmi mladých klientů, kterým není ještě ani třicet let, pak může být námitek ještě víc a je možné, že by nás ani nenapadlo jim nabízet investiční produkty. U investic ale nejvíce platí, že čím dříve, tím lépe.

 

Finanční nezávislost ve čtyřiceti či v padesáti letech pak nemusí být těžkou fikcí z knížek, ale velice reálnou a dosažitelnou záležitostí. Mladí lidé mají oproti všem ostatním našim klientům paradoxně jednu obrovskou výhodu, kterou ostatní už nemají a není způsob jak ji získat zpět. Tou je dostatek času. Čas je u investování jedním z nejdůležitějších parametrů. Samozřejmě nesmíme zapomínat ani na finance, bez kterých jde investování jen obtížně. Zajímavé pak na celé věci je, že drtivá většina i velice mladých klientů si dokáže představit splácení hypotečního úvěru v řádu desítek let, kdy tato splátka zabere třetinu až polovinu jejich příjmu. Pokud by ovšem měli odkládat 1000, 2000 nebo 3000 Kč měsíčně na stejnou dobu s cílem přilepšení, je to velký problém a klient většinou hledá důvody proč neinvestovat.

Horizont třiceti let se oproti splátce hypotečního úvěru klientům zdá jako něco naprosto vzdáleného. Odpovídají tomu ovšem i cíle, které se řeší, jako je renta či zajištění na stáří. Mladší klienti ovšem tyto věci většinou neřeší či řešit nechtějí. Co ovšem už začínají vnímat, je například nutnost si připravit vlastní finance na pořízení bydlení. Současná situace po zájemcích o bydlení vyžaduje minimálně deset procent vlastních zdrojů a do budoucna to bude spíše víc. Pro lepší ilustraci, cena bytu 2+kk v Praze se v současné době pohybuje okolo 2 000 000 Kč, samozřejmě v závislosti na přesnější lokalitě. Deset procent z této částky je pak 200 000 Kč.

Ukazuje se, že s částkou 500 Kč měsíčně za deset let částku 200 000 Kč ne-připravíme (viz tabulka). Na tu je potře-ba buď více času, nebo vyšší měsíční investice. Krásně je pak vidět práce čas a složeného úročení, kdy i při maximální úložce se dostaneme na požadovanou částku, ale až za dvacet let. Tedy  na zajištění bydlení pro své děti mělo pomalu na zajištění bydlení pro své děti měli investice. Krásně je pak vidět práce času a složeného úročení, kdy i při minimální úložce se dostaneme na požadovanou částku, ale až za dvacet let. Tedy na zajištění bydlení pro své děti by měli pomalu myslet spíše rodiče, jejich děti si v opačném případě musí připlatit. V případě pouze desetiletého horizontu bude klient muset odkládat cca 2000 Kč měsíčně. Pak by měl mít připraveno přes 300 000 Kč což už je částka, která může sloužit jako solidní základ pro vlastní bydlení. Záměrně pak v příkladu používám nižší zhodnocení, které by mělo být dosažitelné běžně dostupnou spíše vyváženou investiční strategií.‘

Samostatnou kapitolou je finanční nezávislost. U tohoto pojmu jistě naleznete mnoho interpretací, ale pro náš příklad postačí si finanční nezávislost představit jako situaci, kdy nemusím řešit své mandatorní výdaje. Tedy výdaje na bydlení, stravu a obecně provoz. Pokud použiji data z našeho příkladu, tak 1 000 000 Kč by klientovi měl vystačit na dvacet let, kdy při úročení pouze 2 % p.a. může čerpat 5000 Kč měsíčně. Pokud bychom použili pouze 500 000 Kč, tak je to částka zhruba poloviční, a to 2500 Kč měsíčně na stejnou dobu.

Tato částka by pak měla stačit při nejhorším na zajištění potravin. Samozřejmě čím vyšší připravená částka, tím větší polštář a tím větší možná částka k pravidelnému čerpání. Pokud bychom to otočili, tak čím později začnu, tím více si musím na stejný cíl odkládat.

Málokdo si okolo dvacátého roku života uvědomuje, že čím dříve začne se spořením či odkládáním na své cíle, tím menší částku bude muset měsíčně odkládat. Pokud bychom měli dvacetiletého klienta, který by si už dnes chtěl odkládat na důchod a měl tak horizont čtyřiceti let, tak na zmíněný 1 000 000 Kč mu bude stačit odkládat 500 Kč měsíčně.

Nesmíme ovšem zapomínat na jednu důležitou věc. Investice či investování není cíl. Investice je prostředek pro dosažení daného cíle, a proto je zásadní tyto cíle přesně pojmenovat. Pro lepší budoucnost je tak zapotřebí začít s odkládáním či investováním už dnes a nenechávat to až na jindy. V minulém čísle jsme psali, že vhodná doba investovat je vždy, nikdy není pozdě. Je ovšem jasné, že čím dříve klient začne investovat, tím méně bude muset na investici měsíčně vynakládat.

Martin Novák

OK INFO Srpen