JAK SE VYVÍJÍ INVESTIČNÍ TRH

U JEDNOHO Z NAŠICH HLAVNÍCH PARTNERŮ NA POLI INVESTIC SE UDÁLO NĚKOLIK ZÁSADNÍCH ZMĚN. NEJEN O NICH, ALE I SOUČASNÉ SITUACI V EKONOMICE A VÝHLEDU NA INVESTICE V LETECH BUDOUCÍCH JSEM SI POVÍDAL SE ZÁSTUPCI GENERALI INVESTMENT CEE A TO S KEY ACCOUNT MANAGERKOU BÁROU KALANYOS A PORTFOLIO MANAGEREM PATRIKEM HUDCEM.

 

Báro, v minulém roce došlo ke změně značky ČP Invest na Generali Investment CEE.

Co přesně ke změně vedlo a jak se to dotklo nás a našich klientu?

Kalanyos: Ano, ČP INVEST změnil název na Generali Investments CEE, a to s ohledem na naši dlouholetou příslušnost ke skupině Generali. CEE (Central and Eastern Europe pozn. redaktora) znamená střední a východní Evropa, tedy interně navíc spravujeme aktiva napříč holdingem v celém tomto regionu. Pro naše klienty jde reálné opravdu jen o změnu názvu jako takového. Ke kompletnímu rebrandingu našich webových stránek, materiálu či názvu fondu, který souvisel se změnou jména, jsme rovnou přidali i inovaci některých produktu. Nový je zejména OK Invest a OK Investor. Ty nové nesou názvy OK Invest Plus a OK Investor Plus a jde o naše klíčové produkty pro pravidelné a jednorázové investice.

 

Co je tedy v novém programu OK Invest Plus jinak a proč ke změně došlo?

Hudec: Oproti starému OK Investu je OK Invest Plus je postaven na zcela novém portfoliu. Zaměřili jsme se na aktivní správu a pevně dané rozložení podkladových fondu vyměnili za multi-asset (smíšené) fondy se širokou investiční strategií a možností plně přizpůsobit portfolio podle vývoje na trzích. Přece jen jde o produkt sjednávaný často na desítky let. Můžeme tak podporovat růstové trendy a omezovat dopady propadu. Dynamický je zejména přístup ke správě. Cílem není za každou cenu nejvyšší výnos, ale především nižší míra volatility za pěkného průměrného výnosu okolo 7 % p.a.

 

Kalanyos: Myslím, že klienti nejvíce ocení maximální flexibilitu parametru. Výše investice, doba jejího trvání, úprava v čase a tím odsunutí či přiblížení brzdy (realokace), nebo dokonce přímo její zastavení a ponechání stávající strategie. To se muže se hodit zejména v případě, kdy klient požaduje výplatu dlouhodobé renty.

 

To je poměrně hodně změn. Co tedy naši klienti mohou očekávat do budoucna u OK Investu a u OK Investu plus?

Kalanyos: Původní OK Invest tvoří pevné váhy našich sektorových fondu, jako je Fond globálních značek, Fond nových ekonomik, Fond farmacie a biotechnologie, Fond zlatý apod.. Typicky fondy zaměřené na ropu, zlato a nové ekonomiky v posledních 5 letech zažívaly klesající trend. Což je také příčina nižší výkonnosti akciové fáze OK Invest oproti jiným produktům na trhu. Málokdo si ale uvědomí, že pokles hodnoty kurzu těchto fondu reálně znamená pravidelné nákupy za velmi nízké ceny a do budoucna přípravu na zajímavý růst.

 

Hudec: V současné době očekáváme hlavně vzchopení se portfolia zejména Akciový investiční program, Dynamický investiční program a Vyvážený investiční program s ohledem na pevné váhy fondu jako zlato, ropa, nové ekonomiky, které táhly posledních 4–5 let výkonnost programu dolu. Dovolil bych si krátký komentář k jednotlivým fondům, které jsou specificky zaměřeny.

 

ROPA

Od poloviny roku 2014 jsme svědky klesajících cen ropy na světových trzích. Na rozdíl od předchozích poklesu zapříčiněných snížením poptávky po ropě byl ale tentokrát pokles iniciován především převisem na straně nabídky. Situace se částečně změnila začátkem loňského roku. Propad cen ropy byl tak dramatický, že část amerických nezávislých těžařů byla nucena vyklidit trh. Dalším povzbuzením pak byla dohoda členů OPEC a Ruska týkající se snížení těžby ropy – v uplynulých týdnech prodloužená až do března 2018. V letošním roce došlo k zastavení cenového růstu, a ačkoliv mezinárodní agentura pro energii IEA ve svém posledním reportu zvýšila odhad růstu poptávky po ropě v letošním roce až o 1,5 milionu barelu denně, obchodování s ropou na světovém komoditním trhu se opět nachází v tzv. medvědí fázi (pokles o více než 20 %). Úrovně okolo 50 USD za barel totiž opětovně nastartovaly těžbu v USA, přičemž ani členské země OPEC stoprocentně nedodržují dohody o omezení produkce. Ve zbytku letošního roku se situace ohledně poptávky asi příliš nezmění a trhy budou sledovat především dodržování domluvených těžebních kvót a vývoj zásob ropy a kapalných paliv. To implikuje obchodování v relativně širokém rozmezí při cenách 45–55 USD/b. Pro vývoj v příštím roce bude důležité, zda dojde k vyrovnání nabídky s poptávkou, což by ukončilo tlak na pokles.

 

EMERGING MARKETS

V posledních letech se akciím z rozvíjejících se zemí (Emerging Markets) příliš nedařilo. V období 2012–2016 globální rozvíjející se trhy zaostaly za rozvinutými kumulativně o téměř 60 %, když akciové indexy rozvinutých zemí profitovaly z mimořádné uvolněné měnové politiky a růstu firemních zisku. Letos se však situace obrátila a index MSCI Emerging Markets překonal za prvních sedm měsíců hlavní akciové indexy rozvinutých zemí o cca 12 %. Kombinace rychlejšího růstu HDP, obratu v trendu vývoje ziskovosti, slábnoucí dolar i levnější ocenění akcií investory přesvědčily. Vzhledem k tomu, že očekáváme více než dvojnásobné tempo růstu rozvíjejících se ekonomik oproti rozvinutým zemím, měl by pozitivní trend přetrvat i v následujícím období.

 

ZLATO

Slabší dolar, zmírnění očekávání růstu sazeb v USA, zvyšování kupní síly v rozvíjejících se zemích (především v Indii a Cíne) i růst geopolitického napětí zásadně přispěly k 10% zhodnocení zlata v letošním roce. Pozitivní trend by měl přetrvávat i v následujících čtvrtletích, neboť výše uvedené faktory ovlivňující cenu zlata zůstávají v platnosti i pro zbytek roku. Pokud se týká růstu geopolitických rizik, tak především napětí na Korejském poloostrove muže dále eskalovat. Dalším kurzotvorným faktorem je dynamika růstu HDP v zemích, které mají vysoký sklon skupovat zlato. Tyto skutečnosti se odráží i v pozitivním očekávání analytiku. Z výše uvedených důvodu očekáváme, že portfolio OK Investu v akciové fázi by mělo v budoucích letech zpomalení postupně dohnat. V OK Invest Plus pak od začátku pracujeme s portfoliem velmi aktivně, jak bylo vysvětleno výše, a Ok Invest plus tak v loňském roce zhodnotil o 10 % a v roce letošním jsme zatím na 5 % do plusu.  

V ROCE 2018 BUDE KLÍČOVÉ, JAK SE GLOBÁLNÍ EKONOMIKA VYROVNÁ SE ZVYŠOVÁNÍM ÚROKOVÝCH SAZEB A REDUKCÍ NÁKUPU DLUHOPISU ZE STRANY ECB.

 

Co Generali Investments a jednorázové investice?

Kalanyos: Po finanční krizi ve 2007 panoval na trzích obecně veliký strach z jednorázových investic. Postupně se ale rostoucími trhy poslední let strach opadl a zase můžeme vidět jednorázové, často bezhlavé, investice do akciových či dokonce alternativních portfolií. Lákadlem jsou pak výnosy právě z posledních let. Bohužel nikdo netušíme, kam se trhy uberou zítra a co vše nás potká po čas investiční doby. Jednorázová investice je velmi citlivá. Takže doporučujeme osvědčený způsob rozpouštění investice. Na tomto principu máme postavený produkt OK Investor Plus. Jasnou cílovou skupinou jsou klienti vyvážení s horizontem min. 6 a více let. Naopak maximální doba není nijak omezená. Program

na počátku zainvestuje jednorázovou investici do Fondu korporátních dluhopisu, odkud následně dochází k pravidelným 36 měsíčním přestupům do Prémiového vyváženého fondu, nebo 60 měsíčním přestupům do Dynamického balancovaného fondu podle zvolené varianty. Docílíme tak toho, že finální fond klient nakupuje v počátku pravidelně a využívá tak průměrování nákupních cen. Celkově snižuje tedy riziko jednorázové investice. Doporučená doba celého programu je min 6 let, resp. 8 let. Na kratší dobu to nedává smysl. Pokud uvažujete jen horizont cca 3–5 let, pak by volba měla padnout rozhodně na náš Fond korporátních dluhopisu, který od svého založení v roce 2001 zhodnotil o téměř 4 % p. a. I s ohledem na aktuální situaci dluhopisových výnosu si FKD vede v porovnání s klasickými dluhopisovými fondy skvěle.

 

Jaký je pak rozdíl mezi OK Investorem a OK investorem +?

Kalanyos: Princip stejný, Plus je pak administrativně výrazně jednodušší. Má své vlastní číslo úctu, je to hotový balíček, jeden poplatek, jednoduchý přehled ve výpise a uzavřete ho krížkem ve smlouvě (Basic i Profi) nebo u stávajícího klienta dokonce online z jeho přístupu na majetkový účet.

 

Fondy CPI a nyní i GIC vždy vybočovaly svým měnovým zajištěním do CZK. Jak měnové zajištění u vás funguje a opravdu je to 100% měnové zajištěné?

Hudec: Měnové zajištujeme u 99 % našich fondu. Za dostatečné považujeme zajištění v rozsahu 85–105 % s monitoringem na denní bázi. Nicméně čím je strategie konzervativnější, tím jsou odchylky od 100 % zajištění menší a méně časté. Výkyvy měnového kurzu totiž vysvětlují většinu ze změny hodnoty měnové nezajištěného dluhopisového portfolia. Proto se snažíme u zejména u konzervativních investic, kde toto riziko přesahuje durancí i kreditní riziko, eliminovat. Pokud jednodenní pohyb na měně odmaže celoroční potenciál, nemá v konzervativním fondu co dělat ani z pohledu řízení aktiv, ani z pohledu řízení rizik. Výjimku u nás tvoří Fond východoevropských akcií a Fond východoevropských dluhopisu. V Prémiovém dynamickém fondu není měnové zajištění dáno statutem, ale na rozhodnutí portfolio managementu. Tedy opět flexibilně.

 

V poslední době se pak velmi často řeší intervence ČNB na CZK a jejich dopad na investice našich klientu. Jaký to pro vás a vaše produkty má dopad?

Hudec: Rozměr intervencí je několikerý. Velké sázky zahraničních investoru na posílení české koruny a intervence ČNB vyústily v obrovský přebytek českých korun na peněžním trhu. V důsledku toho došlo k poklesu depozitních sazeb do minusu a některé banky v podstatě přestaly přijímat (mezibankovní) depozita, takže vznikl dodatečný tlak na investiční manažery, kam s hotovostí, a na hledání alternativ. Velká část vytištěných peněz se přelila do českých státních dluhopisu a stlačila jejich výnosy pod nulu až do splatnosti pěti let. Razantní růst cen dluhopisu sice konzervativním fondům pomohl, ale na úkor budoucího potenciálního výnosu. Přetlak korun pak mimo jiné vedl k raketovému růstu nákladu na měnové zajištění proti posílení české koruny, které bylo všeobecně očekávané s ukončením intervencí ČNB. Tento nezbytný dodatečný náklad nesly všechny naše korunové fondy a korunové třídy bez rozdílu. Část těchto nákladu se nám ale podařilo kompenzovat.

 

U konkurenčních investičních společností se setkáváme s nabídkou tzv. dividendových fondu, tedy fondu, které pravidelně vyplácejí dividendu. Najdeme něco podobného i u vás v nabídce?

Kalanyos: Ano, velmi podobnou strategii máme k dispozici u dividendové třídy Fondu korporátních dluhopisu. Tento fond vyplácí výnos fondu za období únor–leden, a to přímo klientům na účet. Průměrná vyplácená dividenda je za posledních 5 let cca 3,5 % p.a. Domnívám se ale, že se hodí zejména na jednorázové vyšší investice. Aby došlá dividenda vůbec byla na bankovním výpise klienta poznat.

 

Jaký je dividendový cíl u fondu a jak výplata dividendy probíhá?

Kalanyos: U našeho DFKD nemáme přesně stanovený dividendový cíl. Fond vyplácí svůj výnos, takže dividenda, která dorazí klientovi je závislá na výkonnosti FKD. Obecně můžeme mluvit o cíli 2–4 % p.a., což je i cíl FKD. Výnos = dividenda pak dorazí klientovi jednou ročně, většinou v průběhu dubna.

 

Na závěr možná obligátní otázka: Co čekáte od budoucnosti? Co je podle vás zásadní událost v roce 2017 a co cekáte od roku 2018?

Hudec: Jednou z klíčových věcí letošního roku bude úspěšné, či neúspěšné vládnutí Donalda Trumpa v USA a to, zda bude tak silným lídrem, jakým se prezentuje. Pokračující skandály a nízká efektivita jeho administrativy zásadně omezily prostor pro realizaci ekonomických plánu, které mu přinesly křeslo prezidenta Spojených státu, na minimum. V roce 2018 bude klíčové, jak se trhy i globální ekonomika vyrovnají s menší podporou ze strany centrálních bank. FED a CNB plánují pokračovat v postupném zvyšování úrokových sazeb a ECB již v průběhu podzimu ohlásí redukci nákupu dluhopisu z trhu.

 

Rozhovor s Generali Investment dělal Martin Novák, investiční analytik Broker Consulting