Kombinace regionálně a oborově zaměřených podílových fondů nabízí potenciál přesnější diverzifikace investic

Nabídka akciových podílových fondů v České republice nabízí možnost regionální i oborové diverzifikace. Vaše investiční portfolio nemusí být o souboji rozvíjející se trhy vs. vyspělé trhy, Japonsko vs. BRIC apod.

Stejně jako jednotlivé regiony, i různá odvětví mají různé perspektivy do budoucna. V některých případech se zde potenciál výnosů odhaduje dokonce lépe, než u regionálně zaměřených investic. Například nyní jsou „horkým“ tématem biotechnologie, farmacie, technologie. Pokud máte pevné nervy a dlouhý investiční horizont, můžete využít výrazných poklesů cen akcií firem napojených na těžební společnosti.

 

Níže uvádíme průměrné výkonnosti jednotlivých skupin podílových fondů. V první tabulce najdete skupiny fondů investujících regionálně, v druhé pak skupiny fondů investujících oborově. 

Průměrná výkonnost jednotlivých skupin regionálně zaměřených akciových podílových fondů

Zařazení

Výkonnost

Japonsko

12,06%

vyspělé trhy - západní Evropa

7,95%

vyspělé trhy - globálně

2,49%

vyspělé trhy - Asie, Pacifik

2,40%

vyspělé trhy - Severní Amerika

-1,73%

rozvíjející se trhy - Evropa

-2,35%

jednotlivé země

-8,81%

rozvíjející se trhy - Asie

-10,33%

rozvíjející se strhy

-11,13%

BRIC

-11,49%

rozvíjející se trhy - Afrika

-23,59%

rozvíjející se trhy - Jižní a Latinská Amerika

-23,75%

Pozn. výkonnosti za období 1. 1. 2015 – 10. 12. 2015

 Průměrná výkonnost jednotlivých skupin oborově zaměřených akciových podílových fondů

Zaměření

Výkonnost

biotechnologie, farmacie

11,13%

technologie

11,01%

nemovitosti

7,55%

finance

6,01%

small caps

5,27%

vůdčí společnosti

4,62%

globální

3,39%

ekologie, udržitelný rozvoj

3,29%

luxusní zboží

0,95%

energetika, plynárenství

-7,00%

komodity, přírodní zdroje

-11,00%

Pozn. výkonnosti od 1. 1. 2015 do 10. 12. 2015 

Samozřejmě, že existuje i průnik

Výhodou akciových fondů s oborovým zaměřením je, že nabízí lepší možnost využití investičních příležitostí. Například, ekonomický růst rozvíjejících se trhů v letech 2005 – 2010 byl z velké části hnán komoditním boomem (tj. profitovaly těžební společnosti), investicemi do infrastruktury (tj. profitovaly těžební společnosti, energetické společnosti, strojírenské společnosti). Nyní je například možné vidět výrazné rozdíly ve výkonnostech evropských a amerických společností s nízkou kapitalizací (tzv. small caps).

V rámci podílových fondů tedy můžete cílit na konkrétní odvětví v konkrétních regionech, čímž zvýšíte a „zpřesníte“ diverzifikaci Vašich investic.

 Pokud si nejste jisti správnou diverzifikací Vašich současných investic, či se Vám zamlouvá možnost regionální i oborové diverzifikace, kontaktujte mne prostřednictvím formuláře na této stránce.

Červené hodnoty jsou povinné

Odesláním tohoto formuláře souhlasím s podmínkami ochrany osobních údajů