Informace k situaci produktu "garantovaných certifikátů" společnosti Cyrrus BC, a.s.

 

 

Vážení klienti, s ohledem na situaci s  garantovanými certifikáty od společnosti CYRRUS si Vám dovolujeme připomenout nutnost oznámit Vaše rozhodnutí nejpozději do 22. 7. 2015. O jaké certifikáty se jedná?

Jedná se o „garantované“ certifikáty se splatnosti nejdříve v roce 2018 a 2019 (částečně i se splatností v roce 2017, viz dále):

Dividend Garant CZK AT000B115977

Ropa Garant CZK III 2013–2018 AT000B115746

Stocks&Commodity Garant II CZK AT000B121645

Komentář Broker Consulting a.s. k dění

Dle informací od společnosti Cyrrus a dle informací dostupných na webových stránkách ÖsterreichischeVolksbanken-AG (OVAG)došlo k rozdělení společnosti a novým správcem závazků je společnost ImmigonPortfolioabbau AG. Jedná se o společnost, která byla založena vsouladus §162Spolkového zákonao vymáháníařešení problémů bank(FederalAct on theRecovery and ResolutionofBanks - BaSAG). Dle dostupných informací byla do této společnosti převedena jak aktiva, tak pasiva části OVAG. Hlavním akcionářem této společnosti je samotný stát Rakousko (43%) a Volksbanken Holding eGen (43,21%).

Oficiální informace k rozdělení společnosti:

http://en.immigon.com/m101/volksbank/m874_immig/en/faq/adhoc_meldungen.jsp

a

https://www.volksbank.at/oevag-abspaltung

Informace o novém vlastníkovi ImmigonPortfolioabbau AG

http://en.immigon.com/m101/volksbank/m874_immig/en/individuelle_seite/bankprofil/immigon.jsp

Společnost ImmigonPortfolioabbau AGnásledně představila plán zpětného odkupu závazků mezi nimiž jsou mimo jiné garantované certifikáty, které v České republice distribuovala společnost Cyrrus. Tento plán odkupu schválili jak akcionáři banky, tak regulační úřad v Rakousku.

Klienti, kteří vlastní certifikáty OVAG se splatností do 31. 12. 2017 by dle informací emitenta měly být splaceny dle termsheetu – tedy dle původního plánu, avšak až do splatnosti nebude pro tyto certifikáty existovat sekundární trh tvořený za normálních podmínek emitentem, tyto certifikáty tedy nebude možné prodat před datem splatnosti!

U certifikátů se splatností v roce 2018 a 2019 přišel Immigonportfolioabbau AG s nabídkou odkupu

AT000B115977 913,5 CZK ÖVAG DIVIDEND GARANT CZK 2013-2018

AT000B115746 762,5 CZK VBAG ROPA GARANT CZK III 2013-2018 / Series 18

AT000B121645 701,5 CZK ÖVAG STOCKS+COMMODITY GARANT CZK II 2013-2019

 

Možnosti pro vyřešení nastalé situace dle společnosti Cyrrus jsou:

1) přijmout nabídku a prodat certifikáty

2) nabídku nepřijmout a navrhnout vlastní částku pro odkup

3) nabídku nepřijmout a čekat na další nabídku

4) žádné nabídky nepřijmout a čekat, zda nový správce dostojí svým závazkům

 


S ohledem na silně nestandardní situaci v Rakousku díky nestandardnímu rozhodnutí regulačního úřadu hodnotíme jako jisté rozhodnutí pro první možnost řešení. Ostatní řešení nesou vyšší dávku nejistoty budoucího vývoje.

 

U investice se projevilo kreditní riziko na straně emitenta cenného papíru, kdy emitent de facto zkrachoval, resp. rozdělil společnost na dvě. Jedna zůstává a druhá se likviduje. Toto riziko bohužel nejde nikdy zcela eliminovat.

 

S rozhodnutí či konzultací se obraťte na svého finančního konzultanta a následně na makléře společnosti CYRRUS na tel. čísle: 221 592 362 popřípadně 800 297 787. Je extrémně důležité, abyste se na svého konzultanta obrátili do 22.7.2015